Zrtve Holokausta U Sremskoj Mitrovici

Žrtve Holokausta u Sremskoj Mitrovici

1. Alt Rozalija – 60, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

2. Baum Tinka – Zagreb, 45, uhapšena 1941, ubijena u Jasenovcu.

3. Bem Lili – Mađarska, 40, očni lekar, posle hapšenja 1941. u Mitrovici izvršila samoubistvo.

4. Vajs Vilija Leo – Mitrovica, 20, maturant, uhapšen maja 1943, ubijen u Aušvicu.

5. Vajs Vili – Vukovar, 54, poštanski službenik, uhapšen maja 1943, ubijen u Aušvicu.

6. Vajsberg Herman – Rusija, 49, kantor, uhapšen 1942, umro ubrzo od posledica mučenja

7. Gernštenfeld (majka Fani Gertner) – Galicija, 80, uhapšena juna 1942, umrla na putu za Aušvic.

8. Gertner David – 38, magistar farmacije, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

9. Gertner Fani – Poljska, 58, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

10. Gertner Leo – Mitrovica, 27, doktor prava, uhapšen juna 1942, umro u Jasenovcu od posledica mučenja.

11. Đajić rođ. Gros Elvira – Mitrovica, 33, saradnik NOR-a, uhapšena oktobra 1942. ubijena u Jasenovcu.

12. Kiršner Slavka Vladimir – Varaždin, 17, učenik, član SKOJ-a, prebegao u Srbiju, uhvaćen u Šapcu i streljan 1942.

13. Klajn Helene Arnold – Mađarska, 34, trgovački pomoćnik, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

14. Klajn Helena – 68, knjigovođa, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

15. Klajn Helene Lazar – Mitrovica, 30, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

16. Klajn Olgica – Šid, 30, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

17. Kovač rođ. Alt Cecilija – Mitrovica, 46, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

18. Kovač Adolfa Julije – Erdevik, 49, trgovac, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

19. Kovač Julija Olgica – Mitrovica, 16, učenica, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

20. Kovač Julija Slavica – Mitrovica, 12, učenica, uhapšena sa roditeljima juna 1942, ubijena u Aušvicu.

21. Kraus Berta – Mitrovica, 60, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

22. Kraus Dragica – uhapšena 1942, ubijena u Jasenovcu.

23. Kraus Herman – Mitrovica, 68, trgovac, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

24. Kraus Josip – uhapšen 1942, ubijen u Jasenovcu.

25. Kraus Bele Miroslava – Mitrovica, 20, član SKOJ-a, uhapšena 1942, ubijena u Jasenovcu.

26. Kraus Hermana Oto – Mitrovica, 32, trgovački pomoćnik, prebegao u Srbiju, uhvaćen u Šapcu i ubijen.

27. Kraus-Milosavljević Regina – uhapšena 1942, ubijena u Jasenovcu.

28. Lederer Jelka – Mitrovica, 37, apotekar, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

29. Lederer Oskar – Čalma, 34, inženjer, uhapšen 1943, oteran na rad u rudnik Bor, ubijen 1944.

30. Levi Rozalija – Mitrovica, 65, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

31. Levi Sigfrid – Čehoslovačka, 71, uhapšen marta 1942, ubijen u Jasenovcu.

32. Morgenštern Adolf - 65, trgovac, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

33. Morgenštern Berta – Mitrovica, 25, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

34. Morgenštern Jovanka – Subotica, 36, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

35. Morgenštern Petra Mirjam – Subotica, 16, učenica, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

36. Morgenštern Moric – Mitrovica, 18, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

37. Morgenštern Adolfa Petar – Mitrovica, 45, trgovac, uhapšen maja 1941, ubijen u Jadovnu.

38. Morgenštern Petra Ružica – Mitrovica, 14, učenica, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

39. Morgenštern Petra Samuilo – Manđelos, 22, uhapšen 1941, ubijen u Jasenovcu.

40. Morgenštern Adolfa Šandor – Bačka Palanka, 36, trgovac, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

41. Morgenštern Šarlota – Mitrovica, 44, uhapšena 1942, ubijena u Aušvicu.

42. Mornštajn Filip – Mitrovica, 42, uhapšen i ubijen u Beogradu 1942.

43. Popović rođ. Levi Miroslava – Mitrovica, uhapšena 1942, ubijena u Aušvicu.

44. Rajsman Jenea Jozefina – Mađarska, 73, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

45. Rotmiler Hermana Terezija – Laćarak, 50, trgovac, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

46. Rozenberg Adolf, Grgurevci, 54, trgovac, uhapšen jula 1941, umro u Jasenovcu od posledica mučenja.

47. Rozenberg Jozefa Dragica – Mitrovica, 28, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

48. Rozenberg Adolf Maks, Grgurevci, 36, trgovac, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

49. Rozenberg Jožefa Mirjana – Mitrovica, 5, sa majkom Dragicom oterana u Aušvic i tamo ubijena.

50. Rozenberg Jožefa Muci – Mitrovica, 43, slovoslagač, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

51. Rozenberg Sigmunda Šarlota – 54, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

52. Skalicki Franje Emil – 23, student, član SKOJ-a, uhapšen i streljan u Vukovaru 22. 5. 1942.

53. Subić Sigmunda Johana – Mitrovica, 32, saradnik NOR-a, uhapšena maja 1943, ubijena u Aušvicu.

54. Ferstner Bene Aleksandar – Mitrovica, 17, učenik, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

55. Ferstner Bene – Mitrovica, 49, radnik, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

56. Ferstner David – Mitrovica, 47, stolarski pomoćnik, uhapšen 1942, ubijen u Nemačkoj.

57. Ferstner Davida Ervin – Mitrovica, 20, student, uhapšen juna 1942, ubijen u Nemačkoj.

58. Ferstner Jakoba Fanika – Erdevik, 20, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

59. Ferstner Franciška – Ruma, 43, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

60. Ferstner Jene – Mitrovica, 54, trgovac, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

61. Ferstner Mandika – 38, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

62. Ferstner Jene Vili - uhapšen 1942, ubijen u Aušvicu.

63. Ferstner Davida Zlatko – Mitrovica, 13, učenik, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

64. Fišer Laza – Mitrovica, 50, trgovac, ubijen u Vinkovcima 1942.

65. Flajšman Josipa Imre – Mitrovica, 40, trgovac, juna 1941. oteran u Gospić, zatim u Jasenovac, gde je umro 1943.

66. Flajšman Jelka – Mitrovica, 53, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

67. Flajšman Josip – 72, trgovac, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

68. Flajšman Josipa Šandor – Mitrovica, juna 1941. oteran u Gospić, zatim u Jasenovac, gde je ubijen.

69. Frajnd Lea Alisa – Mitrovica, 5, odvedena sa roditeljima u Aušvic maja 1943, gde je ubijena.

70. Frajnd Samuela David – Mitrovica, 45, lekar, uhapšen maja 1943, ubijen u Aušvicu.

71. Frajnd Jakoba Jakob – Mitrovica, uhapšen maja 1943, ubijen u Aušvicu

72. Frajnd Jakoba Jozefina – Ruma, 45, uhapšena 1941. u Modriči, ubijena u Jasenovcu.

73. Frajnd Sarina – Brčko, 32, uhapšena maja 1943, ubijena u Aušvicu.

74. Frajnd Jakoba Leopold – Ruma, 38, trgovac, uhapšen 1943, ubijen u Aušvicu.

75. Frankfurter Ignjaca Ervin – Mitrovica, 19, učenik, ubijen 1942. u Baji, pri pokušaju bekstva.

76. Frankfurter Ignjac – Vinkovci, 46, doktor hemije, uhapšen 1942, ubijen na putu za Vukovar.

77. Frankfurter Josipa Paula – Mitrovica, posle hapšenja i mučenja 1942. izvršila samoubistvo u očevoj kući (Frajšman).

78. Hajm Artura Jovan – 31, inženjer, uhapšen i ubijen 1942. u Mitrovici.

79. Hendler Isak – 56, prebegao u Srbiju 1941, streljan u Šapcu 1942.

80. Hofman Martina Aleksandar – Zenica, 18, učenik, član SKOJ-a, oteran u Vukovar sa omladinskom grupom, streljan avgusta 1942.

81. Hubert Adolfina – 70, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

82. Hubert Arnold – 40, uhapšen juna 1942, ubijen u Aušvicu.

83. Hubert Berta – Šid, 38, uhapšena juna 1942, ubijena u Aušvicu.

84. Hubert Žige Puba – Mitrovica, 6, odvedena u Aušvic juna 1942, gde je ubijena.

85. Hubert Žige Zlata – Mitrovica, 8, ubijena u Aušvicu 1942.

86. Hubert Adolfine Žiga – Zagreb, 43, trgovac, oteran u Jasenovac 1942 i tamo ubijen.

Napomena: Svi podaci o demografiji i žrtvama Holokausta u Sremskoj Mitrovici uzeti iz knjiga „Sinagoge u Vojvodini: spomenica minulog vremena“ i „Jevreji u Vojvodini: kratak pregled istorije vojvođanskih Jevreja“ Pavla Šosbergera.

Preuzeto sa sajta Aleksandra Veljića

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License