Zidovski Zagreb

Danas

Židovski Zagreb

Kulturno-povijesni vodič

Nedavno je u Zagrebu objavljen bogato ilustrovani Kulturno povijesni vodić Židovski Zagreb, jedinstvena publikacija u kojoj je na skoro 200 strana štampano oko 600 likovnih priloga. Izdavači su Predstavnik židovske nacionalne zajednice grada Zagreba i Židovska općina Zagreb. U sedam poglavlja knjige svaka ilustracija ima propratni tekst. Šteta je što urednik Aleksander Laslo nije u uvodnom delu objavio integralni članak Ognjena Krausa, predsednika ŽOZ-a, koji je, u stvari, njegova reč na proslavi 200. godišnjice te ustanove. Uopšte, ovoj publikaciji nedostaje više teksta i iscrpna bibliografija o temi kojom se bavi ova knjiga. Deo o Holokaustu nedovoljno je obradjen (118-9 str.). U skladu sa koncepcijom trebalo je objaviti saopštenja, naredbe i slične tekstove koji su se videli na ulicama Zagreba u periodu od aprila 1941. do kraja Drugog svetskog rata, uz odgovarajuća propratna objašnjenja.

Donosimo odlomak iz uvodnog teksta dr Ognjena Krausa:

Židovi i Zagreb – Zagreb i Židovi

"Napisati cijelu povijest zagrebačkih Židova bilo bi isto što je i povijest grada Zagreba. To je napisao 1927. godine dr Lavoslav Šik, advokat, publicist, cionistički aktivist, kolekcionar i vlasnik jedinstvene biblioteke judaice i hebreice, ubijen 1942. godine u Jasenovcu. Povijest kakva je bila na umu Lavoslavu Šiku do danas nije napisana.

Prvi je povijest zagrebačkih Židova počeo istraživati zagrebački rabin dr Gavro Schwartz. Ubrzo su mu se pridružili drugi, medju njima i Šik. Kasnije, u drugoj polovini 20. stoljeća, a posebno posljednjih dvadesetak godina, mnogi su autori obradili pojedina razdoblja i teme. Njima zahvaljujemo mnoga znanja o zagrebačkim Židovima, a i o tome što su i koliko ugradili u Zagreb. Ali u povijesnim prikazima i monografijama Zagreba Židova gotovo i nema. Spominju se usput i pojedinačno."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License