Zepce

Žepče
Jevreji su u Žepče došli iz Sarajeva i Travnika. Živjeli su skromno. Svaki je sam zarađivao ono što mu je za život trebalo. Nije bilo među njima sirotinje i socijalno ugroženih. Mahom su bili zanatlije, po koji mali trgovac, veiikih trgovaca nije bilo. Zanatlije su bili: limari, jorgandžije, kalupdžije, kočijaši. Jevreje viđamo u muslimanskim, srpskim i hrvatskim društvima i čitaonicama, jer svojih nisu imali. U svojoj sredini su bili dobro viđeni i rado primani. Ta atmosfera Ijubavi i povjerenja ostala je do godine 1941. Imali su svoje groblje i sinagogu. Groblje su osnovali 1890. godine, a sinagogu sagradili 1903. godine.
Prvog avgusta 1941. godine pokupljeni su svi Jevreji u srezu žepačkom, gdje je živjelo oko 250 Jevreja, i to u Zavidovićima oko 170, u Begovom Hanu 20, a 60 u Žepču. Ostalo je svega 2 Jevreja jer su živjeli u mješovitom braku. Iz logora se vratilo 5, iz izbjeglištva 6. Jevreji Žepče stradali su u logorima Jasenovac i Stara Gradiška. Svi su završili svoj život 27. 12. 1941. godine.
PINTO, Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša,Sarajevo, 1987, ISBN 86-21-00090-3

JEVREJI, ŽRTVE RATA 1941-1945, ŽEPČE

Savezi zavod za statistiku 1964. godine

Ljetovanje u Žepču kod None Moše i Tije Rahele

Zbirkom pokazati kako Židovi neće biti zaboravljeni u Žepču

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.