Zeleni Biber Sa Madagaskara

Ivan Ninić

ZELENI BIBER SA MADAGARSKARA

Ljubitelji dobrog stejka svakako poznaju preliv od zelenog bibera sa Madagaskara koji odlično dopunjuje pečeno meso. Da nije bilo Nabatejaca, možda bi prestižni restorani bili uskraćeni za jedan vrhunski kulinarski specijalitet. Svet se preko tog naroda arapskog porekla upoznao sa biberom (peperom, pilpelom), kao i sa mnogim drugim začinima.

Nabatejci su osnivači carstva začina i vladali Negevom nekoliko vekova. Došli su u te prostore u sedmom veku pre naše ere i ispunili vakuum koji je nastao propašću Kraljevstva Judeje, južnog dela raspolovljenog Solomonovog carstva. Prvo su naselili Edom, južni deo danasnjeg Jordana, pa su se vremenom proširili u Negev. Nabatejci su izgradili karavansku rutu, donoseći razne začine iz Južne Arabije i Istočne Afrike na trpeze mediteranskih gradova. Podigli su mnoga naselja u pustinji, gde je uticaj Rimske imperije bio slabiji. Rimljani su i sami želeli da kontrolišu trgovinu mirodjija, ali su Nabatejci bili u prednosti. Prelazeći na agrikulturu, izgradili su u pustinji irigacioni sistem, gajili vinovu lozu, pravili izvrsna vina i stvorili ergele konja, privlačili su karavane da prolaze kroz njihovo carstvo. Rimu je smetala ova konkurencija, pa je 106. godine naše ere osvojio nabatejske gradove.

U četvrtom veku Vizantija je u nabatejskom prostoru izgradila značajne manastire.

Islamskim osvajanjem u sedmom veku, nabatejska civilizacija je okončana. Gradovi su zavejani peskom, a nabatejski narod je opet lutao pustinjom.

Postoji više urbanih ostataka, utvrdjenja i jedan put, kao dokaz nekadašnje cvetajuće civilizacije.

U glavnom nabatejskom gradu, Avdatu, sačuvane su ruševine akropole, bogomolja, stambenih zgrada, vojnih logora, hrišćanskih crkava. U Mamšitu, najbolje očuvanom mestu, nazire se put koji je vodio od Jerusalima ka Aravskoj dolini, uključujući se u Via Nova Trajana, ovdašnji glavni drum koji je spajao Damask sa Akabskim zalivom. Ovo mesto je bilo poznato kao veliko tržište konja koje je snabdevalo hipodrome sirom Rimske imperije. Nakon toga što su stanovnici Mamšita postali hrišćani, izgradjen je tamo veliki manastir sa divno dekorisanom crkvom. Naselje šivta je imalo razvijen irigacioni sistem čiji su se stanovnici bavili zemljoradnjom. I tamo ima ostataka hrišćanske civilizacije. Haluca je bilo nabatejsko srediste u vreme vladavine Vizantije. Grad su uništili Turci, ali najnovija istraživanja ukazuju na ostatke jednog pozorišta i crkve. Rehovot-u-Negevu se, takodje, nalazi usred haluckog peska, u srcu pustinje. Grad je razoren u seriji zemljotresa, ali se još naziru ostaci civilizacije. Grad Nicana se nalazio na putu od Gaze prema Ejlatu, na današnjoj granici sa Egiptom. Otkrio ga je američki arheolog Edvard Robinson 1838, misleći da je to Avdat. 1935. u Nicani su pronadjeni papirusi sa delovima Virgilijevoj epa Eneida.

Papiruse je našao i poznati izraelski arheolog Jigal Jadin u Nahal Heveru, pisane na hebrejsko-aramejskom i nabatejsko-aramejskom jeziku. Većina tih tekstova su pravne prirode i odlično su regulisali odnose izmedju Jevreja i Nabatejaca. Arapski izrazi i idiomi su korišćeni u hebrejskim tekstovima i obratno. Ovu Jadinovu kolekciju proučavali su najviše stručnjaci za kumranske spise, Ada Jardeni i Baruh Levine.

Nabatejski-aramejski jezik je proučavao i Mihael Sokolov sa Barilanskog univerziteta na osnovu kumranskih dokumenata iz drugog veka naše ere, ukazujuci na razlike izmedju tog i jevrejsko-aramejskog dijalekta.

I Ada Jardeni podvlači upadljivu sličnost aramejskog dijalekta iz Negeva i onog iz Judejske pustinje, s tim što se u nabatejsko-aramejskoj varijanti zapaža više arapskih pravnih formulacija.

Sve ovo ukazuje da su Nabatejci bili, ne samo vrsni trgovci, tvorci urbanih zajednica u pustinjskoj sredini, već i literarno obrazovani ljudi.

Medjutim, ovu jevrejsko-nabatejsku harmoniju, juristički čvrsto formulisanu, prekrili su beskrajnim negevskim peskom rimska imperijalna politika i islamski ekspanzionizam.

Most februar 2003

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License