Zbog Diskriminacije Roma I Jevreja Strazbur Osudio Bih

Zbog diskriminacije Roma i Jevreja Strazbur osudio BiH
Evropski sud u Strazburu osudio državu jer Ustav i Izborni zakon uskraćuju pravo pripadnicima manjina da učestvuju na izborima za najviše političke funkcije
Od našeg dopisnika
Sarajevo – Evropski sud za ljudska prava u Strazburu osudio je Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije Jevreja i Roma, jer im aktuelni Ustav i Izborni zakon uskraćuje pravo da učestvuju na izborima i kandiduju se na najviše političke funkcije. Istovremeno obavezao je BiH da podnosiocima tužbe, Jakobu Finciju,predsedniku Jevrejske zajednice BiH i Dervu Sejdiću, koordinatoru Veća Roma BiH, mora nadoknaditi troškove. Finciju 20.000 evra, a Sejdiću 1.000 evra.
„Zabrana manjinama da učestvuju na izborima nema objektivno i razumno opravdanje i zato je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima koja zabranjuje diskriminaciju – ocenile su evropske sudije.
Jakob Finci rekao je za „Politiku” da će na osnovu presude Evropskog suda, napokon, biti otklonjena dugogodišnja diskriminacija,ali da to ne znači da će se automatski otvoriti mesta za Jevreje, Rome i pripadnike drugih manjina za određene pozicije u BiH.
„Ne mislim da je ovo jevrejski problem, igrom slučaja ja jesam Jevrej, ali to ne znači da će budući član Predsedništva BiH biti Jevrej.Međutim, smatram da je nepravedno da neko, samo zato što je Jevrej, ne može čak ni da se kandiduje”, kaže on. Proces pred sudom u Strazburu dobio je naziv „Sejdić i Finci protiv BiH” koji Finci smatra nepravednim, jer je uveren da je ovo nešto što je dobro za BiH, a ne protiv nje.
„Napokon, postaćemo jedna normalna zemlja u kojoj neće biti propisano ko može, a ko ne može istaći kandidaturu za određena mesta, na koja bi trebalo da mogu da se kandiduju svi njeni građani.Čini mi se da je Evropski sud dao instrukcije da to treba da se i uradi, ili drugačije rečeno da se, konačno, pređe sa reči na dela, s obzirom na činjenicu da su i politički lideri u BiH ranije ocenili da aktuelni Ustav nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima–napominje Finci. On takođe podseća da je identičan stav imala i Ustavno-pravna komisija Parlamenta BiH koja, kako kaže, nije želela da se bavi Ustavom koji nije „proizvod domaće pameti”, nego je nametnut u Dejtonu iz kog razloga je i tražila „upravo međunarodna zajednica da, putem svoga organa, prizna da je pogrešila i da ispravi grešku”.
Naravno, dodaje Finci, „konačnu reč daće naši parlamentarci koji sada imaju ne samo zeleno svetlo, nego na neki način i sudski nalog kako i zbog čega treba izvršiti izmene”.
Davor Kovačević
Dve kategorije građana u Ustavu BiH
Odluka Suda u Strazburu bila je očekivana, jer je i do sada bilo jasno da Ustav BiH u sebi sadrži diskriminatorske odredbe koje su čak i u širem obimu nego što to utvrđuje Sud ovom svojom presudom, kaže predsedavajući Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović.
„Moraće da se menja Ustav BiH da bi se uskladio s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, koja je sastavni deo Ustava i koja je nadređena Ustavu BiH”, kazao je Džaferović.
U Ustavu BiH pominju se dve kategorije građana-pripadnici „konstitutivnih naroda”, odnosno Srbi, Hrvati i Bošnjaci i „ostali” u koje spadaju Jevreji, Romi i pripadnici ostalih manjinskih zajednica. Ustavne odredbe i Izborni zakon BiH omogućavaju samo pripadnicima tri konstitutivna naroda da budu birani u Predsedništvo i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.
objavljeno: 23/12/2009
http://www.politika.rs/rubrike/exyu/Zbog-diskriminacije-Roma-i-Jevreja-Strazbur-osudio-BiH.lt.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License