Zargon Sleng

Žargon, u smislu "ulični jezik" obuhvatao je riječi odnosno složene izraze, koji se, po pravilu, nisu upotrebljavali u porodičnom krugu. U ono doba bili su to nepristojni, pa Čak i bezobrazni, "skaredni", izrazi. U stvari, radilo se o nazivima pojedinih tjelesnih organa, o nekim fiziološkim funkcijama, i si. S druge strane, bile su to riječi i izrazi koji su se upotrebljavali u prenesenom značenju, ili u značenju koje se nije moglo doslovno shvatiti.
Glagol kagar (vršiti veliku nuždu, defecirati) upotrebljcvan je u žargonu u raznim gramatičkim oblicima i sa veoma raznolikim značenjima, npr: kaganitas (gluposti), sta kagandu (govori gluposti), no kagis! (ne lupetaj!), kagalu (nije važno), kagarsi (prepasti se), kagon (plašljivac), ja si kago (prepao se), ja lu kago (sve je upropastio), itd.
Evo još izvjestan broj primjera žargonskih izraza:
atabafa - začepi (usta)
aterka - (uvali se, sjedni)
armata! - marš!
ahparoš {ili hašparoš) - Jevrejin porijeklom iz Poljske
činča fidida - smrdljiva stjenica, dosadan
čuflador - pijanica damil – hiljadarka
disbragarsi - (razgaćiti se) - izgubiti imanje, novac
fular - ženski polni organ
fanjozu - onaj koji govori unjkavo
hurba - muški polni organ
ičadu ala bojna parti - udaren mokrom čarapom po glavi
izu di zuna - kurvin sin
imbroljar – prevariti
inbabukar - zaglupiti nekoga dosadnim govorom
inharninar - udesiti, ubiti
inkašatinas - podvale
inbinijar- polno općiti
karpas, almeša – musliman
kulu pintudu - (stražnjica na iglama) nestrpljivko
kavesa di lenju (drvena glava) - tvrdoglavac
ladron di kavajus (konjokradica) – prevarant
majujar - zavijati
marmočon - mačak, naziv za dobrog drugara
pačaš - noge
pača mi si maneja (noga mi se drma) - baš mi je stalo
parti kavesa meti mijoju - razbi glavu ubaci mozga - glupak
pata - ženski polni organ
patas inceskas - Potemkinova sela
punčakulu - (razdirač debelog crijeva) - rogač
patleja! - krepaj!
patlijadu ti veja! - da bog da krepao!
švabuđudiju - Jevrejin porijekom iz Njemačke
titis - škrt
trampantožus - iluzije
uflas, uflador - hvalisanje, hvalisavac
zuna, loda - prostitutka, uličarka
Iz:
IN MEMORIAM ZA SVAKODNEVNI GOVORNI BOSANSKI ĐUDEOESPANJOL

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License