Zakonska Odredba O Zastiti Narodne I Arijske

ZAKONSKA ODREDBA O ZAŠTITI NARODNE I ARIJSKE KULTURE HRVATSKOG NARODA
§1
Židovi po rasi ne smiju nikakvom suradnjom utjecati na izgradnji narodne i arijske kulture, pa im se zabranjuje svako sudjelovanje u radu, organizacijama i ustanovama društvenog, omladinskog, sportskog i kulturnog života hrvatskog naroda uopće, a napose u književnosti, novinarstvu, likovnoj i glazbenoj umjetnosti, urbanizmu, kazalištu i filmu.
§2.
Provedba ove zakonske odredbe povjerava se nadležnim ministarstvima bogoštovlja i nastave, udružbe i unutarnjih poslova.
§3.
Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u »Narodnim novinama«.
U Zagrebu, dne 4. lipnja 1941.
Poglavnik: Dr. Ante Pavelić, v. r.
Broj CXLVII333Z. p. — 1941.
Ministar bogoštovlja i nastave: Dr. Mile Budak, v. r.
Ministar udružbe: Dr. Jozo Dumandžić, v. r.
Ministar unutarnjih poslova: Dr. Andrija Artuković, v. r.
(»Narodne novine«, 4. Iipnja 1941)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License