Zakonska Odredba O Zastiti Arijske Krvi I Casti

ZAKONSKA ODREDBA O ZAŠTITI ARIJSKE KRVI I ČASTI HRVATSKOG NARODA
Točka 1.
Brak Židova i inih osoba, koje nisu arijskog porijetla s osobama arijskog porijetla, je zabranjen. Isto tako je zabranjen brak osobe, koja pored arijskih predaka ima jednog predka drugog koljena po rasi Židova ili drugog europskog nearijca s osobom, koja je po rasi jednakog porijetla.
Koje osobe vrijede kao Zidovi ili nearijci određuje zakonska odredba o rasnoj pripadnosti.
Točka 2.
Posebna dozvola za sklapanje braka potrebna je u slijedećim slučajevima:
1. za brak osobe sa dva predka drugog koljena Židova po rasi s osobom, koja imade jednog predka drugog koljena europskog nearijca po rasi, ili s osobom, koja je arijskog porijetla;
2. za brak osobe, koja imade među predcima pripadnike drugih neeuropskih rasa s osobom isto takvog porijetla, ili s osobom, koja imade jednog ili dva predka drugog koljena Židova po rasi ili jednog predka drugog koljena Ciganina po rasi, ili s osobom arijskog porijetla;
3. za brak između državljana i državnih pripadnika, ukoliko nisu po točki 1. zabranjeni.
Dozvolu za takav brak izdaje ministarstvo unutarnjih poslova po saslušanju rasnopolitičkog povjerenstva.
Točka 3.
Izvanbračno spolno općenje Židova ili ine osobe, koja nije arijske krvi, sa ženskom osobom arijskog porijetla je zabranjeno.
Muška nearijska osoba, koja se ogriješi protiv ove zabrane počinja zločin oskvrnuća rase, te se kažnjava sa zatvorom ili tamnicom. U naročito teškim slučajevima, napose ako se radi o silovanju nevine devojke, može se izreći smrtna kazna.
Točka 4.
Židovi ili ine osobe, koje nisu arijskog porijetla, ne smiju zaposliti u kućanstvu ženske osobe arijskog porijetla ispod 45 godina starosti.
Točka 5.
Nearijcima i državnim pripadnicima je zabranjeno izvješanje hrvatske državne i narodne zastave i isticanje hrvatskih narodnih boja i emblema.
Sve promjene židovskih prezimena koje su izvršene poslije 1. prosinca 1918. stavljaju se izvan krijeposti, te se imaju zamijeniti sa prvotnim prezimenima. Tko je Zidov određuje zakonska odredba o rasnoj pripadnosti.
Točka 6.
Ministar za unutarnje poslove izdat će naredbe o provedbi ove zakonske odredbe.
Točka 7.
Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim novinama
Zagreb, 30. travnja 1941.
Poglavnik: Dr. Ante Pavelić, v. r.
Broj: XLIV67Z. p.1941. Predsjednik zakonodavnog povjereništva pri Poglavniku: Dr. Milovan Zanić, v. r.
(»Narodne novi/ne«, 30. travnja 1941)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License