Zajecar

Dr. JOSIF ŠTRASER, hirurg. Poreklom iz Sent Andreje, Mađarska. Živeo u Zaječaru u vreme rasprostranjenosti kolere u okolnim selima. 1848. postavljen za lekara crnorečkog okruga
Dr.BERMAN BOZIDAR-ZANFT, rodjen 1864. u Jasiju, Moldavija. Studije medicine i specijalizaciju bakteriologije zavrsio u Becu. Krajem XIX veka radio u Zajecaru kao vojni lekar.

Sećanje na jednog Jevrejina

JEVREJSKE PORODICE ZAJEČARA

AMAR - ZAJEČAR

FLAJSIG/LIB-ZAJEČAR

FRANK - ZAJEČAR

HIRŠFELD - ZAJEČAR

KLIPER - ZAJEČAR

LEVI - ZAJEČAR

MANDELBAUM - ZAJEČAR

MORTERER - ZAJEČAR

MOTEHES - ZAJEČAR

MUNTNER - ZAJEČAR

VAKSMAN- ZAJEČAR

ZAJEČARSKI PARTIZANSKI ODRED
ESTERA NELI JAKOVLJEVIĆ, Beograd
Kada su se četnici posle teškog poraza na Bukoviku povlačili, Krajinski četnički korpus je privremeno skupio snage oko Boljevca. U noći 8/9 avgusta 1944 preko 1000 četnika ulogorilo se u selu Mali Izvor, neposredno do Boljevca. Rano izjutra Boljevački bataljon Zaječarskog partizanskog odreda opkolio je selo. U jurišu je izvršen prodor sve do neprijateljskog štaba. Tom prilikom zarobljeno je 70 četnika. Tada je među 10 palih boraca poginula i ESTER-NELI JAKOVLJEVIĆ, omladinski rukovodilac bataljona.
- Izvod iz knjige Slobodana Bosiljčića, Timočka krajina u ratu i revoluciji 1941-1945, s.209.-

ZAJEČARSKA BRIGADA TIMOČKOG ČETNIČKOG KORPUSA
Dragutin Brandajs, Novi Sad
Dragutin Brandajs, nakon bekstva iz nemačkog logora za taoce u Zaječaru, sproveden je u četničku brigadu pod komandom Leonide Petrovića, neko vreme proveo je u njoj, da bi ga kasnije kapetan Petrović uputio u jedan rudnik uglja uz preporuku da mu se obezbedi zaposlenje jer više nema sredstava za život.
- Aleksandar Lebl: Jevreji - partizani - četnici, beogradski Danas od 26.11.2006.g.-

ZAJEČARSKA ELITA POCETKOM XX VEKA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.