Zajecar

Dr. JOSIF ŠTRASER, hirurg. Poreklom iz Sent Andreje, Mađarska. Živeo u Zaječaru u vreme rasprostranjenosti kolere u okolnim selima. 1848. postavljen za lekara crnorečkog okruga
Dr.BERMAN BOZIDAR-ZANFT, rodjen 1864. u Jasiju, Moldavija. Studije medicine i specijalizaciju bakteriologije zavrsio u Becu. Krajem XIX veka radio u Zajecaru kao vojni lekar.

Sećanje na jednog Jevrejina

JEVREJSKE PORODICE ZAJEČARA

AMAR - ZAJEČAR

FLAJSIG/LIB-ZAJEČAR

FRANK - ZAJEČAR

HIRŠFELD - ZAJEČAR

KLIPER - ZAJEČAR

LEVI - ZAJEČAR

MANDELBAUM - ZAJEČAR

MORTERER - ZAJEČAR

MOTEHES - ZAJEČAR

MUNTNER - ZAJEČAR

VAKSMAN- ZAJEČAR

ZAJEČARSKI PARTIZANSKI ODRED
ESTERA NELI JAKOVLJEVIĆ, Beograd
Kada su se četnici posle teškog poraza na Bukoviku povlačili, Krajinski četnički korpus je privremeno skupio snage oko Boljevca. U noći 8/9 avgusta 1944 preko 1000 četnika ulogorilo se u selu Mali Izvor, neposredno do Boljevca. Rano izjutra Boljevački bataljon Zaječarskog partizanskog odreda opkolio je selo. U jurišu je izvršen prodor sve do neprijateljskog štaba. Tom prilikom zarobljeno je 70 četnika. Tada je među 10 palih boraca poginula i ESTER-NELI JAKOVLJEVIĆ, omladinski rukovodilac bataljona.
- Izvod iz knjige Slobodana Bosiljčića, Timočka krajina u ratu i revoluciji 1941-1945, s.209.-

ZAJEČARSKA BRIGADA TIMOČKOG ČETNIČKOG KORPUSA
Dragutin Brandajs, Novi Sad
Dragutin Brandajs, nakon bekstva iz nemačkog logora za taoce u Zaječaru, sproveden je u četničku brigadu pod komandom Leonide Petrovića, neko vreme proveo je u njoj, da bi ga kasnije kapetan Petrović uputio u jedan rudnik uglja uz preporuku da mu se obezbedi zaposlenje jer više nema sredstava za život.
- Aleksandar Lebl: Jevreji - partizani - četnici, beogradski Danas od 26.11.2006.g.-

ZAJEČARSKA ELITA POCETKOM XX VEKA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License