Weintraub Franziska

Weintraub Tzipora, Faigele, Franziska, rođena 1897 u Cieszanowu. Otac je bio Chaim Falik a majka Rachel (Rochl) Weiss
Bila je udata za Moše Weintrauba i živela je u gradu Czernowitz. Po nekim podacima imala je 3, a po drugim četvoro dece.

ZaJedno sa decom bila je na putu iz Bukurešta za Lisabon kada su nemačke trupe neposredno posle napada na Jugoslaviju, iz pravca Grčke zaustavile voz sa Waientraubovima.

Krili su se u Lazarevcu kao i još nekoliko izbeglica čije je skrivanje organizovao Danilo Bukiš, sve dok nisu izdani, uhapšeni i deportovani na Banjicu.

Po “Banjičkom spisku” deca su se zvala:
Ester, 26 godina, rođena u Cieszanowu. Datum rođenja koji stoji na spisku 1.10.1888 pre odgovara kao datum rođenja majke Fajge, kod koje je i stajao dok nije precrtan Saul Jose, 22 godine, (3.1.1924) rođen u Josefowu
Viktor, 19 godina, (11.4.1928) rođen u Josefowu

A po podacima koje sam dobio od rođaka iz Kanade, imena dece su:
Viki, rođen 1927
Elsa, rođena 1920
Joel, rođen 1925

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License