Vojvodina

GENERALNI ARONDACIONI RASPORED JEVREJSKIH VEROISPOVEDNIH OPŠTINA UČLANJENIH U SAVEZU JEVREJSKIH VEROISPOVEDNIH OPŠTINA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE, 1.1.1939. GODINE

KOMPLETNA ARHIVA JEVREJSKE IMOVINE U BANATU KOJU JE PREUZEO nemčki opunomoćenik za privredu Srbije, Bevollmächtige für Serbische Wirtschaft NALAZI SE NA 21 MIKROFILMU u Nacionalnoj arhivi SAD-a.

Najpoznatiji vojvođanski šahista iz 19. veka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License