Vojna Jevrejska Opstina U Nisu 1947 God

"Vojna" Jevrejska opština u Nišu 1947god.
Formiranjem Štaba I Armije u Nišu, 1947 god., skupilo se na službi I Armije kao i jedinicama Niškog garnizona više oficira Jevreja. To su bili partizani, bivši logoraši iz bora i poneko iz njihove porodice. Neki su se upoznali dolaskom u Niš, a neki su se već od pre poznavali. Svakako postojala je želja za zajedničkim druženjem. Često su se nalazili neki i na službi a često i u "Domu Armije" (Hotel Park). Od- lazilo se na pozorišne i bioskopske predstave, nalazilo se na korzou ili na zajedničkim večerama. Bilo je to jedno kompaktno društvo. Jevrej- skih praznika smo se sećali ali ih nismo držali. Savez Jevrejskih opština je znao za tu skupinu, ponekad smo dobijali pakete ali za pomoć nismo bili zaintresovani. Interesantno je da kako je ko došao u Niš povezao se sa nama, nekako su svi doznali za nas. Pomagali smo se međjusobno. Nekoliko oficira Vojvodjana, nejevreja se priključilo našem društvu.
Organizator ovog društva bio: Šosberger Pavle, poručnik iz Štaba I Armije (Novi Sad)
dalje su bili:
Tauber Julije, lekar, kapetan I kl. Glavna Vojna bolnica (Čantavir-Vrbas)
Levenberg Deže lekar, kapetan Glavna Vojna bolnica (Novi Sad)
Frankel dr Josip, lekar brigade КNОЈА (Senta)
Levi ing. Moris, poručnik, Štab I Armije, ( Sarajevo)
Bahar Aron-Mile, kapetan I kl. Štab I Armije (Prizren)
Bahar Vida supruga (Skopje)
Bahar Beti dete
Hofman-Viculin Jelena supruga majora Viculina, Štab I Armije (Ada)
Vajnman Robert, poručnik, XV Brigada za vezu (Novi Sad)
Vajnman Irena supruga (Novi Sad)
Vajnman Ivan dete
Rozenberg ? vojnik (Zagreb)
Šosberger Pavle

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License