Veljkovic Stajnic Zlata

IN MEMORIAM

Zlata Štajnic

(1929-2009)

U Novom Sadu je 25. februara 2009. godine umrla Zlata Štajnic rođena Veljković profesor u penziji.

Zlata je svet ugledala 14. oktobra 1923. godine u Donjem Krčinu kod Kruševca. Gimnaziju je pohađala u Kruševcu, fakultet u Novom Sadu. U Kruševcu je stanovala pored porodice Tajtacak, koji su izdavali sobu za učenike. Kada su naišla teška vremena, tada sedamnaestogodišnja Zlata Veljković odlučila je, zajedno sa roditeljima, da porodicu Tajtacak preseli u tajnosti u Donji Krčin. Tako, majka Rebeka, sin David-Dača i ćerke Tanja, Soka i Beba Tajtacak bivaju skriveni i čuvani od svih seljana tokom celog rata! Svi su preživeli i vratili se u svoju kuću u Kruševac.

Zlata je prišla partizanskom pokretu, a posle oslobođenja radila je u Jugoslovenskoj ambasadi u Parizu. Posle rata se udala za dr Tibora Štajnica i zasnovala porodicu. Dobili su sina Miroslava i ćerku Katarinu.

Jad Vashem i država Izrael su joj dodelili „Medalju pravednika među narodima“ koju joj je uručio, 27. novembra 2000. godine, Joran Šami, tadašnji izraelski ambasador u Beogradu.

Pavle Šosberger

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License