Vamos Tamara

Vamoš Tamara
rođena 1920. godine u Osijeku, student umetnosti, odvedena u Jasenovac i tamo ubijena.
prof Armando Moreno
Pretpostavljam da treba pisati VamošER, a ne Vamoš.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License