Vagi Aleksandar
aleksandarv.jpg

Mr ALEKSANDAR VAGI

Mr Vagi rodio se 1872. u Akovu (Bosna). God. 1889. stupio je na praksu kao apot. pripravnik kod Rezsoa Avendera u Deru (Mađarska). Fakultet je završio u Budimpešti. Kao magistar radio je u Budimpešti, zatim u Đeru. God. 1898. kupio je apoteku u selu Boldogasonj (Burgenland), gde je ostao sve do 1906. Iste godine ku puje jednu od najstarijih apoteka u Banatu, u Vel. Bečkereku (Zrenjanin), koju je potpuno preuredio.

Bio je odličan stručnjak, pratio je razvoj nauke i rezultate je vrlo vesto praktično primenjivao. Bio je i vanredan učitelj: njegovi bivši pripravnici sećaju ga se sa zahvalnošću i dubokim poštovanjem.

Sav svoj život posvetio je svom poslu, i uspeo je da mu apoteka bude uvek dobro snabdevena. Bila je skoro poslovična izreka „da se svaki lek, pa i najnoviji može dobiti u Vagijevoj apoteci". Njegova apoteka još u ono doba vršila je i biohemijske analize, i predstavljala je jednu od najsavremenijih zdravstvenih ustanova te vrste.

U toku okupacije kćerke Micika i Juliška su mu ubijene, dok su Eržika, udata za mr Nikolu Benkovića, i sin Đorđe, koji je danas upravnik narodne apoteke (bivše očeve) u Zrenjaninu, preživeli katastrofu. Đorđe je učestovao u NOB.

Mr A. Vagi sa suprugom Marijom i bratom Karoljem od u početku fašističke okupacije, odveden je u Beograd u logor Topovske šupe".

Sačuvano je pismo Karolja od 9. IX 1941. gde opisuje : hovite muke bolesnog i iznemoglog Aleksandra i očajno traži pomoć. Uskoro su svi odvedeni u Jabuku i ubijeni.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License