Uspomena Na Vrsnog Prevodioca

Bilten, Jevrejski pregled, decembar 2000
Uspomena na vrsnog prevodioca
Iz jednog pisma pre jedne decenije
Moše (Eugen) Verber, novembra 1990. godine, piše, izmedu ostalog: (prevod s hebrejskog originala)
Dragim Rahel i Cvi - srdačan Šalom, Ovo je drugo pismo koje pišem, po Božjoj milosti, služeći se programom Einstein-Reuter i to - što je najvažnije - pod stručnim nadzorom Ženi Lebl (čitaj 'La belle')
U nas počinje gužva. Danas i sutra popodne počinjemo s nastavom na Fakultetu; ja ću održati predavanje o istoriji našeg jezika, a lektor, koji je stigao iz Jerusalima, nastavlja sa svojim radom. Oboje treba da napišemo svesku: udžbenik hebrejskog jezika, te ako još bude raspoložive snage, pripremićemo i jedan glosar hebrejsko-srpskohrvatski.
Juče me je posetila delegacija iz Kragujevca. Oni očekuju goste iz Bat-Jama (pobratimstvo medu gradovima), a ja moram prevesti program toga događaja. Umolio sam Anu Šomlo da mi pomogne tokom dva dana, jer ne mogu sam da obavim sve što mi ova nedelja nameće. Na primer: spremam uvodni referat za Novembarski sastanak književnika na temu "Kraj utopija". U stvari, to je moja zamisao, naime s geslom "Umrla je utopija - Živela utopija"! Nisam zapostavio ni Pinkas (Leksikon jugoslovenskog jevrejstva, u redakciji C. Lokera). Radim na tome, tj. prevodu s hebrejskog na srpski, barem dva sata dnevno.
Nastavak 24. novembra.
Želeo bih dobiti novu knjigu koju su pisali zajedno naš drug Karči (Josef Levinger) i dr Matković.
Juče sam govorio na promociji knjige Ženi Lebl "O knjigama štampanim u Beogradu".
Štampam ovo pisamce petit slovima kompjutera, koja mi se neobično sviđaju.
U očekivanju odgovora, primite moje najlepše želje za "Praznik svetla" (Hanuku) i dobro zdravlje.
Drugarski Vas vole Natalija i Moše
Reč je o knjizi "Holokaust u Jugoslaviji", izdanje Yad vashem-a, Jerusalim 1990. Urednik Menahem Šelah.
Cvi Loker

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License