Uredba Koja Se Odnosi Na Primanje Na Konak

UREDBA KOJA SE ODNOSI NA PRIMANJE NA KONAK JEVREJA OD 22.decembra 1941.

УРЕДБА
која се односи на примање на конак Јевреја
На основу овлашћења датог ми од Врховног заповедника војске, наређујем следеће:
§1.
Уз смртну казну забрањено је:
а) Јевреје примати на конак или скривати;
б) предмете од вредности ма које врсте, намештај и новац примати на чување од Јевреја или их куповином, заменом или неким другим правним послом стицати.
§2.
Од Јевреја на чување већ примљени вредносни предмети, намештај и новац има се до 15 јануара 1942 пријавити код Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und Des SD / Београд или ван Београда надлежним Фелд- или Креискомандантурама.
Сви уговори о куповини, замени или слични закључени са Јеврејима после 6 априла 1941 подлежу истој обавези пријављивања.
У случају неизвршења обавезе пријављивања наступају правне последице § 1.
§3.
Евентуалне потребне одредбе о извршењу издаје Шеф Управног штаба код Заповедника у Србији.
Београд 22 децембра 1941.
Заповедник у Србији.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License