Umesto Zakljucka

UMESTO ZAKLjUČKA
Kada su Hitlerova rasistička.mahnitanja počela da pothranjuju antisemitizam u Evropi, srbijanski Jevreji su izrazili svoje čvrsto uverenje „da će se talas antisemitizma zadržati na granicama Jugoslavije". Oni se svakako nisu prevarili u jednom: antisemitizam kod Jugoslovena nikada, pa ni pod pokroviteljstvom okupatora u okupiranoj zemlji posle 1941. godine, nije uspeo da pustu korena u narodu. Srbi su bili imuni prema toj bolesti.

„Mi cenimo i volimo Jevreje. Naša zemlja ne pati od otrova antisemitizma", izjavio je vrsni državnik Vojislav Marinković (1876-1935), bivši predsednik vlade i ministar inostranih poslova, u intervjuu koji je 1929. godine dao Jakovu Landauu, generalnom direktoru Jevrejske telegrafske agencije. Izjava V. Marinkovića, rođenog od oca Srbina i majke Jevrejke, verno je izražavala, onda kada je data, ali i danas, stvarno raspoloženje Srba prema Jevrejima.

U svojoj izjavi V. Marinković podvlači sličnost istorijske sudbine Jevreja i Srba, obeležene vekovnim patnjama, vernost jednih i drugih narodnim idealima, njihovu vitalnost i istrajnost; solidarnost srpskih Jevreja sa Srbijom koja je posvedočena na samom početku stvaranja srpske državne nezavisnosti; velike i pozitivne doprinose uglednih predstavnika Jevreja celokupnoj jugoslovenskoj nacionalnoj zajednici.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License