Ukljucivanje Jevreja U Narodnooslobodilacki Pokret

Septembra 1941. godine, Josifa Levia je pozvao Apostol Pršendić, zvani Apče. On mu je dao zadatak da sakuplja narodnu pomoć među Jevrejima i da istovremeno pristupi formiranju vaspitnih grupa među mlađim Jevrejima, u čemu je postigao vidni uspeh.
I za narodnu pomoć je uspeo da sakupi dobre priloge. Malo neverovatno, ali je istinito da su najviše sredstava dali kockari-pokeraši, među kojima je bilo Jevreja iz Beograda, Novog Pazara i Prištine. A kockali su se u kući električara Haima Koena iz Prištine. Priloge za ovu pomoć dobijao je i od drugih Jevreja iz Prištine. Ovi prilozi nisu bili mali.
U junu 1941. godine Josifa Levia je pozvao na sastanak Petar Canić, član Sreskog komiteta KPJ. Ovom sastanku su prisustvovali Nisim Novanović, David Davidović, Gadalija Gidić, Baruh Gidić i neki drugi Jevreji iz Prištine. Na ovom sastanku je formiran Pozadinski odred za čijeg komandira je! postavljen baš Josif Levi, a za komesara odreda Miro Lazarević, u čijoj je kući održan sastanak.
Ovaj odred je egzistirao oko godinu dana. Od naoružanja je imao samo jedan pištolj i priručnike o rukovanju oružjem. Ustvari to su bli neki izvodi iz vojnih pravila bivše jugoslovenske vojske.
U satavu odreda je bilo deset pripadnika, od kojih su osam bili Jevreji. Prilikom formiranja ovog odreda u ime Komiteta prisustvovao je Petar Canić. Zbog takve aktivnosti Josifa Levija su prozvali "crveni rabin".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License