Uho Grlo I Nos Sadama Huseina

Ivan Ninić

Uho, grlo i nos Sadama Huseina

Ovih dana se na malim ekranima ponovo može videti kako zatvorski lekati ili ljudi iz bezbednosti američke armije pažljivo otorinolaringološki pregledavaju Sadama Huseina. Scena poznata iz vremena hvatanja ovog diktatora i zlotvora iračkog naroda. Ali slika je toliko neukusna da kod nekoga može da izazove sažaljenje prema ovom nekadašnjem strahu i trepetu Srednjeg istoka. Ona izaziva suprotan efekat od željenog.

Povod za prikazivanje ove scene je predaja Sadama Huseina novoj iračkoj civilnoj upravi. Američka armija se odrekla da mu sudi kao ratnom zatvoreniku koga štiti Ženevska konvencija i on sada čeka da mu sude novi vladari Iraka. Verovatno Husein nije srećan zbog toga, jer će ga sigurno osuditi na smrt, a u slučaju da su mu sudili medjunarodni pravosudni organi, bio bi osudjen na, recimo, četiri doživotne robije.

Bilokakvu da dobije kaznu, zaslužio je. Ali nije zaslužio da ga predstavljaju kao pećinskog čoveka kome trebe vaške. Naši preci bi mogli da se uvrede.

Kolikogod je medije zaokupila sudbina Sadama Huseina, još više ih interesuje u kojoj meri će iračka civilna administracija da preuzme vlast od američkih okupacionih snaga i ko će da bude vrhovni arbitar u slučaju sukoba nadležnosti. Dok američka strana ni u snu ne pomišlja na mogućnost da njome upravlja neko van Sjedinjenih Država, Iračani ne žele da deluju kao vazalska uprava.

Transfer vlasti u Iraku se obavio u vreme nedavnog skupa NATO članica u Istanbulu, gde su dva ključna pitanja, u vezi sa Irakom, dominiurala: ko će i gde da uvežbava buduće vojne i policijske formacije Iraka i kakav nacionalni sastav vojske treba da budu jedinice koje će zameniti američke okupacione trupe? Da li će to biti NATO ili neki drugi sastav multinacionalnih snaga? Stvari su ostale nedorečene, da bi se razradile tokom sledećih meseci.

Zanimljivo je da se u ovdašnjoj štampi pojavio napis kako izraelska vojska treba da bude pripremljena za slučaj da od NATO uprave iz Brisela stigne zahtev da cahal uvežbava iračke antiterorističke jedinice, što bi, po komandi IDF, bilo najprirodnije i najefikasnije rešenje.

1. juli 2004

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License