Trideset Godina Od Smrti Dr Zaka Konfina

Slobodan Marković beleži: ” Žak Konfino, lekar i književnik, ostaće u srcima ljudi svih profesija, za uvek. O njegovoj čovečnosti i njegovom dobrom srcu govoriće i dolazeće generacije, jer on je blagim svojim perom u teškim prilikama istrčavao na dvoboj, u neravnopravnu borbu, i pobeđivao je….«

Lavoslav Kadelburg povodom smrti Žaka Konfina kaže:

”Dan smrti »našeg opštinara« Žaka Konfina, 16.august.1975.godine. bio je dan duboke žalosti za jevrejsku zajednicu. Izgubili smo dobrog lekara, humanistu, književnika humoristu, odličnog jevrejskog javnog radnika, a iznad svega velikog čoveka i dobrog prijatelja. Naučio nas je mnogim dobrim stvarima, pre svega ljubavi prema svim ljudima, optimizmu i prihvatanju životnih radosti, deleći je sa svakim, a svoje brige savladavajući sopstvenim snagama.
Njegov duh, njegov humor i životna mudrost biće nam uvek potrebni i ukazivaće nam na pravilan ljudski i jevrejski pravac u životu…….”

Tekst Tomislava N.Cvetkovića o Žaku Konfinu iz “Naše reči”, Leskovac, 1986 g. priredila Jasna Ćirić, kao i prevode i tekst, o poznanstvu Dr.A.Nisima i Dr.Ž.Konfina iz autobiografije Dr.Avrama Nisima

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License