Tibor Kolta 1913 2009

Tibor Kolta 1913 – 2009
Neki dan je u Dearbornu/Michiganu/USA par dana posle njegovog 96-og rodjendana umro najstariji kikindski Jevrejin koji je preživeo Holocaust, Tibor Kolta, Tibi je bio izvanredno aktivan čovek sa veoma zanimljivom biografijom koju nije završio sa pisanjem, jer je stalno bio mišljenja da za takve stvari ima podosta vremena. No, kao što vidimo, nešto ga je u toj nameri ipak sprečilo.

Rodjen , odrastao i maturirao u Kikindi, gde su mu roditelji kako sa tekstilnim radnjama tako i u JO bili veoma aktivni i uspešni. U Zagrebu diplomira kao mašinski inženjer 1940-e.
Pre rata odlazi u vojsku, biva oficir. Na početku rata slučajno stiže u pratnji Kralja Petra u Egipat. Tamo je u tadašnjoj vrhovnoj komandi viši oficir. Prelazi 1943-e godine kao oficir u VIII. Britansku Armiju u kojoj ratuje od Afrike , pa preko Italije sve do Trsta. U Trstu se demobiliše I stiže u britanskoj oficirskoj uniformi u potrazi za svojm bliskim u rodnu Kikindu, gde ne nalazi više nikoga .
Odlazi u Novi Sad, gde radi na dekonstrukciji nemačkih fabrika, kao ratnog plena. Tu se ženi . U Ameriku ga ne puštaju pa sa svojom ženom odlazi preko Israela - gde su godinu-dve u Brazil. U Brazilu se zapošljava kod tamošnje fabrike Forda. Posle par godina uspevaju najzad dobiti ulaz u USA.
U Dearbornu, Michigan, kod centrale Forda se odmah zapošljava i postaje specijalista jedne odredjene vrste radova u svim Fordovim fabrikama. U svojoj 65-oj godini odlazi po prvi put u penziju.
Dalje radi na istom poslu sve do 80-te godine, pa opet ide u penziju, da bi najzad u 85-oj godini života završio zaposlenje sa velikim priznanjima kod Forda.
Tada , posle ženine smrti, živi sa i kod cerke i njene porodice. I nadalje je veoma aktivan. Popravlja stare mašine i predaje ih velikom muzeju Forda. U 90-oj godini života kupuje novi još brzi „glider“, čamac kojeg mu ćerka upravlja a on vozi skije po nedalekom jezeru!
On je bio veliki donator za popravku i sredjivanje našeg groblja, gde je i grob njegovih roditelja. Otac mu je na pocetku rata pod pritiskom domaćih Švaba isto kao i naš rabiner Dr. Steiner izvršio samoubistvo. Mati mu je ubijena na Sajmištu. Naši roditelji su bili dobri prijatelji, aktivisti u tadašnjoj još postojećoj, bogatoj JO.

Na žalost se i ovaj izvanredan život jednom završava. Ostavlja ćerku sa mužem i troje unuka Tibi nam ostaje nezaboravan. Neka mu je, daleko od njegove Kikinde, laka zemlja u kojoj sada počiva.
Zihrono l´vraha
Njegovi kikindski prijatelji

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License