Tajtelbaum Raul

RAUL JOSIPA TAJTELBAUM

Zaborav holokausta bio bi izdaja prošlosti
Na manifestaciji povodom oslobađanja logora Bergen-Belsen bio je i izraelski novinar Raul Tajtelbaum, rodom iz Prizrena
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zaborav-holokausta-bio-bi-izdaja-proshlosti.lt.html

RAUL TAJTELBAUM, rodjen 1931.godine u PRIZRENU (Srbija) od oca dr.Jozefa i majke Pauline rodj.Vajsberger.
Ekonomiju i istoriju studirao na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu.
Dopisnik, ekonomski analitičar i parlamentarni izveštač izraelskog lista Jediot Ahronat
Dopisnik iz Izraela za beogradske listove Borba, Politika, NIN
Napisao: Izrael na raskršću 1986.g. ( sa Mirkom Klarinom,) Zlato Holokausta 2000.g.
Više o Raulu na: http://www.newsvine.com/_news/2008/04/29/1459907-israelis-stand-silently-as-sirens-wail-for-holocaust-victims (engleski) kao i:
http://www.newsvine.com/_news/2008/04/29/1459907-israelis-stand-silently-as-sirens-wail-for-holocaust-victims (engleski)

Vreme 826, 2. novembar 2006
Intervju – Raul Tajtelbaum: Granice sile
"Ideološki je izraelsko-palestinski sukob nerešiv, jer u ideologijama nema kompromisa. Politički je rešiv i rešenje je realno"
Slobodanka Ast

Priče iz vremena kada je biti Židov značilo sigurnu smrt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License