Svob Melita Naucni Znanstveni Radovi Objavljeni U Casopisima

Švob Melita: Naseljavanje Židova u Slavoniju. U: I. Lajić (ur) Migracije u Hrvatskoj, regionalni pristup, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, str 171-208, 1998
Švob Melita: Jews in Croatia. What the latest research reveals, Voice, Jewish community Zagreb,str 14-21, 2005
Švob Melita: Promjene u populaciji Židova u Hrvatskoj od XVIII do XX stoljeća: : Dva stoljeća povijesti i kulture Židova Zagreba i Hrvatskoj , str 287-310, Židovska općina, Zagreb, 1996
Švob Melita: Razvoj općih i židovskih dobrotvornih ženskih organizacija. U: Dva stoljeća povijesti i kulture Židova Zagreba i Hrvatskoj , str 168-282, Židovska općina, Zagreb 1996
Švob Melita: Židovi u Hrvatskoj, Migracije i promjene u židovskoj populaciji. Židovska općina Zagreb i KD. "Miroslav Šalom Freiberger", str 320, 1997
Švob M., Brčić K. Podgorelec S.: Židovi u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na grad Zagreb, Migracijske teme, 10, 54-84, 1994
Švob M.: Židovske ženske organizacije, Omanut, 2, 2-3, 1994
Švob M.: Migracije i promjene u židovskoj populaciji. Migracijske teme, 11, 3-4,31-79, 1995
Švob M.: Židovi danas. Omanut, 9, 1-3, 1995
ŠVOB, Melita :Židovska tradicija, Omanut, Zagreb, 20, str. 6 - 10. 1997
Švob M: Židovi Hrvatske I Izrael. Migracijske teme13,4, 363-393,1997
Švob Melita : Alije iz Hrvatske , Ha - Kol, Zagreb,. 55 - 56, pp 8 – 15, 1998
Švob Melita: Holokaust - dvije generacije kasnije, Omanut, 47 - 48, pp 1 – 3, 2001
ŠVOB, Melita (2005). Jews in Croatia. What the latest research reveals. Voice, Jewish community Zagreb, 5, pp 14 - 21.
Švob M.: War Zone - Union of Jewish women of Croatia. 16th Trienal Convention of ICJW, Johannesburg, 98-101, 1993
Švob, Melita: Jews in Croatia, publication for the V. conference of EUAS in Zagreb, May, 2006
Švob Melita: Sephardim community in Zagreb. Simpozij: Social and Cultural History of the Jews on the Eastern Adriatic coast, ICCU 18 - 21. 08 2004, Dubrovnik.
ŠVOB, Melita (2006). Adriatic Sea - Jewish Port of Salvages. 6th International conference social and cultural history of the Jews on the Eastern Adriatic coast - Jews and the Sea. ICCU Dubrovnik 10 - 12. 09. 2006.
ŠVOB, Melita (2006). Protection of the Jewish Cultural Heritage in Croatia. In: The Future of the lost cultural heritage, proceedings of the international academic conference in Česky Krumlov 22 - 24, 11, 2005, pp 270 - 273.
ŠVOB, Melita, HERMANOVIĆ, Ana, CVETKOVIĆ, Saša (2006). Orientation of the Jewish Youth in Zagreb Symposium Interkulturelles Lernen von Jugendlichen und Kindern in Europa –Vergleichende Studien zur Integration. ICCU Dubrovnik, 7 - 10. 4. 2006.
ŠVOB, Melita, HERMANOVIĆ, Ana,GOSPODNETIĆ, Mateja: Jewish women in Holocaust 7th International Conference SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF THE JEWS ON THE EASTERN ADRIATIC COAST, Dubrovnik, Croatia 19 – 22 August 2008
Švob M.: Masovne migracije izazvane ratom u Hrvatskoj i BiH. International Jewish leaders conference, Jerusalem, 1994
Švob Melita: Naseljavanje Židova I organizacija židovskih općina u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću. Simpozij: Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu I Hrvatskoj. Zagreb 4-6.12.1996
Švob Melita:Židovska ženska društva između dva rata. Simpozij:Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu I Hrvatskoj.Zagreb 4-6.12.1996
Švob, M.: Židovske ženske organizacije. Novi Omanut (Prilog židovskoj povijesti i kulturi), 2, 23, 1994
Švob, M.: Židovi danas, Novi Omanut (Prilog židovskoj povijesti i kulturi), Zagreb, br. 9, 1-3, 1995
Švob, M.: Migracije i promjene u židovskoj populaciji, Migracijske teme, Zagreb, 11, 3-4,31-79, 1995
Švob, M.: Židovi Hrvatske i Izrael. Migracijske teme, Zagreb, 13,4, 363-393, 1997
Švob, M.: Židovska tradicija, Novi Omanut (Prilog židovskoj povijesti i kulturi), Zagreb, 20, 6-10,1997
Švob, Melita (1997).Židovi u Hrvatskoj - Migracije i promjene u Židovskoj populaciji, Židovska općina Zagreb i K.D. Miroslav Šalom Freiberger, Zagreb (book)
Švob, M.: Alije iz Hrvatske (Alyah from Croatia – 50 years of Israel), Ha-Kol, 55-56, Židovska općina, Zagreb .str 8-15, 1998
Švob, M.: Jewish settlements and migrations on the eastern Adriatic coast. Simpozij :Social and cultural history of the Jews on the eastern adriatic coast in the 16. century. Dubrovnik, 26.-28. 8.1998
Švob, M.: Promjene u populaciji Židova u Hrvatskoj od XVIII. do XX.stoljeća Zbornik radova: Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Židovska općina, Zagreb, 287-311, 1998
Švob, M.: 1998 Razvoj ženskih općih i židovskih dobrotvornih organizacija. Zbornik radova: Dva stoljeća povijesti I kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Židovska općina, Zagreb,268-282, 1998
Švob, M. Brčić, K., Podgorelec S.: 1998 Mladi u Dubravi. Migracijske teme, Zagreb 14, 1-2, 7-33, 1998
Švob, Melita: Židovska ženska društva između dva rata U: Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu, Židovska općina Zagreb, str. 287-310 ,1998
Švob, Melita : Naseljavanje Židova u Slavoniju, U: Migracije u Hrvatskoj, regionalni pristup. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, str.171-209 ,1998
Švob, M.: Značenje humanitarne akcije Švicarskog fonda za Židove u Hrvatskoj, seminar, Osijek, 22.IX.1999, str 60. (publikacija)
Švob, Melita: Jews in Croatia. Holocaust victims an survivors, research and documentation Center, Zagreb. 2000 (book)
Švob, M.:. Holokaust – dvije generacije kasnije, Novi Omanut 47-48, 1-3, 2001
Švob, Melita: Holocaust survivors in Croatia. The prime Minister's Internatinational conference on the legacy of Holocaust survivors. Yad Vashem, Israel, 2002
Švob, M::Sephardim community in Zagreb . Simpozij:Social and Cultural History of the Jews on the Eastern Adriatic coast, 18-21.08 2004, Dubrovnik

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License