Svet U Kome Zivimo Gasna Polja Izraela

Svet u kome živimo
Gasna polja Izraela

U februaru 2009. godine bila je prva najava Cvija Greenfelda, tadašnjeg direktora naftne kompanije De-lek, da su u mediteranskim teritorijalnim vodama Izraela, kod Haife, otkrivena velika nalazišta prirod-nog gasna (3,1 TCF), 90 kilometara zapadno, u prav-cu Kipra. Do kraja te 2009. godine ustanovljeno je da su nalazišta u području buduće bušotine Tamar znatno veća (oko 5,0 TCF), što je bilo najveće nalazište prirodnog gasa na svetu u 2009. godini.
U junu ove godine formiran je konzorcijum proizvodjača energenata Izraela, koji je preuzeo orga-nizaciju eksploatacije gasa. Od momenta korišćenja prirodnog gasa u Izraelu, ova zemlja će pokrivati svoje energetske potrebe sledećih 35 godina i postaće od uvoznika značajan izvoznik. Za sada, Izrael pokri-va svoje energetske potrebe uglavnom iz Norveške i Meksika.
Dalja istraživanja ove godine su otkrila da je u istom pravcu, prema Kipru, na gasnom polju zvanom Leviatan otkriveno, prema prvim procenama, dvaput veća količina gasa nego na nalazištu Tamar!
Da bi se krenulo u eksploataciju ovih nalazišta potrebna su ogromna investiciona sredstva, ne samo za eksploataciju već i pretvaranje prirodnog gasa u tečni (LNG). Procenjeno je da izraelska ekonomija može očekivati da će realizacija celog ovog procesa započeti 2014-2015. godine.
Izraelski ekonomisti već sada nagoveštavaju da će cela izraelska privreda morati da se prestruktuira, kada jednom proizvodnja prirodnog gasa postane stvarnost u ovoj zemlji.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License