Sve To Je Muzika

Sve to je muzika

lamed33.jpg

Predsednik Republike Hrvatske, kompozitor Ivo Josipovi} i muzikolog Dušan Mihalek sreli su se nedavno u zgradi izraelskog parlamenta, Kneseta, kao stari prijatelji.
Svestrano obrazovani i elokventni Mihalek po-slednjih godina posetiocima Svete zemlje otkriva mitološke i religijske tajne koje dočarava na začuđujuće plastičan način.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License