Spomenica 400 Godina Od Dolaska Jevrejau Bosnu I Hercegovinu

SADRŽAJ

Govor predsjednika Gradskog vijeća Sarajeva Salke Lagumdžije i predsjednika sarajevske Jevrejske opštine dr Haima Kamhi ja povodom svečanog otkrivanja spomen-Menore u atriju Radničkog univerziteta »Đuro Đaković«, bivšeg Velikog hrama Jevreja-Sefarada

PRVI DIO:

Dr Muhamed Karamehmedović SARAJEVSKA HAGADA

Alija Bejtić: JEVREJSKE NASTAMBE U SARAJEVU

Jorjo Tadić: DOPRINOS JEVREJA TRGOVINI S DALMATINSKIM PRIMORJEM U XVI I XVII VEKU

Prof. dr Avdo Sućeska: POLOŽAJ JEVREJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA VRIJEME OSMANLIJA-TURAKA

Dr Haim Kamhi: JEVREJI U PRIVREDI BOSNE I HERCEGOVINE

Todor Kruševac: DRUŠTVENE PROMENE KOD BOSANSKIH JEVREJA ZA AUSTRIJSKOG VREMENA

Ivo Andrić: NA JEVREJSKOM GROBLJU U SARAJEVU

Prof. dr Samuel Kamhi: JEZIK, PJESME I POSLOVICE BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH SEFARADA

Prof. ing. arh. Ivan Taubman: SPOMENICI KULTURE

Dr Josef Konforti: JEVREJI U UNUTRAŠNJOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Prof. dr Julije Hahamović: AŠKENAZI U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr ph. Samuel Elazar: NARODNA MEDICINA SEFARDSKIH JEVREJA U BOSNI

Dr Haim Kamhi: JEVREJSKA PUBLICISTIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Prof. Avram Pinto: JEVREJSKA DRUŠTVA U SARAJEVU

Moni Finci: U AVANGARDI DRUŠTVENOG PROGRESA

Prof. dr Aleksandar Stajić — Mr iuris Jakov Papo: UBISTVA I DRUGI ZLOČINI IZVRŠENI NAD JEVREJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U TOKU NEPRIJATELJSKE OKUPACIJE

Nisim Albahari: BORILI SE I SAGORJELI U REVOLUCIONARNO-OSLOBODILAČKOJ BORBI NARODA JUGOSLAVIJE

Ing. Aron Kamhi — Mirko Levinger: POKRET OTPORA MEĐU JEVREJIMA BOSNE I HERCEGOVINE INTERNIRANIM NA LOPUDU I RABU

NARODNI HEROJI I BORCI

DRUGI DIO — PORTRETI

Dr Haim Kamhi: SARAJEVSKI RABINI

Slavko Mićanović: ISAK SAMOKOVLIJA

Prof. dr Samuel Kamhi: Dr Kalmi Baruh - biografija

Prof. Anto Babić: Dr Marcel Šnajder - biografija

Prof. Avram Pinto: Kajon dr Vita

Rikica Ovadija: Papo Laura-Bohoreta

Mr iuris Jakov Papo: Finci Benjamin-Binjo

Milutin Đurašković — Đuraš: Perera Eliezer-Lezo

Milutin Đurašković — Đuraš: Albahari Šalom

Vojo Dimitrijević: SLIKARI-JEVREJI U SARAJEVU IZMEĐU DVA RATA

TREĆI DIO — PRILOZI

IZ FOLKLORA BOSANSKIH SEFARADA ROMANSE I POSLOVICE

Dr Moric Levi: RAV DANON I RUŽDI-PAŠA

Isak Samokovlija: NOSAČ SAMUEL

Dr Kalmi Baruh: O NOVIJEM ŠPANSKOM ROMANU

Dr Marcel Šnajder: VEČNA JERES FILOSOFIJE

Summary Spomenica

Resumé

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License