Spomenar Cionistkinje Oli Salmon

Cvi Loker
Most, 6, decembar 2006
Spomenar cionistkinje Oli Salmona
Od potomaka Oli Salmona, rodjene Biti, primili smo i upisali u Arhiv Eventov jednu svesku s tvrdim koricama. Ona sadrži beleške, posvete i potpise iz 'dobrijeh' godina 1930, 1931 i 1932. Sveska počinje citatom, pisan ćirilicom:
Gdje je zmo klicu zametnulo
Ondje neka plodom počinje.
Potpis P.P.NJ. 1
Na sledećoj strani nalazi se pečat "Logor saveza židovskih omladinskih udruženja, Kranjska Gora"2. Prvi (advekatni) upis glasi: "Ma tova ohalerha Jaakov", s potpisom Aleksandra Lichta 3. Medju potpisnicima nalaze se Pajo (Pavao) Wertheim 4, Mirko Pajtaš i Elisa Samlaić, potonji s pesmicom, pisanom ćirilicom5.
Nova stranica posvećena je logoru u Gozd Martuljeku 6. Medju mnogim potpisima nalazimo i Morica Levija, Marcela Navarou, Moše Kamhija, uz jednu pesmicu na francuskom jeziku. Neko je upisao i ove stihove:
Kad ugine lepota s lica i budeš nejaka starica,
Ti se, gracijuška, seti našeg dačkog doba.
To đačko doba je doista ubeleženo, s drugaricama iz Vllb razreda Skopske ženske gimnazije, sa oko 15 potpisnica, sve slovenskim prezimenima, sa završnim "ić". Takode su se, na ivritu, potpisali "šelihim" iz Palestine, svetskog pokreta Hašomer hacaira ax Košicki (iz Nes Cijone), Aharon Zahora (iz kibuca Mišmar haemek). Oli, koja se, izgleda, zvala i Gracija, bila je zgodna cura. Ona je sa svojim bahurom (dečkom, kako se onda govorilo u pokretu) došla u Erec Israel u drugoj šomerskoj grupi, koja se nastanila u kibucu Gatu.
Lepe su uspomene, istorijski zanimljive, ali ujedno i tragične, budući da su skoro svi potpisnici stradali u Jasenovcu i drugim stratištima.

1 Inicijali Petra Petrovića Njegoša (1813-1851) vladike i vladara Crne Gore. Citat je iz Gorskog vijenca, reči vladike Danila. Izdanje Jugoslovenske knjige, Beograd, 1947.
2 Mesto u Sloveniji, u Julijskim Alpima. Tamo su se održavala letnja logorovanja pod šatorima, u kojima je učestvovala školska i radnička omladina iz svih krajeva Jugoslavije.
" Dr Aleksandar Licht, advokat iz Zagreba, bio je tokom Prvog i Drugog svetskog rata Predsednik Saveza cionista. Preveo je himnu Hatikva na hrvatski jezik. Bavio se filozofijom. Umro je u izbeglištvu. Njegova supruga i kćerka su živele i preminule u Izraelu.
4 Pavao Vertheim je bio jedan od prvaka SZOU-a, biolog, ubijen od ustaša.
5 Mirko Pajtaš i Eliša Samlaić su stradali u Jasenovcu. Samlaić je bio kompozitor i književnik.
6 Logorovanje u Gozd Martuljeku 1931. godine bio je poslednji mahane SZOU-a. Njegovi članovi su se skupili u Slavonskom Brodu, gde su inagurisali Hašomer Hacair.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License