Spisak Zrtava Holokausta U Uzicu

NAPOMENA Spisak sačinjen na osnovu baze podataka u Jad Vašemu
1. Baruh Josif (Joza) (35), nepoznato mesto rođenja
2. Baruh Josif (28), rodjen u Beogradu (od oca Ilije), učitelj, prebegao iz Beograda, ubijen oktobra 1941. u Užicu
3. Baruh Isidor (33), nepoznato mesto rođenja, advokat
4. Vukovic Radomir (25), rodjen u Kolašinu (od oca Ruste), policajac ili vojni oficir, prebegao iz Beograda, ubijen decembra 1941. u Užicu
5. Kabiljo Buki (52), rođen u Sarajevu, trgovački zastupnik, odveden jula 1941. iz Ljiga u Užice i streljan od strane Ljotićevaca
6. Kabiljo Klara (45) rođena Finzi (u Sarajevu od oca Rafaela i majke Ester), domaćica, odvedena jula 1941. iz Ljiga u Užice i streljana od strane Ljotićevaca
7. Kabiljo Eli (21), rođen u Sarajevu, učenik, odveden jula 1941. iz Ljiga u Užice i streljan od strane Ljotićevaca
8. Kalmi Baruh (48), rođen u Sarajevu od oca Salamona, učitelj, ubijen u Bergen Belsenu 1944.
9. Klajn Benjamin (18), rođen u Pančevu od oca Georga i majke Zahave, student, prebegao pred rat iz Budimpešte, ubijen 1941. u Užicu
10. Levi Avram, rođen u Užicu, službenik, prebegao u rodni grad iz mesta službovanja, ubijen u Užicu 23. decembra 1941.
11. Levi Hajim, rodjen u Beogradu, prebegao u Užice, advokat ili lekar, ubijen 1945. u Užicu
12. Levi Moris (33), rođen u Sarajevu (otac Hajim), učitelj, živeo u Bajinoj Bašti, ubijen u Užicu 1942.
13. Mevorah doktor Menahem-Mika (40), rođen u Beogradu od oca Rahamima i majke Mirijam rodjene Pesah), lekar, prebegao iz Beograda, ubijen jula 1941.
14. Ruben Salomon (18), rođen u Beogradu od oca Nisima i majke Eleonore, učenik, prebegao iz Beograda u Užice, ubijen 1941. u Užicu
15. Frajdenfend Osela (21), otac Josip, rođena u Beogradu, ubijena septembra 1944. u Beogradu
Evo još nekoliko dragocenih podataka o žrtvama Holokausta iz Užica. Dole navedeni citati su iz knjige doktora Jaše Romana "Jevreji Jugoslavije 1941-1945. žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata".
"Amar Milica, učiteljica iz Užica. Rođena 1900. u Gornjem Milanovcu. U NOP je stupila septembra 1941. Radila u fabrici municije u Užicu. Poginula 22. XI 1941. prilikom eksplozije u fabrici" (strana 322).
"Fenje Josip, veterinar iz T. Užica. Rođen 1885. u Budimpešti, gde je završio veterinarski fakultet. Po okupaciji Srbije krio se u selima na toj teritoriji i oktobra 1944. stupio u NOP. Veterinar pri Sreskom NOO Raška" (strana 361, znači da je ovaj čovek preživeo rat).
"Gutman dr Frida, lekar iz T. Užica. Rođena u Poljskoj. Stara oko 45 godina. U NOV je stupila septembra 1941. Bila je na sledećim dužnostima: lekar u partizanskoj bolnici u Užicu; upravnik bolnice u Čajniču; upravnik zarazne bolnice u Smoljanima; upravnik prihvatne bolnice XI divizije; šef internog odeljenja bolnice V korpusa u centralnoj Bosni. Prilikom evakuacije ranjenika iz bolnice u Tesliću za bolnicu u Šipragama, kolona ranjenika u kojoj je bila i dr Gutman napadnuta je 28. IX 1944. od četnika. Da ne bi pala živa u ruke četnicima izvršila je samoubistvo" (strana 381).
"Levi Jakov, službenik iz T. Užica. Rođen 1910. U NOP od početka ustanka. Ilegalni pozadinski radnik na teritoriji užičkog sreza. Decembra 1941. uhvaćen od Gestapoa, odveden na Banjicu, gde je streljan početkom 1942" (strana 429).
"Papo Avrama Laura (Kršić Mira), domaćica iz Užica. Rođena 1911. u Sarajevu. U NOP od početka ustanka u užičkom kraju. Nakon povlačenja partizanskih jedinica iz Užica prema Sandžaku u toku 1. neprijateljske ofanzive, prodružila s ilegalnim radom pod imenom Mira Kršić. Avgusta 1942. Gestapo je otkrio njen rad i odveo u logor na Banjici, gde je streljana 31. VIII 1942. godine" (strana 455).
http://www.bajka.org/viewtopic.php?f=37&t=185

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License