Spisak Streljanih Lica Zbog Sabotaze I Nasilja

СПИСАК СТРЕЉАНИХ ЛИЦА ЗБОГ САБОТАЖЕ И НАСИЉА

Београд, 18 јула (ДНБ)
Са меродавне стране се саопштава:
У вези са извршеним делима саботаже а насиља, сгрељана су следећа лица:
1. Петровић Љубиша, адвокат (приправник) из Краљева.
2. Марковић Видак, дипломирани филозоф из Ниша, рођен у Подгорици.
3. Полгар Андрија, столар из Новог Сада.
4. Поповић Владета, студент медицине из Београда,
5. Стојановић Александар, моделар из Ниша.
6. Стојиљковић Димитрије, бравар нз Ниша,
7. Шкеровић Слободан, приватни чиновник са Цетиња,
8. Семлекин Војин, обућар из Београда.
9. Антић-Додић Вукашин, чиновник Народне банке у Београду
10. Бихаљи Павле, издавач из Београда,
11. Шпенглер Натан, трговац из Славонског Брода.
12. Краус Фриц, извозник из Осека.
13. Манделбаум Евгеније, апотекар из Београда.
14. Ђошић Живота, адвокат (приправник) из Ниша.
15. Ћосић Живан, обућар нз Аранђеловца.
16. Миловановић Илија, столар из Аранђеловца.
17 Петронијевић Душан, кљиговезац из Београда.
18. Бебер Золтан, столар нз Београда.
19. Милошевић Александар, паркетар из Београда.
20. Бирић Благоје, столар из Београда.
21. Холендер Павле, тргавац из Београда.
22. Херцлер Јакоб, трговачки помоћник из Београда
23. Николић Јордан, приватни чиновник из Београда,
24. Велашевић Богдан, апсолвент техничке школе из Даниловграда.
25. Брдар Милош, крзнар из Београда.
26. Ивић Михајло, машинист из Београда.
27. Кроло Иван, келнер из Сплита
28. Бркић Милош, столар из Београда.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License