Spisak Stradalih Ruma

1. Abranji, Sigmunda, Ilonka 1904 Bač.Palanka – 1942 Ruma streljana
2. Auferber Jakov ? – 1942 Auschwitz
3. Auferber Tereza, rođ.Müller ? – 1942 Auschwitz
4. Auferber, Jakova i Tereze, Ludwig 1927 Ruma – 1942 Auschwitz
5. Baum, Arnolda i Hermine, Irma ? – 1942 Auschwitz
6. Braun Etelka 1867 St. Pazova – 1942 St.Gradiška
7. Braun, Jožefa, Ruža 1898 Ruma – 1942 St.Gradiška
8. Braun Hanna ? – 1942 St.Gradiška
9. Brandl Franz ? – 1942 Jasenovac
10. Brauchbar dr.Hans ? – 1941 Jasenovac
11. Brauchbar Hana ? – 1942 St.Gradiška
12. Deutsch Arnold ?
13. Deutsch Eugen ?
14. Deutsch Mariška ?
15. Deutsch Roza ?
16. Eisner Matilda ? – 1942 Ruma streljana
17. Eisner Rozika ? – 1942 Ruma streljana
18. Ferber Regina 1880 Osijek – 1942 Auschwitz
19. Fingerhut, Cvi i Fani, Shlomo 1904 Lwow - 1942 Ruma streljan, Kantor
20. Fingerhut NN, žena Shloma 1906 Lwow - 1942 Ruma streljana
21. Fingerhut, Shloma, Neša 1929 Ruma - 1942 Ruma streljan
22. Fingerhut, Shloma, Abraham 1932 Ruma - 1942 Ruma streljan
23. Fischer Bernhard 1898 Ruma – 1942 Jasenovac
24. Fischer Vilma 1906 Ruma – 1942 St.Gradiška
25. Fischer Jakob ? – 1942 Jasenovac
26. Fischer Stefanija ? – 1942 St.Gradiška
27. Fischer Sofija 1917 Ruma – 1942 St.Gradiška
28. Fischer Roza ? – 1942 St.Gradiška
29. Flesch, Jakova, Matija 1900 Hrtkovci – 1942 Jasenovac
30. Flesch, Bernarda, Julijana 1904 Ruma – 1942 St.Gradiška
31. Flesch Olga ? Ruma – 1942 St.Gradiška
32. Foger Isak 1888 Ruma – 1941 Jasenovac
33. Früm dr.Julius 1892 Travnik – 1942 Jasenovac
34. Früm, Bulisa, Erna, rođ.Atijas 1900, Sarajevo - Đakovo
35. Fuchs Sofija 1872, Novi Sad – 1942 St.Gradiška
36. Fuchs Jakob ? – 1942 Jasenovac
37. Fuchs Julijana 1883 Ruma – 1942 St.Gradiška
38. Fuchs, Jakoba, Filip 1902 – 1942 Auschwitz
39. Fuchs, Filipa, Marcel 1929 – 1942 Auschwitz
40. Goldstein, Haima i Frumet, Vilim 1884 Slovačka – 1942 Ruma streljan, Rabin
41. Goldstein Rahela rođ.Gleikh ? – 1942 St.Gradiška
42. Goldstein Želimir 1914 – 1943 poginuo u partizanima
43. Goldstein, Vilima, Hinko 1916 Kutina- 1942 Jasenovac
44. Goldstein Charlotte - Babuška 1916 Ruma – 1942 St.Gradiška
45. Goldstein, Vilima i Rakhel, Samuel 1924 Ruma – 1942 Jasenovac
46. Goldstein, Vilima, Branko 1926 – 1942 Jasenovac
47. Goldstein, Vilima, Renata - Rene 1929 Ruma – 1942 St.Gradiška
48. Goldstein, Vilima, Zora 1935 Ruma – 1942 St.Gradiška
49. Goldstein Juca ? – 1942 St.Gradiška
50. Goldstein, Vilima, Erna 1927 RU – 1942 St.Gradiška
51. Grainer Leo 1889 Ruma – 1941 Jasenovac
52. Grünn Matilda 1872 Ruma – 1944 Jasenovac
53. Hauzer Bela ? – 1942 Jasenovac
54. Hauzer Berta ? – 1942 St.Gradiška
55. Hauzer Marko ? – 1942 Jasenovac
56. Hauzer, Bele i Berte, Lazar 1921 – 18.10.1941 Banjica
57. Heitler Marko 1890 Ruma – 1942 Jasenovac
58. Heitler Aranka 1884 Ruma – 1942 St.Gradiška
59. Heitler Max 1920 Ruma – 1942 Jasenovac
60. Hajduška Sigmund ? – 1942 Jasenovac
61. Hajduška Lina ? – 1942 St.Gradiška
62. Halfus Dora, rođ.Stern 1906 – 1941 Loborgrad
63. Halfus, Dore, Alfred 1937 – 1941 Loborgrad
64. Händler Sigmund ? – 1942 Jasenovac
65. Händler Klementina ? – 1942 St.Gradiška
66. Händler Rudolf ? – 1942 Jasenovac
67. Hellinger Margareta, rođ.Rosenbaum 1898 Ruma – 1942 Auschwitz
68. Hellinger, Saula i Tereze, Simon 1894 Ruma – 1942 Auschwitz
69. Hellinger, Simona, Pubi 1923 Ruma – 1942 Auschwitz
70. Hellinger, Simona, Bernhard 1925 Ruma – 1942 Auschwitz
71. Hellinger, Simona, Dora 1926 Ruma – 1942 Auschwitz
72. Hellinger, Ferdinanda, Elza 1899 Ruma - ?
73. Hellinger Josip 1908 Ruma - ?
74. Hellinger Todor ?
75. Heršković Berta ? – 1942 St.Gradiška
76. Heršković Ilonka ? – 1942 St.Gradiška
77. Hirschl Aleksandar ? – 1942 Jasenovac
78. Hirschl Sidonija ? – 1942 St.Gradiška
79. Indig Josip 1889 Ruma – 1941 Jasenovac
80. Indig Baruh 1891 Ruma – 1941 Jasenovac
81. Katz Berta, rođ.Levi 1906 – 1941 Loborgrad
82. Katz, Berte, Lea 1932 – 1941 Loborgrad
83. Kaufman Leo 1900 Drenje – 1944 ?
84. Keller Ignatz ? – 1942 Jasenovac
85. Keller Isak ? – 1942 Jasenovac
86. Keller Jelka ?
87. Keller Josip ?
88. Keller Julija ? – 1942 St.Gradiška
89. Keller Leopold 1904 - ?
90. Keller Elizabeta ?
91. Keller Jakov ?
92. Keller Ema ?
93. Keller Mirko ?
94. Klein Georg 1920 – 1941 Jasenovac
95. Klein Irena 1900 – 1941 Loborgrad
96. Klein, Irene, Gustav 1926 – 1941 Loborgrad
97. Klein, Irene, Ella 1931 – 1941 Loborgrad
98. Klopfer, Emanuela i Paule, Herman 1900 – 1942 Auschwitz
99. Klopfer Jovanka ?
100. Klopfer Jakob ?
101. Kohn Milan 1892 – 1942 Jasenovac
102. Kovač, Karla, Stevan 1921 – 1944 Jasenovac
103. Krantenberg Ljubica 1933 Ruma – 1941 Loborgrad
104. Krantenberg Samuilo 1935 Ruma – 1941 Loborgrad
105. Krantenberg Serena 1918 Ruma – 1941 Loborgrad
106. Kroner Klara ? – St.Gradiška
107. Kroner, Oskara, Beno 1893 (Štum, Pruska) – 1941 Jasenovac
108. Lang Emanuel ?
109. Mayer Aronvald 1891 – 1941 Jasenovac
110. Mayer Leopold 1885 – 1941 Jasenovac
111. Müller NN žena 1893 Ruma – 1942 St.Gradiška
112. Müller Alfred 1909 Zemun – 1942 Auschwitz
113. Müller, Alfred, Žana ? Zemun – 1942 Auschwitz
114. Müller Barbara ? – 1942 St.Gradiška
115. Müller Lina ? – 1942 St.Gradiška
116. Müller Sofija ?
117. Müller Magdalena ? – 1942 St.Gradiška
118. Müller, Johana, Josipa 1909 Ruma - ?
119. Müller Sigmund 1874 Ruma – 1942 Auschwitz
120. Müller Charlotte ? – 1942 Auschwitz
121. Müller, Sigmunda, Bernard 1906 Bač.Palanka – 1942 Auschwitz
122. Müller Julija ?
123. Müller Regina ? – 1942 St.Gradiška
124. Müller, Bena, NN muško 1930 Ruma – 1942 Auschwitz
125. Müller Terezija – Riza 1892 Ruma - ?
126. Polaček, Moshe i Miriam, Samuel 1889 Ruma - 1942 Jasenovac
127. Polaček, r Waltman, Olga 1891 Osijek – 1941 Đakovo
128. Polaček, Samuela, Rudi 1918 Ruma – 1942 Jasenovac
129. Polaček, Samuela, Hedviga 1920 Ruma – 1941 Đakovo
130. Polaček, Samuela, Milenko Milan 1930 Ruma – 1942 Jasenovac
131. Popper, Davida, Jakob 1861 Subotište – 1942 Auschwitz
132. Popper, r.Reiner Bernata, Berta 1870 Ruma – 1942 Auschwitz
133. Popper Tereza ?
134. Popper, Jakoba i Berte, Leo 1901 Ruma - ?
135. Poper, Jakoba, Felicija 1906 Ruma – 1942 Ruma streljana
136. Poper, Felice, Egon Eugen 1932 Ruma – 1942 Ruma streljan
137. Poper Otto ?
138. Popper, Oskara, Fred 1928 – 1941 Jasenovac
139. Reich Katarina 1869 – 1942 Ruma streljana
140. Reich Sigmund 1868 – 1942 Ruma streljan
141. Richtman, Franje i Roze, Aladar 1882 Ruma – 1942 Jasenovac
142. Rosenberg Ruža ? – 1942 Ruma streljana
143. Rosenberg Erna ? – 1942 Ruma streljana
144. Rosenzweig Adolf ? – 1942 Ruma streljan
145. Rosenzweig, Adolfa, Jakov 1912 Ruma – 1942 Auschwitz
146. Rosenzweig Valerija 1921 – 1942 Ruma streljana
147. Rosenzweig Viktor 1914 – 1942 Ruma streljan
148. Rosenzweig Erna ? – 1942 Ruma streljana
149. Rosenzweig Josip ? – 1942 Ruma streljan
150. Rosenzweig Herman 1909 – 1942 Ruma streljan
151. Roth Bela 1900 – 1942 Ruma streljan
152. Roth Margita 1902 – 1942 Ruma streljana
153. Roth Edita 1923 Ruma – 1942 Ruma streljana
154. Schlesinger Ludmila ? – 1942 St.Gradiška
155. Schlesinger Dezider ? – 1942 Jasenovac
156. Schlesinger, Desidera, Villi ? – 1942 Jasenovac
157. Schlesinger Anna 1915 Ruma – 1942 St.Gradiška
158. Schosberger Nela ? – 1942 Jasenovac
159. Schosberger Jaša ? – 1942 Jasenovac
160. Schtelzer, r.Berger, Piroška 1870 Budapest – 1942 Auschwitz
161. Schtelzer, Piroške, Franja Feri 1900 Ruma – 1942 Auschwitz
162. Schtelzer, Piroške, Leopold 1892 Ruma -1942 Auschwitz
163. Schtelzer, Piroške, Gizela 1896 Ruma – 1942 Auschwitz
164. Schtelzer, Piroške, Charlotte 1897 Ruma – 1942 Auschwitz
165. Schtelzer, Emanuela i Piroške, Đuro 1897 Ruma – 1942 Auschwitz
166. Schtelzer, r.Kolb, Jolanda 1899 Ruma – 1942 Auschwitz
167. Schtelzer, Jolande, Leona-Lola 1924 Ruma – 1942 Auschwitz
168. Schtelzer, Jolande, Elizabeta 1922 Ruma – 1942 Auschwitz
169. Schtelzer, Đure, Uglješa 1923 Ruma – 1943 poginuo u partizanima na Pivi
170. Schtelzer Magdalena 1915 Ruma – 1943 poginula u partizanima
171. Skopal, Davida, Filip 1872 Petrovac– 1942 Ruma streljan
172. Skopal, Simona i Julije, Charlotte 1879 Ruma – 1942 Ruma streljana
173. Skopal Ella 1905 Ruma – 1942 Ruma streljana
174. Skopal, Filipa, Karlo 1903 Ruma – 1944 poginuo u partizanima kod Ogulina
175. Skopal, Lucy, rođ.Buchwald 1907 Varaždin – uhapšena kod Ogulina i sa ćerkama ubijena u Jasenovcu 15.01.1944
176. Skopal, Karla, Wanda 1934 Ruma – 15.01.1944 Jasenovac
177. Skopal, Karla, Tanja 1936 Ruma – 15.01.1944 Jasenovac
178. Spira Jakob 1877 – 1941 Loborgrad
179. Stein, Salamona, Lujza 1892 Kula – 1942 Auschwitz
180. Stein, Bernarda i Luize, Irena 1913 Ruma – 1942 Auschwitz
181. Stein, Bernarada, Đuro Georg 1920 Ruma – 1942 Auschwitz
182. Stein, Wilhelma i Ide, Aranka 1889 Ruma – 1942 Auschwitz
183. Steiner, Alexandra i Josefine, Hugo 01.06.1916 Ruma – 1943 Ukrajina
184. Steiner Josefina 1893 Ruma - 1942?
185. Steiner Leo ? - 1942 ?
186. Steiner Sidonija 1891 Ruma – 1941 Jasenovac
187. Steiner, Lea i Sidonije, Magda 1917 Ruma – 1942 Auschwitz
188. Steiner Ducika ž 1919 – 1943 poginula u partizanima
189. Steiner Josip – Pišta ? – 1943 poginuo u partizanima
190. Ungar Ida 1881 Ruma – 1941 Loborgrad
191. Unterberger, Jozefa, Martin 1899 Ruma - 1942 Auschwitz
192. Unterberger Janka 1901 Temerin – 1942 Auschwitz
193. Unterberger, Martina, Andor 1921 Ruma – 1942 Ruma streljan
194. Unterberger, Martina, Zoltan 1922 Ruma – 1942 Auschwitz
195. Unterberger, Martina, Katica 1925 Ruma - 1942 Auschwitz
196. Unterberger, Martina, Ivan 1928 Ruma - 1942 Auschwitz
197. Unterberger, Martina, Solomon 1930 Ruma - 1942 Auschwitz
198. Unterberger, Martina, Aleksandar 1934 Ruma – 1942 Auschwitz
199. Unterberger, Martina, Judita 1938 Ruma - 1942 Auschwitz
200. Unterberger Julija 1907 Ruma - 1942 Auschwitz
201. Unterberger Adolf 1905 Ruma – 1942 Auschwitz
202. Unterberger Rozika ? - 1942 Auschwitz
203. Unterberger Terezija 1905 Ruma - 1942 Auschwitz
204. Vaxberger Jetti ? – 1942 St.Gradiška
205. Vaxberger Jakob ? – 1942 Jasenovac
206. Vaxberger Judita ? – 1942 St.Gradiška
207. Vaxberger Terezija 1905 Ruma – 1942 St.Gradiška
208. Weiss Jakob 1907 Ruma – 1942 Auschwitz
209. Weiss, Sigmunda, Elza, rođ.Reich 1907 Bingula – 1942 Auschwitz
210. Weiss, Maxim, Đura 1930 Ruma – 1942 Jasenovac
211. Weiss, Josipa, Ivan 1933 Ruma – 1942 Jasenovac
212. Weiss Josip ? – 1942 Jasenovac
213. Weiss Maxim 1899 Ruma – 1942 Jasenovac
214. Weiss, Josip, Margita 1901 Ruma – 1942 St.Gradiška
215. Weiss Mira 1932 Ruma – 1942 St.Gradiška
216. Weiss Ljudevit 1900 Ruma – 1942 Auschwitz
217. Weiss, Samuela, Ružica 1899 Ludbreg – 1942 Auschwitz
218. Weiss Rozalija 1882 Ruma – 1942 Auschwitz
219. Wessel Otto 1914 Ruma – 1942 Jasenovac
220. Wessel Ella ? – 1942 St.Gradiška
221. Wessel Heinrich 1920 Ruma – 1942 Jasenovac
222. Wessel Ivan ? – 1942 Jasenovac
223. Wessel Judita ? – 1942 Jasenovac
224. Wessel Karlo ? – 1942 Jasenovac
225. Wessel Gabor ? – 1942 Jasenovac
226. Wessel, Maxa i Julije, Oskar 1897 Ruma – 1941 Ruma streljan

prema Rajko Draganović

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License