Spisak Ratnih Zlocinaca Vukovar

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA VUKOVAR

Dr ĐUKOVIĆ zamenik šefa detektiva u Vukovaru

BARISCITSCH RUDIKA iz Vinkovaca zlostavljao Jevreje u logoru u Vinkovcima

VITUŠEK STJEPAN iz Vukovara maltretirao Jevreje

OTTMAN MIŠA iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovinu

PONJOVIĆ BOŽO iz Vukovara pljačkao jevr. imovinu

GURKOVIĆ ANTUN iz Vukovara pljačkao jevr. imovinu

SCHILD ADAM pljačkao jevr. imovinu

JOVAN ZIEGER iz Vukovara pljačkao jevr imovinu

MAUL HANS iz Vukovara pljačkao jevr imovinu

HEGEDUS iz Vukovara pljačkao jevr . imovinu

STOCKL razbijao kamenjem jevrejske prozore

VARGA mesar u Vukovaru učestvovao u hapšenju i progonu Jevreja

KLABER činovnik policije učestvovao u progonu Jevreja

ĐURIĆ EUGEN šef vukovarske policije

PAZMANY redar u Vukovaru zlostavljao Jevreje

LUTROVIĆ redar iz Vukovara zlostavljao Jevreje

MAĐAREVIĆ IVAN pljačkao jevrejsku imovinu

BARAS MIJO policijski agent u Vukovaru pljačkaš Jevreja

VOLARIĆ iz Vukovara pljačkaš jevrejske imovine

VASS iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovonu

REPINA iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovinu

HASSLER iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovinu

SELJAN JANKO zamenik župnog redarstva u Vukovaru

STIP iz Vukovara ustaša tukao i pljačkao Jevreje

JOHANN TAUBNER iz Vukovara ustaša tukao i pljačkao Jevreje

HEIM FRANZ činovnik župnog redarstva u Vukovaru

MAJURDŽIĆ STJEPAN ustaški funkcioner ucenjivao Jevreje

GAVRANOVIC MATE ustaški funkcioner u Vukovaru ucenjivao Jevreje

STUMPFEL OTTO ustaški funkcioner ucenjivao

HAMMEDER ustaški funkcioner u Vukovaru ucenjivao Jevreje

ILLES bivši šofer kod „Novog Dova" u Vukovaru zapovedao i zlostavljao Jevreje u Vukovaru

HEIMA zabranio prodaju mlcka i drugih životnih namirnica Jevrejima Invbr

TREMPL JOŽEF i FRANJA sodari iz Vukovara predvodili i potkazivali Jevreje

HAMPEL stražar pred vukovarskim templom gde su Jevrcji bil zatvoreni pored toga ih je zlostavljao

FILAKOVIC vršio popis Jevreja u Vukovaru

PLETIKOSIĆ vršio popis Jevreja u Vukovaru

PONJEVIC iz Vukovara hapsio i zlostavljao Srbe i Jevreje

OMRĐENOVIĆ policijski agent iz Vinkovaca

METZGER šef policije i Gcstapo-a u Vinkovcima

WAGNER JOSIP Gestapovac iz Rakovaca

KREMMEL šef Gestapovaca šofer u Vinkovcima hapsio i maltretirao Jevreje

SCHTOSS MILIVOJ činovnik žup redarstva u Vinkovcima proganjao Jevreje

PEĆANIĆ MARKO činovnik župnog redarstva

BUDIRINA šofer u Vinkovcima zlostavljao Jevreje

GRGIC ključar u Vinkovcima maltretirao pri saslušavanju Jevreje

FRIŠIĆ FRANJO potkazivao Jevreje

AKŠIĆ LIZA potkazivala Jevreje

GRAČANIN STJEPAN iz Vukovara poverenik za likvidaciju jevrejske imovine

PLESA STEPAN iz Vukovara poverenik za likvidaciju jevrejske imovine

RUDIK JOSIP iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovinu

UKSA ANTE Vukovara nliarkar —- •

DRAGUTIN TURK iz Vukovara gradski savetnik odgovoran za pljačku jevrejske imovine

FEDLJEVIĆ LJUDEVIT poreski činovnik u Vukovaru učestvovao u pljački Jevreja

KOSTENC IVAN iz Vukovara ucenjivač Jevreja radi naplate kontribucije

HALASZ AVGUST zapovednik prisilnih radnika u Vukovaru

METZINGER iz Vukovara pljačkao Jevreje

RADAEIS iz Vukovara pljačkao Jevreje

MINK iz Vukovara pljačkao Jevreje

Dr ELIKER JAKOB glavni zločinac u Vukovaru naredbodavac Srema glavni saradnik nemačkih okupatorskih vlasti

Ing STUBENVVOHL OTTO gradski podnačelnik u Vukovaru inv hr

POLHER ADAM Gestapovac

Dr IVAN LONGAREVIĆ šef policije u Sremskoj Mitrovici isticao se u proganjanju Jevreja

KNEZ FERDO

TRUHAR FRANJO

ĐURIĆ EUGEN sva trojica šefovi policije u Sremskoj Mitrovici naizmenično se isticali u proganjanju Jevreja

BRENSICTEK RADOSLAV iz Sremske Mitrovice rukovodioc u rušenju jevrejskog hrama u Sremskoj Mitrovici

FEJEŠ činovnik Sremske Mitrovice takođe učestvovao u rušenju hrama u Sr Mitrovici

KATA PIVAREVIĆ iz Sr Mitrovice pljačkala jevrejske stvari

JOCA KLEPIĆ iz Sr Mitrovice pljačkao jevrejsku imovinu

PERA RAPOTIN iz Sr Mitrovice pljačkao jevrejsku imovinu rušio Jevrejski hram

GAMIRŠEK VLADIMIR iz Sremske Mitrovice pljačkao jevrejsku imovinu i potkazivao Jevreje bio je i ustaški funkcioner

Dr DIKO VIC upravitelj župskog redarstva u Vukovaru proganjao i hapsio Jevreje

GNIPP DANIEL policijski pristav u Mitrovici

KOBAČIĆ MATE policijski činovnik u Mitrovici

KRZMANOVIĆ ANDRIJA logornik u Mitrovici

ZINGEL ĐURO policaj

BORICH STEVAN policaj

TOMAC ANDRIJA policaj

OLIH ANTUN policaj

MAKANIĆ NIKOLA policaj

MAYER FRANJO policaj

FILIPOVIĆ LUKA policaj

KAJIC IVAN policaj svi ovi policajci isticali su se u proganjanju i mučenju Jevreja

SIMON ANTUN Gestapovac u Sr Mitrovici pljačkaš

FEREBEZ ILIJA privatni činovnik u Sr Mitrovici pljačkaš

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License