Spisak Ratnih Zlocinaca U Delu Vojvodine Slavonije Srema

SPISAK RATNIH ZLOČINACA

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA ZEMUN

Dr HANS MOSER advokat iz Zemuna vođa Kulturbunda

FRITZ LUIS KRAMMER vođa nemačko propagandističke sekcije

WILLI WERSCHETZ Gestapovski tajni agent

THEISS RUDOLF jedan od vođa Kulturbunda šef policije u Zemunu

THEISS PAUL Gestapovac

STEPHAN SIFER iz Zemuna

STEPHAN KREG iz Zemuna

JAKOB BRASL iz Zemuna Gestapovac

FRITZ RUDNITZKI Gestapovac iz Zemuna pljačkaš

ERWIN ZAMOLLO Gestapovac iz Zemuna

RUDOLF NEUMULLER Gestapovac iz Zemuna

ADAM HEIMLINGER urar iz Zemuna pljačkao jevrejske radnje

EGGER mlađi sin bravara Eggera pomagač šefa policije Theissa

JAKOB TEIBL vođa Bauernbunda u Zemunu

POSTANIĆ šef upravnog odelenja u Zemunu

FRITZ HOLLOSSY pomagač šefa policije Theissa

SCHNEIDER Gestapovac

JOSIP KLEIBER iz Zemuna zlostavljao Jevreje

VLADIMIR ROGOZIC ustaški oficir u Zemunu zlostavljao Srbe i Jevreje

MIROVIC iz Zemuna huškao protiv Jevreja i Srba

TSCHUKMANN ustaški šef policije u Zemunu

WAGNER šef ustaške policije u Zemunu

JAJCEVIC ustaški agent u Zemunu zlostavljao i pljačkao Jevreje

HRUSKAR ustaški agent u Zemunu

HASAN HASANBEGOVIĆ ustaški agent u Zemunu

DRAGAŠ N ustaški agent u Zemunu

SEFEROVIĆ ustaški agent u Zemunu

IVAN PLEŠE ustaški agent u Zemunu zlostavljao i pljačkao

SEEBAUER ustaški agent u Zemunu

TEDETZKI ustaški funkcioner u Zemunu

MARKBART Gestapovac nemački šef policije u Zemunu

M BRENNER Gestapovac i pljačkaš u Zemunu

MUDRIĆ JOSIP upravnik Okružnog ureda u Zemunu

Dr DAVORIN JAKOB ugovorni lekar Okruž Ureda u Zemunu

Dr FISCHER gradski fizik u Zemunu saradnik sa okupatorom

EGGER ERNEST inžinjer pljačkao jevrejsku imovinu

RETL šef policije u Zemunu proganjao Jevreje

FERDINAND EGER agent Gestapo-a u Zemunu proganjao i pljačkao Jevreje

ERWIN RAMPRECHT advokat iz Zemuna zlostavljao i pljačkao Jevreje

HOLD trgovac parfumerije proganjao maltretirao Jevreje

NOVAK obućar iz Zemuna zlostavljao Jevreje

LOTZPEICH krojač u Zemunu maltretirao i pljačkao Jevreje

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA VUKOVAR

Dr ĐUKOVIĆ zamenik šefa detektiva u Vukovaru

BARISCITSCH RUDIKA iz Vinkovaca zlostavljao Jevreje u logoru u Vinkovcima

VITUŠEK STJEPAN iz Vukovara maltretirao Jevreje

OTTMAN MIŠA iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovinu

PONJOVIĆ BOŽO iz Vukovara pljačkao jevr. imovinu

GURKOVIĆ ANTUN iz Vukovara pljačkao jevr. imovinu

SCHILD ADAM pljačkao jevr. imovinu

JOVAN ZIEGER iz Vukovara pljačkao jevr imovinu

MAUL HANS iz Vukovara pljačkao jevr imovinu

HEGEDUS iz Vukovara pljačkao jevr . imovinu

STOCKL razbijao kamenjem jevrejske prozore

VARGA mesar u Vukovaru učestvovao u hapšenju i progonu Jevreja

KLABER činovnik policije učestvovao u progonu Jevreja

ĐURIĆ EUGEN šef vukovarske policije

PAZMANY redar u Vukovaru zlostavljao Jevreje

LUTROVIĆ redar iz Vukovara zlostavljao Jevreje

MAĐAREVIĆ IVAN pljačkao jevrejsku imovinu

BARAS MIJO policijski agent u Vukovaru pljačkaš Jevreja

VOLARIĆ iz Vukovara pljačkaš jevrejske imovine

VASS iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovonu

REPINA iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovinu

HASSLER iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovinu

SELJAN JANKO zamenik župnog redarstva u Vukovaru

STIP iz Vukovara ustaša tukao i pljačkao Jevreje

JOHANN TAUBNER iz Vukovara ustaša tukao i pljačkao Jevreje

HEIM FRANZ činovnik župnog redarstva u Vukovaru

MAJURDŽIĆ STJEPAN ustaški funkcioner ucenjivao Jevreje

GAVRANOVIC MATE ustaški funkcioner u Vukovaru ucenjivao Jevreje

STUMPFEL OTTO ustaški funkcioner ucenjivao

HAMMEDER ustaški funkcioner u Vukovaru ucenjivao Jevreje

ILLES bivši šofer kod „Novog Dova" u Vukovaru zapovedao i zlostavljao Jevreje u Vukovaru

HEIMA zabranio prodaju mlcka i drugih životnih namirnica Jevrejima Invbr

TREMPL JOŽEF i FRANJA sodari iz Vukovara predvodili i potkazivali Jevreje

HAMPEL stražar pred vukovarskim templom gde su Jevrcji bil zatvoreni pored toga ih je zlostavljao

FILAKOVIC vršio popis Jevreja u Vukovaru

PLETIKOSIĆ vršio popis Jevreja u Vukovaru

PONJEVIC iz Vukovara hapsio i zlostavljao Srbe i Jevreje

OMRĐENOVIĆ policijski agent iz Vinkovaca

METZGER šef policije i Gcstapo-a u Vinkovcima

WAGNER JOSIP Gestapovac iz Rakovaca

KREMMEL šef Gestapovaca šofer u Vinkovcima hapsio i maltretirao Jevreje

SCHTOSS MILIVOJ činovnik žup redarstva u Vinkovcima proganjao Jevreje

PEĆANIĆ MARKO činovnik župnog redarstva

BUDIRINA šofer u Vinkovcima zlostavljao Jevreje

GRGIC ključar u Vinkovcima maltretirao pri saslušavanju Jevreje

FRIŠIĆ FRANJO potkazivao Jevreje

AKŠIĆ LIZA potkazivala Jevreje

GRAČANIN STJEPAN iz Vukovara poverenik za likvidaciju jevrejske imovine

PLESA STEPAN iz Vukovara poverenik za likvidaciju jevrejske imovine

RUDIK JOSIP iz Vukovara pljačkao jevrejsku imovinu

UKSA ANTE Vukovara nliarkar —- •

DRAGUTIN TURK iz Vukovara gradski savetnik odgovoran za pljačku jevrejske imovine

FEDLJEVIĆ LJUDEVIT poreski činovnik u Vukovaru učestvovao u pljački Jevreja

KOSTENC IVAN iz Vukovara ucenjivač Jevreja radi naplate kontribucije

HALASZ AVGUST zapovednik prisilnih radnika u Vukovaru

METZINGER iz Vukovara pljačkao Jevreje

RADAEIS iz Vukovara pljačkao Jevreje

MINK iz Vukovara pljačkao Jevreje

Dr ELIKER JAKOB glavni zločinac u Vukovaru naredbodavac Srema glavni saradnik nemačkih okupatorskih vlasti

Ing STUBENVVOHL OTTO gradski podnačelnik u Vukovaru inv hr

POLHER ADAM Gestapovac

Dr IVAN LONGAREVIĆ šef policije u Sremskoj Mitrovici isticao se u proganjanju Jevreja

KNEZ FERDO

TRUHAR FRANJO

ĐURIĆ EUGEN sva trojica šefovi policije u Sremskoj Mitrovici naizmenično se isticali u proganjanju Jevreja

BRENSICTEK RADOSLAV iz Sremske Mitrovice rukovodioc u rušenju jevrejskog hrama u Sremskoj Mitrovici

FEJEŠ činovnik Sremske Mitrovice takođe učestvovao u rušenju hrama u Sr Mitrovici

KATA PIVAREVIĆ iz Sr Mitrovice pljačkala jevrejske stvari

JOCA KLEPIĆ iz Sr Mitrovice pljačkao jevrejsku imovinu

PERA RAPOTIN iz Sr Mitrovice pljačkao jevrejsku imovinu rušio Jevrejski hram

GAMIRŠEK VLADIMIR iz Sremske Mitrovice pljačkao jevrejsku imovinu i potkazivao Jevreje bio je i ustaški funkcioner

Dr DIKO VIC upravitelj župskog redarstva u Vukovaru proganjao i hapsio Jevreje

GNIPP DANIEL policijski pristav u Mitrovici

KOBAČIĆ MATE policijski činovnik u Mitrovici

KRZMANOVIĆ ANDRIJA logornik u Mitrovici

ZINGEL ĐURO policaj

BORICH STEVAN policaj

TOMAC ANDRIJA policaj

OLIH ANTUN policaj

MAKANIĆ NIKOLA policaj

MAYER FRANJO policaj

FILIPOVIĆ LUKA policaj

KAJIC IVAN policaj svi ovi policajci isticali su se u proganjanju i mučenju Jevreja

SIMON ANTUN Gestapovac u Sr Mitrovici pljačkaš

FEREBEZ ILIJA privatni činovnik u Sr Mitrovici pljačkaš

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA RUMA

RODINA WILLI iz Rume

SOP iz Hrtkovaca

JANDERIĆ krojač iz Rume i

TAKACS MATIJA A pekar iz Rume zlostavljali Jevreje u Rum i sva četvoric;

ERICH PEISCHL

MÜLLER

DRECHER JOSIP KLEJIĆi

KOLARIĆ sva petorica iz Rume vršili su nadzornu službu u Auschwitzi

ALTRICH SS-ovac iz Rume isticao se naročito pri mučenju Jevreja Im br

DERANIĆ Gestapovac u Zagrebu isticao se pri zlostavljanju kažnjenik

JANKOVIĆ JOSIP iz Rume isticao se u zlostavljanju Jevreja Inv bi

SERVACIE KURT trgovac iz Rume isticao se u zlostavljanju Jevreja Im br

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA ILOK

ANTON MATKOVIĆ ustaša iz Iloka

Dr BRANKO SUŠIĆ ustaša iz Iloka

IVO HARTMANN ustaša iz Iloka

JAŠA MAĐAREVIĆ ustaša iz Iloka

VLATKO MAĐAREVIĆ ustaša iz Iloka

IVICA TOMIĆ ustaša iz Iloka

MATKO BENEŠIĆ ustaša iz Iloka

MATKO FILIPOVIĆ ustaša iz Iloka

MIRKO KOVAČIĆ ustaša iz Iloka

MIJO BLAŽEK ustaša iz Iloka

ĐURA ČUPIĆ ustaša iz Iloka

STEVA ČUPIĆ ustaša iz Iloka

MIRKO MATKOVIĆ ustaša iz Iloka

ĐURA TOMIĆ ustaša iz Iloka

EUGEN METZING ustaša iz Iloka

SKELEDŽIĆ IVAN ustaša iz Iloka

BARBARIĆ MLADEN ustaša iz Iloka

ERBER GUSTAV st ustaša iz Iloka

ERBER GUSTAV ml ustaša iz Iloka

BRSTILO PETAR ustaša iz Iloka

BUBALO IVAN

STIPA MARTIN ustaša iz Iloka

REMETE JOZSEF ustaša iz Iloka

PLETIKAPIĆ PAVICA ustaša iz Iloka

ABEL JOSIP ustaša iz Iloka

ŠARENIĆ JOSIP ustaša iz Iloka

ČUPIĆ SLAVICA ustaša iz Iloka

N. PATZIN ustaša iz Iloka

TUNJA MALBERIĆ ustaša iz Iloka

MARINKO KARLOVAC ustaša iz Iloka

ANTUN PENDE ustaša iz Zagreba

BORIS PUHLOVSKI ustaša iz Zagreba

VLADIMIR SCHOPE ustaša iz Zagreba

MIRKO MLINARIĆ ustaša iz Zagreba sve ove ustaše vršile su progon Jevreja

KNISEL FERDINAND Volksdeutscher iz Iloka

KELLER WILLIM

MATIJA WEBER Volksdeutscher iz Iloka

KRISBACH ml Volksdeutscher iz Iloka

SCHILLING STJEPAN Volksdeutscher iz Iloka

SCHILLING ANTONIJE Volksdeuteschcr iz Iloka i

SCHILLING MARA Volksdeutscher iz Iloka

ANASENZ JOZSEF Volksdeutscher iz Iloka

ANASENZ IRMA Volksdeutscher iz Iloka

ANASENZ KATICA Volksdeutscher iz Iloka

MULLER PETER Volksdeutscher iz Iloka

SCHWAGER ANDRIJA Volksdeutscher iz Iloka

BOHN JOZSEF Volksdeutscher iz Iloka

KLEIN NIKOLA Volksdeutscher iz Iloka

BINDER N Volksdeutscher iz Iloka ) KIŠ STEVAN Volksdeutscher iz Iloka

BRETWEGER JOHANN Volksdeutscher iz Iloka

GESER JOHANN Volksdeutscher iz Iloka svi ovi Volksdeutschcri su se u Iloku isticali u progonu Jevreja

KATICA ĐORĐEVIĆ vlasnica hotela „Ilok" zlostavljala Jevrejke na radu

SKAMRALA zvani „Furtung" pljačkao jevrejsku imovinu

CRVENKOVIĆ JOSIP jedan od inicijatora hapšenja i proganjanja Jevreja

MIJO FERENČEVIĆ inicijator uhapšenih Jevreja

IVICA BEŽIĆ iz Iloka naročito proganjao Jevreje

ZDENKO MTTROVIĆ zlostavljao i tukao Jevreje

TOMA OBERST iz Iloka pljačkao Jevreje

GENA WEINRAUCH iz Iloka potkazivao Jevreje u Iloku

FRANJO MIKULANDI kotarski pretsednik u Iloku naredbodavac svih zločina u Iloku

VARKOVIĆ IVAN ustaša u Iloku

MIRKO CANA ustaša u Iloku

RFICHART DRAGA ustaša u Iloku

TIKVICKI ST!PA ustaša u Iloku

PISAREVIĆ IVAN ustaša u Iloku

CVIJANOVIĆ BRACA ustaša u Iloku svi su ovi izvršioci mnogobrojnih zločina u Iloku

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA ŠID

KAMMERHOPFER ustaša general komandant celokupne nemačke policije u celoj tzv NDH organizator podstrekač i izvršilac svih zločina izvršenih od Gestapo-a SS-policije i HIPO policije na teritoriji NDH

ILSKI general Nemac komandant Gestapo-a SS policije sa sedištem u Osijeku organizator podstrekač i izvršilac svih zločina počinjenih od Gestapo-a i SS-policije

von KNEBL baron Nemac komandant HIPO policije u Sidu odgovoran kao naredbodavac za ubijanje i vešanje pored pruge

IVAN HORVATH bivši privatni nameštenik u Osijeku sudski oficir kod HIPO policije u Sidu odgovoran za sve zločine počinjene po tom bataljonu

Dr BRANIMIR ALTGAYER domaći Nemac duhovni inicijator naredbodavac i izvršioc svih zločina počinjenih od nemačke narodnosne grupe

PETAR LAUFER ml domaći Nemac Ortsleiter Kulutrbunda u Sidu odgovoran za sve zločine i petokolanašku delatnost u mestu Sidu i okolici

ANTON GASS domaći Nemac pretsednik Kulturbunda u Sidu organizator naredbodavac svih zločina počinjenih od Kulturbunda

RUDA SPAJIĆ poznati ustaša u Sidu proganjao i pljačkao Jevreje

TOTH ILONKA ustaška logornica iz Sida odnosila sve stvari iz jevrejskih kuća

STJEPAN BEUS ustaški šef stanice u Sidu učestvovao u hapšenju i progonu Jevreja

PRIPUZOVIĆ otac i sin učestvovali su u hapšenju Jevreja

FERENCZ MATZOS iz Sida Q MTŠKOPRFGIJN redar i ŠiHn

MIŠKO PREGUN

KULIĆ VLADA redar iz Sida

KARLO KORUDN ustaša iz Sida

MALI FRANJO ustaša iz Sida svi su ovi učestvovali u hapšenju i proganjanju Jevreja

KALMUS oštrački zanatlija iz Sida podstrekač na zločine prema Jevrejima

WILLIM KELLER iz Iloka predratni obaveštajni agent zlostavljao tukao pljačkao Jevreje u Sidu

RUDOLF LEMBRETZ šef ustaškog redarstva iz Mitrovice zajedno sa KELLEROM vršio sve zločine

JOSIP ZUVAL šofer iz Iloka vršio zločine zajedno sa Kellerom i Lembretzom

ANDRIJA FAHRLEITER Ortsleiternu šidskom srezu naredbodavac zločina učinjenih prema Jevrejima

SZABO Ortsleiter u Tovarniku

ZOPF PAVLE blagajnik Kulturbunda u Moravici

MIHAJLO MOR Landesbauerfuhrer u celoj NDH

METEŠ ANDRIJA vodeća ličnost Kulturbunda u Sidu

TURANSKI JOSIP vodeća ličnost

PICK LUX vodeća ličnost u Sidu

SUK ustaški tabornik odgovoran za vešanje nevinih žrtva

Dr VUJIĆ ustaša iz Sida

STOKIC ustaša iz Sida

BRINDL ANTUN ustaša iz Sida

STEVA SESA ustaša iz Sida svi su ovi odgovorni za mnogobrojne zločine učinjene prema Jevrejima

STEVAN BLZEKOVIĆ kod žup Redarstva u Sidu krvnik i mučitelj

TOMIĆ ustaški visoki funkcioner u Sidu

TOMLJENOVIC visoki ustaški funkcioner u Sidu isticao se u hapšenju i pljački

MILAN KOSANIC ustaša u Sidu mučio na zverski način Jevreje

JOSEF PAJIĆ ciglar iz Sida Kulturbundist

PETAR DURST organizator Kulturbunda u Sidu isticao se u vešanju i ubijanju nevinih žrtava

FERDO FORT sekretar Kulturbunda u Moravici

JOSEF ABT pretsednik Kulturbunda u Iloku

STJEPAN STOKIĆ ustaški logornik u Sidu organizator i ubica

Dr IVAN MATAR ustaški sreski načelnik u Sidu

JOSIP IVŠIĆ ustaški tabornik u Sidu odgovoran za masovne progone u Sidu i okolici

STJEPAN MILŠIĆ prvi ustaški oficir u Sidu organizator planske pljačke

MARTIN PETAR ustaša odgovoran za sve masovne i pojedinačne zločine u šidskom srezu

SLAVKO BARBERIĆ vodeći ustaša u Sidu

Dr MATIJA GRGURIĆ sreski načelnik u Sidu odgovoran za zločine i pljačku u šidskom srezu

NIKOLA MANČETA istaknuti ustaša i krvolok u Sidu

JOSIP KOS ustaški agent u Sidu

BORIS TSCHERE iz Osijeka ustaški agent batinar saučesnik u svim ubistvima Invbr

TONIKA PEEFER iz Zemuna ustaški agent i batinaš kod prekog pokretnog sudaInvbr

RUŽA DUJMOVIĆ iz Beočina logornica ustaškim logorima u Sidu

IVAN PEZELJIN iz Slavonske Požege dželat među ustašama iz Osijeka

RUDA SEPEC iz Sida agent ustaškog logora u Sidu učesnik u svim hapšenjima i ubijanjima pljački

ŽIVAN MIKŠIĆ agent ustaškog logora u Sidu

JANKO FARKAŠ agent ustaškog logora u Sidu krvolok

MATIJA BELEC istaknuti ustaša i batinaš u logorskom sudu

PAVLE BEREŠ iz Sida istaknuti ustaša i batinaš u logoru u Sidu

IVAN ĐURIĆ iz Kukuljevaca član ustaškog logora u Sidu

VIKTOR TOMIĆ izvanredni opunomoćenik ustaške vlade najveći zločinac što gaje čovečanstvo zapamtilo

IVAN IVANČIĆ istaknuti ustaša u Sidu organizator planske pljačke

JOCA RAKOVAC/RAKONCA obaveštajac agent i istaknuti krvni ustaša

MIRKO PETRIČEVIĆ iz Ilače istaknuti funkcioner šidskog ustaškog logora

GARI iz Sida žandarmerijski oficir odgovoran za zločine učinjene od žandarmerije u šidskom srezu

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA BEOČIN

SCHILD OTTMAR iz Beočina sada u Gratzu kod inžinjera Sohora župan u Vukovaru pljačkaš i masovni ubica Jevreja

KAROLINA SCHILD iz Beočina sada u Grazu kod in Sohore učestvovala u pljački jevrejske imovine

Dr HEINZL organ Gestapo-a u Beogradu ucenjivač Jevreja u Beočinu

SCHWERFUGER MIHAJLO Orstleiter u Beočinu zlostavljao Jevreje

BAXER FRANZ blagajnik Kulturbunda u Beočinu zlostavljao Jevreje

SCHENKE FLORIAN sekretar Kulturbunda u Beočinu

KENDEL FRITZ vođa propagande Kulturbunda u Beočinu

VENEZAN JOZSEF komandant vojske u Beočinu učesnik u zlostavljanju

WIST NIHAJLO komandant straže u Beočinu učesnik u zlostavljanju

BERGEL JOZSEF šef policije u Beočinu odgovoran za zlostavljanje

STEINER JOZSEF član Gestapo-a u Beočinu

GEM STEPHAN član Gestapo-a u Beočinu

KOP MIHAJLO član Gestapo-a u Beočinu sva trojica učesnici u zlostavljanju Jevreja

SPIELER JALOS nameštenik fabrike cementa u Beočinu najveći podstrekač svih zločina koja su vršile ustaše i Nemci u Beočinu

SCHNEIDER RUDOLF vođa Kulturbuda u Beočinu inicijator i naredbodavac svih zločina u Beočinu

Ing VILJKO CRLJENJAK profesor iz Zagreba poverenik fabrike u Beočinu

CURIĆ MARKO ustaški tabornik i zločinac iznuđavač prema Jevrejima

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA SAJMIŠTE / ZEMUN

KLEIBER Nemac iz Zemuna disciplinar logora na „sajmištu" zlostavljao hapšenike

HAERTELIK, zlostavljao hapšenike na „sajmištu“

UJA FRICK zlostavljao hapšenike na „sajmištu"

FRANJA GERINGER zlostavljao hapšenike na „sajmištu"

ERNEST BEKER komandant logora na „sajmištu" SS-Obersturmfuhrer rodom iz Graza

JOSIP SCHULZ zamenik Petera rodom iz okoline Temišvara

JOSIP HALTER iz Indije bio je administrativni činovnik na „sajmištu'

SCHUSTER Nemac iz Austrije telefonista nameštenik na „sajmištu"

NEUBERT nameštenik na „sajmištu" rodom iz Austrije

STEPHAN iz Osijeka administrativni činovnik na „sajmištu"

BANE BELIČKOVIĆ iz Niša čuvar straže na „sajmištu"

BRANKO PERIČIN iz Grgurevaca stražar na „sajmištu"

RADE PIŠIĆ iz Sarajeva stražar krvolok na „sajmištu"

BAUER Gestapovac iz Rume zlostavljao prilikom saslušavanja

BOGDAN baštovan u Jabovu pomoćnik Bauerov

BORIS BOGIĆ sin beogradskog glumca stražar u logoru u Zemunu dželat

KONRAD stražar dželat u zemunskom logoru

STEVAN VUČKOVIĆ krvolok iz Jabove

DRAGI PETROVIĆ iz Beograda upravljajo zemunskim logorom i pogledu snabdevanja hapšenika

KRKOVIĆ ANTUN tumač nemačkog jezika u logoru na „sajmištu" Im br

NIKOLA POLJANSKI učesnik zločina na „sajmištu"

STEVAN PAUSAK učesnik u zločinima na „sajmištu"

ANDORFER komandant logora na „sajmištu"

STAUBE oficir logora na „sajmištu"

FRITZ DOFKA učesnik u ubistvima žrtava na „sajmištu"

JOHANN SMIDT šef logora Banatski Brestovac

MAYER šef logora Banatski Brestovac

FRIEDRICH iz Franzenfelda nadzornik logora u Banatskom Brestovci

JOHANN iz Banata

KOP iz Franzenfelda

STEFA iz Banatskog Brestovca

GROF iz Banatskog Brestovca

KROCA iz Beograda svi ovi su držali stražu u Banatskom Brestovcu i bi su strah i trepet za hapšenike

PETROVIĆ BERTA Rumunka strah i trepet logora u Brestovcu Inv bi

ŠEFEROVIĆ šef agenata u Zemunu mučitelj

SEJAT agent ustaške nadzorne službe u Zemunu krvolok

GAYER KARLO agent ustaške nadzorne službe u Zemunu

MILJKOVIĆ referent policije u Zemunu

IVICA PAVELIĆ agent ustaške nadzorne službe u Zemunu

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA JASENOVAC

LJUBO MILOŠ zapovednik logora u Jasenovcu krvnik

MATKOVIĆ IVO ustaša u Jasenovcu

LUBURIĆ sestrić Luburić Makse ustaša

STOJŠIĆ ustaški satnik mučio i ubijao

BONZO ustaški vodnik mučio i ubijao

BUBAK ustaški poručnik mučio i ubijao

FERKOVIĆ zastavnik naročito klao žene

MAJSTOROVIĆFILIPOVIĆ ustaški bojnik raspop

MIHALJEVIĆ ANDRIJA zastavnik

SUDAR LJOLJA satnik

PUDIĆ satnik

ZRINUŠIĆ ANTE poručnik u ubijanju se naticao sa drugima

ŠAKIĆ DINKO satnik zapovednik u Jasenovcu

LISAC zastavnik

MARIČIĆ natporačnik

ŠEŠIRDŽIJA zastavnik svi ovi najveći krvoloci i mučitelji nevinih žrtav

GRUBIĆ JOSIP zamenik komandanta logora u Jasenovcu

LUBURIĆ MAX ustaški general zapovednik svih logora

PRPIĆ ANTE ustaški poručnik krvolok

PRPIĆ IVAN ustaški natporačnik zlikovac i krvolok

Ing PECCILLI ustaški satnik zapovednik logora radnog ubica Inv b

PAŠKO ustaški stražar iz Hrtkovaca KOPASZ ustaški stražar iz Hrtkovaca

OBROVAC ustaški stražar iz Hrtkovaca

HIRSCHBERGER NIKOLA šofer u Jasenovcu sva četvorica su se istica krvoločstvom

MARKIĆ ustaški vodnik krvolok

BUKLJAJIĆ

BOGDANOVIĆ ustaški bojnik krvnik

PAVLOVIĆ krvnik u Jasenovcu

FILIPOVIĆ krvnik u Jasenovcu

STARIĆ ILIJA krvnik u Jasenovcu

MAJA BUZDAN upravitelj ženskog logora

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

SPISAK RATNIH ZLOČINACA STARA GRADIŠKA

GACIC zapovednik logora u Gradiški

ORŠEKOVAC zapovednik logora u Gradiški

MAJSTOROVIĆ zapovednik logora

RUNJAS zapovednik logora u Gradiški

MAJA ustašica u logoru u Gradiški

MILKA ustašica u logoru u Gradiški

BOŽICA ustašica u logora u Gradiški

BOSAK upravnik muškog logora u Gradiški svi ovi jer su grabo zlostavl nevine hapšenike

STOJČIC upravnik muškog logora u Gradiški krvolok

MIRKO RUNJAS ustaški podoficir u Gradiški najistaknutiji zločim ubica u tom logora

DRAGICAPOKLITAR ustašica

ŠTEFICA POKLITAR iz Tuzle ustašica

MINA KUZMEK ustašica

DRAGICA FLANJAK ustašica

LJUBICA FLANJAK ustašica

ANKICA ČOP ustašica iz Slovenske Požege

ZORA GRBEC iz Zagreba ustašica sve ove naticale su se međusobn svirepostima

KAIĆ iz Slavonske Požege ustaški natporačnik i krvolok

DRAGA GALIĆ zastavnik

TOMIĆ MATIJA student iz SI Broda krvnik

EKES ustaški natporačnik u logora u Mlaki kraj Jasenovca

JARAK zastavnik mučitelj krvolok

JOZA MANDIĆ iz Mostara krvolok u logora

KENJAC iz Slavonskog Broda mučitelj i krvnik

IVAN PETROVIĆ čarkar iz Dalmacije rekorder u ubijanju zatvoreni

DANGUBIĆ ustaša i koljač u logora

BROČIĆ MILAN mehaničar iz Mlake mučitelj i krvolok

MARKO SLEPČEVIĆ čarkar iz Dalmacije

MUJAN MATE

PAVLOVIĆ

PUKOVNIK PICCILLI

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

KOMESARI U JEVREJSKIM RADNJAMA ZEMUN

ALDORFER WILHELM komesar u radnji urara Franck Alekse

KLEIN JAKOB komesar u radnji Schere Wilima )

KOCH komesar u radnji Scher Filipa

HOLZSCHUCHEGER GRETTA komesar u radnji Lustig Herrmann

BAKI GEORG komesaru radnji SpeigelAdama

SCHUCHMACHER CHARLOTTA komesar u radnji Wechsel Stefi

CERPIĆ ANNA komesar u radnji Lwy Isaka

PAULAI DRAGUTIN PAULA komesar u radnji Braće Senes

LUPUI staklar komesar u radnji Binder i Lowy

SWEIGER komesar u radnji „Fortune"

HETZL PETER komesar u radnji „Munk AD"

THEISS RUDOLF komesar u radnji „Femmos"

RADNIĆ IVAN komesar u radnji „Hrvatska tekstilna industrija"

PASZTOR ADAM komesar u radnji sušara i ledara Sonnenfeld

BRENNER WENDELIN komesar u radnji tkaonica „Ada"

KARCHER NIKOLA komesar u radnji trikotaža Textilind"

KVAKIĆ MIRKO komesar u radnji trikotaža Textilind"

VRANIĆ NIKOLA komesar u radnji trikotaža Textilind"

KOS JOSIP komesar u radnji „Fotokolor"

Ing EGER ERNEST komesar u radnji Schemnitz Zige

WENDLER komesar u radnji Dunav

POLCHER ADAM komesar u radnji Adam Aleksandra

RILL IVAN komesar u radnji Bader Kalman H

VUKOVIĆ MIKO komesar u radnji Freund Fritza

H ORTMANN MIŠO komesar u radnji Freund Josipa

MAJCAN FRANJA komesar u radnji Bischof Rudolf

MAĐAREVIĆ IVAN komesar u radnji Franck Rudolf

KOVAČIĆ JOSIP komesar u radnji Bischof Salamona

HAMEDER JAKOB komesar u radnji Gross Ladilslav

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

KOMESARI U JEVREJSKIM RADNJAMA VUKOVAR

ŠIMUNIĆ STJEPAN komesar u radnji Izrael Stern

BRSTILO PETAR komesar u radnji Gane Josip

BON JOZSEF komesar u radnji Icika Sterna

JULIJE NOVAK komesaru radnji Emanuel Sterna

IVAN SKELEDŽIĆ komesar u radnji Kaf Salamon

ABEL JOSIP komesar u radnji Vales Rudolf

MATKOVIĆ MIRKO komesar u radnji Davidovic Josip

IVICA TOMIŠ komesar u radnji Freid Mavra

SCHILLING STJEPAN komesar u radnji Funk Jakob

FRANJO MEŠTROVIĆ komesar u radnji Herrmann Jakoba

MLADEN BARBARIĆ komesar u radnji Lazara Sterna

JAKOBEK komesar u radnji Lang Rose

NIKOLA KLEIN komesar u radnji Klein Leo

ZADONJ komesar u radnji Stern Adolfa

VOJVODIĆ ANTON komesar u radnji Davidovic Ružica

KOVAČIĆ MATE komesar u radnji Mencel Lazar

JELINEK komesar u radnji Kaf Herrmann

JARIĆ komesar u radnji Knepfeld Jolan

MSANINI GUSTAV komesar u radnji Knepfeld Jolan

SERTIĆ komesar u radnji Goldberger Josipa

BARBARIĆ DRAGOŠ komesar u radnji Weber Samuel

WEINRAUCH ZENI komesar u radnji Stern Helen

BART FRANJO komesar u radnji Ganz Josipa

ČIČAKOVIĆ LAZA komesar u radnji Stern Anne

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

KOMESARI U JEVREJSKIM RADNAJMA ŠID

SPAIĆ RUDOLF komesar u radnji Lustig Eugena i Irene

VIĆANOVIĆ LJUBA komesar u radnji Leopolda Kleina

SCHWARZ STJEPAN komesar u radnji Franz Josipa

MALI FRANJO komesar u radnji Winterstein Emil

IVAN ĐURIĆ komesar u radnji Stern Izrael

GLAVNJA ĐURA komesar u radnji Sportmann Josip

SALOVAC EMIL komesar u radnji Slesinger Leopolda

ŠEŠA PETAR komesar u radnji Klein Leopold

LUKINIĆ MARKO komesar u radnji Stern Josip

PAZMANN PETER komesar u radnji Francoz Major

Spisak js sačinila Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja. Predsednik Komisije bio je dr Julije Dohanji. Elaborat je završen i predat Pokrajinskoj komisiji 31. decembra 1945. godine. Zaveden je pod brojem 228 a u Muzeju Vojvodine se vodi pod oznakom AK23410. Komisija je spisak sačinila na osnovu iskaza anketiranih lica ili na osnovu originalnih hrvatskih ili nemačkih dokumenata. U spisku ima slovnih grešaka kao i nepotpunih podataka; na primer: dato je samo ime ili samo prszime ili nadimak onako kako je Komisiji preneo davalac izjave svedok događaja koji - iz razumljivih razloga - nije ni mogao znati potpune lične podatke zločinca. Ispravku smo učinili samo kod slovnih znakova tamo gde je greška očigledna dodavanjem nedostajućeg znaka (Č Ž Š Ć DŽ umesto C Z S DZ). Komisija je koristila pisaću mašinu strane proizvodnje koja nije imala odgovarajuća latinična slova.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License