Spisak Clanova Opstine Koji Placaju Razrez Za 1904 Godinu

ABENŠOAM Leon
ABENŠOAM David
ABENŠOAM Jakov
R ABENŠOAM Ašer
ABENŠOAM Binja neoženjen
ADANJA Jakov S
ADANJA Ma
ADANJA Isak S
ADANJA David neoženjen
ALADŽEM Moša
ALFANDARI Aron
ALKALAJ Majir
ALKALAJ Marko
ALKALAJ Avram D
ALKALAJ Bohor J neoženjen
ALMOZNINO Rufa
ALMOZNINO Ruben neoženjen
AVRAM Nisim B
BERAHA Isak I
BERAHA Aram
BERAHA Moša neoženjen
BUKIŠ Jakov B
ČELEBONOVIĆ Zaharije
EŠKENAZI Moša
EŠKENAZI Leon
EŠKENAZI Menahem
EŠKENAZI Avram
EŠKENAZI David
GEDALJA Bohor neoženjen
GEDALJA Nahum B neoženjen
GEDALJA Sabitaj
GERŠON Nahman
HAZAN Menahem
HAZAN Izrael
HAZAN Hajim
HAZAN Avram
HAZAN Leon M
HAZAN Bencion neoženjen
HAZAN Leon H neoženjen
ISAK Geršon B
JAKOV Samuel B
JAKOV Šaja B
JAKOV Rafa neoženjen
KALDERON Hajim
KAPON Sason
KARIĆ Leon G
KARIO Jakov
KARIO Sabitaj
KARIO Solomon
KARIO Naftali
KARIO Moša H neoženjen
KATAN Moša B
KATAN Bokor neoženjen
KONFINO Marko
KONFORTI Moša
KONFORTI Markus neoženjen
LEVI Josif M
LEVI Isak H
LEVI Natan
LEVI Isak
LEVI Hajim I
LEVI Salomon J
LEVI Leon H neoženjen
MANDIL Salomon
MANDIL Isak S
MANDIL Mordehaj I
MANDIL Ašer
MANDIL Mordehaj A
MANDIL Hajim B
MANDIL Hajim I
MANDIL Izrael D
MANDIL Moša E
MANDIL Ruben B
MANDIL Nisim Č
MANDIL Rahamim
MANDIL Sabitaj I
MANDIL Moreno A
MANDIL Isak M
MANDIL Šemaja
MANDIL Josif B M
MANDIL David A
MANDIL Jakov S neoženjen
MANDIL Aslan A neoženjen
MANDIL Leon M neoženjen
MANDIL Isak M neoženjen
MANDIL Marko M neoženjen
MANDIL Avram M neoženjen
MANDIL Isak Mordehaj neoženjen
MANDIL Jakov H neoženjen
MANDIL David H neoženjen
MANDIL Avram M neoženjen
MAZAL Isak
MEVORAH Majir
MEVORAH Geršon
MEVORAH Danilo
MEVORAH Danilo D
MEVORAH Rahamim M neoženjen
MOŠE Leon B
MOŠE Geršon B
NAHMIJAS David
NAHMIJAS Isak
NAHMIJAS Markus
NAHMIJAS Solomon
NAHMIJAS Josif neoženjen
NAHUM Gedalja
NAHUM Moša
NISIM Isak A
RUBEN Nisim neoženjen
RUSO Solomon
ŠOAMOVIĆ Jakov
SOLOMON Geršon B neoženjen
SOLOMON Isak B
TUVI Sabitaj
VARON Solomon
VARON Hajim
Isak Hajim neoženjen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License