Smanjeno Pusenje Na Filmu

SMANJENO PUŠENJE NA FILMU

Borba protiv pušenja stigla je do filmske režije. Istraživanje, vodjeno na Univerzitetu u Kaliforniji, pokazalo je da se cigareta sve manje pojavljuje na filmu. Istraživači su gledali filmove snimljene za po-slednjih 20 godina i registrovali koliko se puta na jednom filmu pojavljuje glumac sa cigaretom i kon-statovali da se taj broj rapidno smanjuje, a da je u novim kinematografskim delima spao čak za 50%. Psiholozi su mišljenja da je ova tendencija neophodna zbog mladih gledalaca.

NEKAD I SAD Godina 1 Broj 6 Novembar/Decembar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License