Skoro Potpuni Spisak Jevreja Ratnih Zarobljenika

Abeles Hinko
Abinun Izidor
Adanja Josef
Adler Oskar
Ajnhorn Feliks
Ajzenštajn Bernat-Baruh
Akerman Radoslav
Albahari Moša
Albahari Jakov-Žak
Albahari Avram
Albala Jaša
Alboher Isak
Alfandari Nisim-Nidža
Alhalel Binjo
Alkalaj Isak
Alkalaj Albert
Alkalaj Aron
Alkalaj Albert-Avram
Alkalaj Isak
Alkalaj Joca
Alkalaj Moric
Alkalaj Žak
Alkalaj David-Dača
Alkalaj Marko
Alkalaj David
Alkalaj Leon
Alkalaj Moša
Almozlino Avram
Almozlino Ernest
Almuli Josif-Joca
Almuli Solomon
Altarac Benjamin
Altarac Jakov
Altarac Jichak
Altarac Leon
Altarac Mois
Altarac Mordo
Altarac ”Šapača”
Altarac Žači
Altarac Hajim
Altarac Leon
Altaras Majer
Amar Isak-Bata
Amodaj Samuilo
Anaf David
Anaf Hajim
Anđelinović Miodrag
Anhalcer Bruno
Aron Isak
Arueti Leon
Arueti Jakov-Jaša
Aseo Albert
Ašerović Elijahu
Ašerović Leon
Ašerović Isak
Ašerović Isak
Ast Jakov
Ast Herman
Ast Samuel
Atijas Juda
Atijas Leon
Atijas Moric-Moša
Atijas Mosko
Atijas Nisim
Atijas Avram
Augenfeld Tibor
Avramović Avram
Avramović Hajim
Bahar Mario
Bahar Teodor
Bahar Moša
Balaž Edvin
Balog Bela-Dov
Balog Nikola-Minja
Band Zlatko
Bararon Avram
Baruh Isak
Baruh Josif
Baruh Moša
Baruh Rahamim
Baruh Ruben
Baruhović Mika
Baš Bernard-Dov
Bauer Robert
Benau Milan
Beraha Jovan
Beraha Rahamim-Raka
Beraha-Barić Moša
Berger Tibor-Tuvija
Bihalji Srećko
Bihalji-Merin Oto
Binder Ivan
Blam Rafajlo
Blau Ljudevit
Bonhadi Pavle
Brandajs Đorđe
Brandajs Ivan
Braun Aleksandar
Breher Adolf-Avram
Bretler Makso
Bruk Jovan
Brukner Geza
Brukner Ivan
Cion Nisim
Copf Mikloš
Dajč Drago
Dajč Laslo
Dajč Vladimir
Dajč Ernest
Dajč Imre-Mirko
Daniti Avram
Danon Dori
Danon Isak
Danon Izidor-Jichak
Danon Markus
Danon Mordehaj
Danon Šalom
Danon-Danilović Benko
Darsa Hezkija-Hugo
Darvaš Janoš
David Artur
Demajo Albert
Demajo Demeter
Demajo Avram
Doran Ivo
Dragoner Oton
Drehsler Oto-Joca
Duić Manojlo
Ebenšpangel Leopold
Ejduš Ljolja
Elazar Moic
Engel Drago
Engelman Robert
Engler Šandor
Epštajn Arpad-Avraham
Epštajn Hugo
Ereš Sigmund
Erman Leo
Eškenazi Albert
Ezra Mihael-Mika
Falkner Vladimir
Farhi Alfred
Farhi Fric
Fedro-Hofbauer Oto
Feldbauer Pavle
Ferenc Ladislav
Filip Jovan
Finci Albert
Finci Branko-Šlomo
Finci David
Finci Emil
Finci Izidor
Finci Jaša-Jehiel
Finci Josef
Finci Mois
Fišer Aleksandar
Fišer Andor
Fišer Bene
Fišer Emil
Fišer Erne
Fišer Franjo-Šraga
Fišer Hugo
Fišer Imre-Mirko
Fišer Johanan
Fišer Josif
Fišer Leon
Fišer Pavle-Avraham
Fišer Pavle-Geza
Fišer Stevo
Flajšman Bela
Flajšman Eduard
Frajdenfeld Avram
Frank Maksim
Frank Mirko
Frankfurterr Alfons
Frankl Zvonko
Frelih Ernest
Frelih Leo
Frelih Pavle
Frenkel Koloman
Frenkel Nandor-Noah
Fridlender Robert
Fridlender Zlatko
Fridman Mihajlo
Fuks Alfred-Fredi
Fuks Ivo
Fuks Milan
Fuks Mirko
Gabor Đorđe
Gabor Pavle-Cvi
Gajger Ladislav
Gams Andrija
Gaon Avram
Gaon David
Gaon Hajim
Gaon Jakov
Gaon Isak
Gaon Jakov
Gavrin Gustav
Gedalja Naftali-Bata
Gedalja Presijado-Peša
Gedalja Žika-Hajim
Gere Mirko
Gergelj Ede
Ginsberger Zvonimir
Giskan Oto
Giskan Rudolf
Glezinger Lavoslav
Glozer Elijas
Goldberger Mavro
Goldšmit-Zlatarović Milan
Goldštajn Erih
Gorjan Žiga
Gorovic Lav
Grin Armin
Grin Benjamin
Grin Imre
Grin Samuel
Grinfeld Gavriel
Grof Oskar
Gros Pišta
Gros Zlatko
Gros Oto
Gros Viktor
Gutman Mihajlo
Gutman Mile
Gutman Vladislav
Gutman Ivo
Gutman Mirko
Gutman Bela
Hajduška Aron
Hajduška Stevan
Hajon Sima
Hajzler Gustav
Halevi Oskar
Haon David
Hason Iso
Hauer Bela
Hauzer Ernest
Helfgot Herman
Hendel Artur
Henyel Ernest-Hugo
Hercl Bertold-Berči
Hercl Eugen
Hercl Josef
Hercog Leopold
Herlinger
Herman-Hermoni Josef
Heron Aleksandar
Hirš Adolf
Hirš Teodor
Hiršler Hugo
Hiršler Robert
Hofbauer Oto
Hohner David
Holender Artur
Holender Pavle
Horovic Teodor
Ickovic Josef
Išah Josef
Išah Leon
Išah Moše
Isaković Borivoje-Bora
Isaković Jichak
Isaković Moša
Izrael Mišo-Moša
Izrael Samuel
Jermović Pavle
Jinker Drago
Jontović Bora
Jontović Ruben
Josifović Cvi
Judić-Jusefović Hezkija
Kabiljo Iso
Kabiljo Jakov
Kabiljo Josif
Kabiljo Jovan
Kabiljo Naco
Kabiljo Sumbul
Kabiljo Moca
Kadelburg Lavoslav
Kajon David
Kajon Elijas
Kajon Ezra
Kajon Majer
Kajzer Tibor-Tuvije
Kalderon / KidronŽak / Jakov
Kalef Hajim
Kalmić Hajim-Micko
Kalmić Solomon-Monko
Kamhi Aron
Kamhi Elijas
Kamhi Hajim
Kamhi Izrael
Kamhi Jehuda
Kamhi Leon
Kamhi Samuel
Kamhi Albert
Kamnhi Samuel
Kampos Daniel
Kapon Žarko
Karaoglanović Sima
Kario Albert
Kario Albert mlađi
Kario Jakov-Živko
Kario Aron
Kastner Stevan
Katan-Katić Isak
Kaufe rOskar
Kazon Meir
Keler Andor
Keler Stevan-Ištvan
Kelerman Geza
Kenig Lavoslav
Kenig
Kerpel Oskar
Kesler Andor
Kikinis Rikard
Kiš Vojko
Kiš Teodor-Toša
Klaber Alfred
Klajn Adolf-Aleksandar
Klajn Aleksandar
Klajn Emil
Klajn Ljudevit-Eliezer
Klajn Pavle
Klajn Tibor
Klopfer Leo
Knežić Vladimir
Koblencer
Koen Ašer
Koen Bela-Pinhas
Koen Hajim
Koen Josef
Koen Jovan
Koen Mešulam-Miško
Koen Moric
Koen Moša
Koen Rudi-Rafael
Koen Leon
Koen Samuilo-Mile
Koen Moni-Solomon
Koen Aron
Koen Naftali
Koen Leon
Kofler Leo
Kofler Leopold
Kofler Pavle
Kolonomos Niko
Komornik Sigmund
Kon Dragutin-Jakov
Kon Ignac
Kon Janko
Kon Andor
Kon / Karmeli Herman / Cvi
Kon Gabor
Kon-Cur Mor
Konfino Žak
Konfino Sabitaj
Konforti Avraham
Konforti Solomon
Konforti Cadik
Kop Marcel
Kopelman Erih
Kornfajn Oskar
Kostić Nikola
Ković Ješa-Jehošua
Kozinski Evgenije-Ženja
Kraus Vladimir
Kraus Zdenko
Krishaber Ladislav-Laci
Kunodi Zigfrid-Viktor
Kvartler DanDavid
Kvitner Edo
Lajtner Ignac
Langfelder Andrija
Lebl Arpad
Lebl Kornel
Lebl Leon
Lederer ajoš
Lederer / Lador Željko / Josef
Lener Oton
Levental Aleksandar
Levental Ladislav-Laslo
Levi Aleksandar
Levi Cezar
Levi David
Levi Elijas-Elijahu
Levi Jehuda
Levi Majer
Levi Mihael
Levi Mile
Levi Oskar
Levi Rafael
Levi Rajko
Levi Rikard
Levi Samuilo-Mile
Levi Solomon
Levi Todoros
Levi Jakov
Levi Izidor
Levi Stevan
Levi Aleksandar
Levi Leon
Levi Samuilo
Liht Antun
Lucati Vilim-Zeev
Lucati Jakov
Majer Imre
Malter Izidor-Iso
Mandel Jozef
Mandel Artur
Mandelbaum-Šaked Jerahmiel
Mandić David
Mandil David
Mandil Moša
Mandilović Bora
Mandilović Žarko
Mandl Stevan
Manojlović Isak-Bata
Marić Eduard
Marković Jozef
Markus Dezider
Marton Josif
Mašijah Moše
Mašijah Isak
Mautner Vlado
Medina Emil
Medina Jakov
Melamed Pavle
Melamed Pavle
Melamed Alfred
Melamed Samuel
Menahem Leon
Menaše Bernard
Mencer Kalman
Mendelson Andrija-Endre
Mesinger Andreja
Mešulam Rafajlo
Mešulam Šmuel
Mevorah David
Mevorah Majer
Mevorah Moša
Miler Alfred
Mojsilović Mojsilo
Mojzeš Geza
Montag Ljudevit-Lev
Montiljo Leon
Morgenštern Dezider
Morgenštern Simon
MusafijaAlbert
Musafija Elijas
Musafija Rafael-Rafo
Nafusi Zoltan
Nahman Jovan
Nahmijas Šmuel-Mile
Najman Nikola
Najman Emil
Najman Iso
Najman Rihard
Najman Zlatko
Navon Jakov
Nojfeld Alfred
Novak-Matersdorfer Zvonko
On Leon
Ovadija Solomon-Moni
Ozmo Isak
Panet Robert
Papo Isak
Papo Izidor
Papo Jahiel
Papo Jakov
Papo Jehuda
Papo Leon
Papo Miša
Papo Mois-Moša
Papo Mojsije
Papo Moša
Papo Mordehaj
Papo Moto
Papo Šalom
Pardo Meir
Pardo David
Pardo Moša
Paris Bruno
Paškes Andor-Andrija
Pener Leo
Perera Josef
Perera Vinko-Hajim
Pesah Cadik
Pfajfer Ignac
Pijade Moša
Pik Pavle
Piliš Josif
Pilišer Jakov
Pinhas Emanuel-Mane
Pinto Avram
Pinto Bencion
Pinto Leon
Pinto Albert
Pintović Josif
Pintović Jovan-Žan
Polak Fridrih
Polak Ljudevit
Polak Miroslav
Polak Oto
Polak Pavle
Polak Rudolf
Polak Željko
Policer Drago
Poper Deneš
Poper Oto
Presburger Emil
Presburger Josip
Rado Stevan
Rajh Georg
Rajh Hugo
Rajh Ernest
Rajhenfeld Miroslav
Rajner Oto
Rajner Viktor
Rajner Egon
Rajs Oto
RajsValter
Rajter
Rehnicer Herman
Rendeli Miroslav
Reter Đorđe
Reves Imre-Mirko
Reves Josip
Rikov Nikola
Roder Ruben
Romano Albert
Romano Majer
Rot Geza
Rot Ivan
Roter Mavro
Rotmiler / Rotem Adolf / Avraham
Rozenberg Franjo-Natan
Rozenberg Jovan
Rozenberg Teodor
Rozenberg Ladislav
Rozencvajg Jakov
Rozenfeld Ede
Rozenkranc Emil
Ruben Marsel-Marko
Rubenović Ruben
Rubisa Mois
Ruso Dario-David
Ruso Liko
Ruso Rajko
Šajber Nikola
Šajer Vilim
Šajhter Mihajlo
Šajnberger Dragutin
Šalamon Ervin
Salom Avraham
Salom David
Salom Izidor-Jichak
Samokovlija Jakov
Šapiro Mihael
Saporta Albert
Sarafić Emil-Samuel
Sarvaši Moše
Sason Avraham
Sauer Simon
Sekelj Antonije
Sekelj Đorđe
Sekelj-Sade Mihael
Selinger Zdravko
Semnic Rikard
Seneš Andreja
Šentag Leopold
Šer Oskar-Menahem
Sidon Ladislav
Sigeti Franjo-Efrajim
Silbiger Stevan
Šilinger Dragutin
Šilinger Oto-Šilja
Singer Zdravko
Singer Aleksandar
Singer Ignjat
Sion Šmuel
Šlang Teodor-Toša
Šlezinger Josef
Šmit Herman
Sojher Jakov
Sonenberg Boleslav
Sonenfeld Johanan
Špicer Ladislav
Špicer Mile
Špicer Miroslav
Špicer Marko-Mordehaj
Šporer Imre-Mirko
Šrajber Hadži-Marko
Šrajber Moric
Šrajber
Šrenger Artur
Štajn Aleksandar
Štajn Egon
Štajn Jakov
Štajn Mihael-Mišo
Štajn Rudolf
Štajner Aleksandar-Dov
Štajner Teodor
Štajnfeld
Štark Kalman
Štark Oskar-Avraham
Štark Adolf
Štern Dragan-Avraham
Šternhajm Ladislav
Štern-Zvezdić Slavko
Štokhamer Josip
Štokhamer Marcel
Suđi Georg
Šulhof Josef
Sumbul Moric
Suzin Samuilo-Šmuel
Švab Aleksandar
Švager Oskar
Švalb Šandor
Švalb-Ančić Andrija
Švarc Armin
Švarc Dragutin
Švarc Jakov
Švarc Martin
Švarc Mirko
Švarc Nikola
Švarc Alfred
Švarcer Alfred
Tajtacak Josif-Joca
Tajtacak Leon
Tajtacak Anđelko
Talvi Isak
Tau Stevan
Taub Viktor
Temer Sava
Toledano Jakov
Trame Ernest
Tuvi Nisim
Ungar Andre
Vagi Đorđe
VagnerHugo
Vajcenhofer Ljudevit
Vajnberger Mirko
Vajnrebe Mirko
Vajnštajn Moše
Vajs Andrija
Vajs Bela
Vajs Ladislav-Menahem
Vajs Makso
Vajs Mile
Vajs Mirko
Vajs Miša
Vajs Pišta
Vajs Sigmund
Vajs Žiga
Vajs Albert-Albi
Vajs Eugen-Jakov
Vajs Marton
Vaj Stjepan
Vajs-Vajić Ernest
Vajs-Ziv Šaul
Vaksler Julije
Varnaj Franjo
Varnaj Oskar
Varon Isak
Veber Henrik
Verthajmer Armin-Cvi
Vesel Miroslav
Vig Cvi
Vig Ferenc-Franjo
Vig Gabor-Gabriel
Vilhajm Andrija
Viner-Vinarić Rudolf
Vinter Žarko
Volah Sami-Šlomo
Volhajm Milan
Zador Andrija
Zaharov Lav
Zunana-Zan Gavriel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License