Skoplje Preziveli

Abinun Bella, 1919, Skoplje, domaćica
Abinun Daniel, 1942, Skoplje, dete
Abinun Roni, 1911, Sarajevo, službenik
Abnravanel Ašer Žak, 1907, Pirot
Abravanel Haim Berta, 1909, Nis, supruga
Abravanel Haim Nisim, 1935, Skoplje, sin
Abravanel Haim Rejna, 1932, Skoplje, kćerka
Abravanel Nissima Dr Haim, 1896, Pirot, lekar, Kumanovo
Adižes Isak Leon, 1907, Priština, trgovac, ul. 235, No. 31
Adižes Isak Salomon, 1912, Priština, trgovac, ul. 235, No. 31
Adižes Isak Venezia, 1867, Priština, ul. 235, No. 31
Adižes Jacob Salom, 1918, Priština, trgovac, 235/31
Adižes Josif Isak, 1863, Priština, ul. 235, No. 31
Adižes Leon Anna, 1913, Skoplje, supruga
Adižes Leon Isak, 1935, Skoplje, sin
Adižes Leon Joško, 1939, Skoplje, sin
Adižes Salom Nina, 1919, Priština, supruga
Adižes Salom Sinja, 1942, Priština, kćerka
Adižes Salomon Isak, 1937, Skoplje, sin
Aladiem Isak Mazaltov, 1929, Skoplje, kćerka
Aladžem Bohor Ješua, 1888, Skoplje, trgovac, ul. 370, No. 11
Aladžem Bohor Leon, 1895, Skoplje, trgovac, ul. 370, No. 11
Aladžem Čelebon Isak, 1881, Skoplje, trgovac, ul. 9, No. 9
Aladžem Isak Ester, 1893, Skoplje, ul. 9, No. 9
Aladžem Isak Viktoria, 1920, Skoplje, kćerka
Aladžem Ješua Rašel, 1898, Solun, ul. 370, No. 11
Aladžem Leon Ester, 1906, Solun, ul. 370, No. 11
Aladžem Leon Jaffa, 1942, Skoplje, kćerka
Aladžem, Ješua Sara, 1924, Skoplje, kćerka
Albala Benvenisti Žak, 1923, Bitolj, električar, ul. 236, No. 26
Alboher Isak Anna, 1933, Bitolj, kućna pomoćnica
Alkalaj Marko Moric, 1892, Beograd, službenik
Alkalaj Moric Marko, 1938, Skoplje, sin
Alkalaj Moriz Hrisula, 1905, Skoplje, supruga
Allaluf Moše Pepo, 1908, Skoplje, službenik, ul. 78, No. 103
Allaluf Pepo Anna, 1910, Janina, ul. 78, No. 103
Altarac J. Mario, 1901, Sarajevo, arhitekt
Altarac M. Jakob, 1934, Beograd, sin
Altarac Mose Matiled, 1916, Beograd, domaćica, 85/27
Altarc M. Mimi, 1910, Vares, supruga
Amarilio David Ester, 1905, Skoplje, domaćica, ul. 73a, No. 7
Amarilio David Matilda, 1925, Skoplje, kćerka
Amarilio David Salomon, 1932, Skoplje, san
Amarilio Salomon David, 1898, Skoplje, knigovođa, ul. 73a, No. 7
Amodaj Aron Rakila, 1868, Vidin, majka
Amodaj Arona Dr Samuel, 1897, Beograd, lekar, 336/9
Amodaj Samuel Reni, 1927, Skoplje, kćerka
Amodaj Samuel Tatiana, 1900, Beograd, supruga
Aroesti Adjisto Dezy, 1938, Skoplje, kćerka
Aroesti Avram Edjisto, 1908, Bitolj, industrijalac, 236/12
Aroesti Avram Matilde, 1880, Bitolj, majka
Aroesti David Salomon, 1917, Skoplje, službenik
Aroesti Edjisto Matilde, 1932, Skoplje, kćerka
Aroesti Edjisto Victoria, 1912, Skoplje, supruga
Aroesti Haim Pepo, 1893, Eitolj, industrialac, 336/7
Aroesti Isak Salomon, 1927, Bitolj, sin
Aroesti M. Majo, 1911, Bitolj, trgovac
Aroesti Mosin Isak, 1896, Bitolj, trgovac 236/14
Aroesti Pepo Alice, 1902, Solun, supruga
Aroesti Pepo Alice, 1902, Solun, supruga
Aroesti Somon Albert, 1909, Bitolj, trgovac, 236/14
Asael Elie Samuel, 1940, Skoplje, usvojeni sin
Ašer Ašer Moise, 1941, Skoplje, sin
Ašer Ašer Neta, 1920, Skoplje, supruga
Ašer Saul Ašer, 1906, Priština, farmaceut, 2L8/67
Bardo B. Sunhu, 1873, Bitolj, supruga
Baruh Buki Rasela, 1920, Beograd, domaćica, 9/17
Baruh Nisim Rasel, 1921, Skoplje, domaćica, 245/9
Baruh Nisim Rebeca, 1940, Skoplje, kćerka
Behar Haim Leon, 1911, Priština, saddler, 234a/8
Behar Josif Djoja, 1908, Priština, supruga
Behar Josif Edita, 1933, Skoplje, kćerka
Behar Josif Sela, 1935, Skoplje, kćerka
Behar Kutiel Josif, 1901, Priština, representative, 78/79
Behar Leon Alegra, 1912, Skoplje, supruga
Benadon David Jacob, 1857, Solun, trgovac, 216/14
Benadon Jacob Sultana, 1867, Solun, supruga
Benadon Jakov Moiše, 1894, Solun, predstavnik, 216/22
Benadon Moiše Dezi, 1922, Solun, supruga
Benadon Moise Jack, 1926, Skoplje, sin
Benveniste B. Matilde, 1909, Skoplje, supruga
Benveniste B. Nisim, 1940, Skoplje, sin
Benveniste N. Baruh, 1895, Bitolj, muzičar
Benveniste Nisim Luna, 1908, Solun, domaćica, 127/27
Beraha Aron David, 1888, Skoplje, trgovački agent, 216/14
Beraha Aron Josif, 1894, Skoplje, trgovac, 336/32
Beraha David Aron, 1920, Skoplje, sin
Beraha David Rebeca, 1898, Skoplje, supruga
Beraha Jos. Salomon, 1929, Solun, sin
Beraha Josif Flora, 1926, Solun, kćerka
Beraha Josif Lucia, 1902, Solun, supruga
Beraha Josif Naim, 1887, Kustendil, trgovac, 218/67
Beraha Naim Jehaskel, 1913, Skoplje, agronom, sin
Berger Zoltan Djuri, 1933, Novisad, sin
Berger Zoltan Lilie, 1911, Novisad, domaćica, 218/7
Berger Zoltan Robert, 1937, Beograd, sin
Biti Aser David, 1878, Skoplje, trgovac, 81/16
Biti Aser Hanania, 1881, Skoplje, trgovac, 81/16
Biti David Ašer, 1916, Solun, sin
Biti David Olga, 1885, Solun, supruga
Biti Hanania Ester, 1905, Solun, supruga
Biti Hanania Rašel, 1928, Skoplje, kćerka
Biti Jacob Mordehaj, 1895, Skoplje, službenik, 247/4
Biti Mord. Hanna, 1889, Vidin, supruga
Biti Mord. Jacob, 1917, Skoplje, farmaceut, sin
Bitran Josif David, 1922, Skoplje, student
Bivas Avram Marieta, 1918, Priština, domaćica
Bivas Haim Sklava, 1872, Niš, supruga
Bivas Josif Haim, 1869, Priština, trgovac
Bleier I. Giorgi, 1908, St. Pazova, zubar, 9a/42
Bleier G. Jelena, 1915, Istilic, supruga
Buzaldes Ester, 1905, Solun, Solun, supruga
Buzaldes Leon, 1926, Solun, sin, 127/7
Daniel Cecilia/Braun/, 1879, Elka, domaćica, 245/24
Daniel Hilda /Popivanova/, Stanišić, 235/24
Erdes Mihajilio, 1904, Tomasi, exporter, 24/2
Erdes Mihajlo Anna, 1914, Skoplje, supruga
Erdes Mihajlo Liliana, 1934, Skoplje, kćerka
Erdes Mihajlo Stefan, 1933, Skoplje, sin
Ergas Dario Salomon, 1928, Beograd, sin
Ergas Mošin Dario, 1894, Bitolj, trgovac, 78/50
Ergas Mošin Djisto, 1903, Bitolj, trgovac, 78/50
Faradži Albert Mili, 1920, Skoplje, supruga
Faradži Albert Sunhu, 1943, Skadar, kćerka
Faradži Mosin Adela, 1922, Bitolj
Faradži Mosin Albert, 1914, Bitolj, trgovac, 215/3 v Franses Ašer Elio, 1905, Janina, farmaceut, 75/4
Franses Asšer Ester, Janina, 1887, supruga
Franses Elio Anna, 1915, Solun, supruga
Franses Elio Ela, 1945, Skoplje, kćerka
Franses Elio Rina, 1940, Skoplje, kćerka
Franses Liaou Ašer, 1878, Solun, farmaceut, 78/103
Franses Mentes Ester, 1878, Skoplje, majka
Franses Mentes Moise, 1901, Skoplje, trgovac, 234s/8
Franses Moise Enny, 1936, Skoplje, kćerka
Franses Moise Marcel, 1933, Skoplje, sin
Franses Moise Vinka, 1909, Beograd, supruga
Frunks Olga, 1880, Poljska, domaćica, 331a/7
Gaon Josif Moiše, 1900, Sarajevo, inženjer, Henrijevo
Gaon Moiše Donka, 1901, Sanski Most, supruga
Gatenjo Leon Saul, 1940, Beograd, 81/16
Gatenjo Mošin David, 1914, Skoplje, trgovac
Gero Andor, 1904, Salgotarian
Gersin Mošin Šabetaj, 1898, trgovac, 76/19
Gersin Šabetaj Anna, 1927, Skoplje
Gersin Šabetaj Stela, 1944, Skoplje
Gross Josif Milica, 1919, Ormos, supruga
Gross Josif Mira, 1944, Skoplje, kćerka
Gross Josif Mirko, 1943, Skoplje, sin
Gross Sigmund Josif, 1906, Sremska Mitrovica, inženjer, 9a/42
Hasin David Blansa, 1921, Skoplje, krojačica, 73a/11
Hubert Egon Vilma, 1883, Temišvar, supruga
Hubert Karlo Egon, 1880, Novi Vrbas, službenik, 71/22
Isah Mošin Rika, 1868, Bitolj, domaćica, 236/26
J akar Leon Isak, 1935, Skoplje, sin
Jakar Isaak Leon, 1907, Skoplje, tailor, 75/6
Jakar Leon Haim, 1930, Beograd, sin
Jakar Leon Matilda, 1908, Skoplje, supruga
Josif J. Salomon, 1904, Priština farmaceut, 235/31
Josif Salomon Alegre, 1916, Skoplje, supruga
Josif Salomon Sol, 1940, Skoplje, kćerka
Kamhi Haim Josif, 1901, Skoplje, supruga
Kamhi Haim Moise, 1891, Skoplje, vlasnik kafane, 86/8
Kamhi Josif Estrea, 1912, Skoplje, supruga
Kammhi David Dona, 1890, Skoplje, domaćica, 87/44
Kario Leon Isaak, 1918, Skoplje, trgovac, 82/18
Kario Leon Šabetaj, 1900, Skoplje, trgovac, 82/18
Kario M. Rahamin, 1931, Skoplje, kćerka
Kario M. Sarina, 1936, Skoplje, sin
Kario M. Tasel, 1908, Sofija, supruga
Kario R. Moni, 1902, Leskovac, trgovac, 175/7
Kario Šabetaj Zana, 1909, Skoplje, supruga
Kastro David Margerit, 1898, Skoplje, supruga
Kastro David Moriz, 1924, Skoplje, sin
Kastro David Nina, 1928, Skoplje, kćerka
Kastro Išaj Albert, 1913, Skop1je, sin
Kastro Išaj Dr Matilda, 1917, Skoplje, lekar, kćerka
Kastro Išaj Moiše, 1909, Skoplje, trgovac, 336/29
Kastro Išaj Vida, 1884, Skoplje, supruga
Kastro Moiše Išaj, 1941, Skoplje, sin
Kastro Moiše Sarina, 1916, Bitolj, supruga
Kastro Mošin David, 1888, Skoplje, trgovac, 247/4
Kastro Mošin Išaj, 1875, Skoplje, trgovac, 71/34
Katarivas Haim Jaeob, 1913, Skoplje, muzičar, 192/5
Katarivas Jaeob Rifka, 1939, Skoplje, supruga
Koen Josif Šabetaj, 1916, Kosovska Mitrovica, tehničar, 76/19
Koen Liaou Marie, 1915, Skoplje, domaćica, 71/35
Koen Liaou Žak, 1938, Priština, sin
Koen Rahamin Ašer, 1919, Skoplje, mehaničar, 118/16
Koen Šabetaj Sara, 1924, Skoplje, supruga
Koen Samuel Josif, 1907, Skoplje, bojadžija, 81130
Kolonomos Benko Albert, 1933, Skoplje, sin
Kolonomos Benko Mentes, 1929,. Bitolj, sin
Kolonomos Benko Rašel, 1906, Bitolj, supruga
Kolonomos Josif Žak, 1905, Bitolj, trgovac, 236/26
Kolonomos Mentes Benko, 1900, Bitolj, trgovac, 236/26
Kolonomos Mentes Moise, 1902, Bitolj, trgovac
Kolonomos Mentes Nisim, 1914, Bitolj, trgovac, 236/26
Kolonomos Moiše Marko, 1935, Beograd, sin
Kolonomos Moiše Rašel, 1908, Bitolj, supruga
Kolonomos Žak Sarina, 1909, Bitolj, supruga
Konforti Josif Lea, 1935, Skoplje, kćerka
Konforti Josif Rejna, 1939, Skoplje, kćerka
Konforti Josif Salomon, 1928, Skoplje, sin
Konforti Josif Sarina, 1911, Priština, supruga
Konforti Moiše Gracia, 1918, Skoplje, supruga
Konforti Mord. Salomon, 1902, Skoplje, trgovac, 370/17
Konforti Mordehaj Moiše, 1908, Skoplje, trgovac, 370/17
Konforti Salomon Dudun, 1910, Skoplje, supruga
Konforti Salomon Iveta, 1935, Skoplje, kćerka
Konforti Salomon Josif, 1901, Skoplje, trgovac, 370/17
Levi A. Mikica, 1933, Beograd, sin
Levi A. Sida, 1909, Breko, domaćica
Levi Benko Deca, 1915, Skoplje, domaćica
Levi Benko Leon, 1939, Skoplje, sin
Lević Isaak Bojana, 1909, Nis, domaćica, 488/13
Luza Tofik Josif, 1982, Smyrna, trgovac, 4/61
Mandil David Rahamin, 1938, Priština, sin
Mandil David Rakela, 1905, Priština, domaćica
Mandil David Žak, 1932, Priština, sin
Mandilović Dr Bora, 1899, Niš, lekar, 78/50
Melamed Abram Bela, 1919, Skoplje, supruga
Melamed Abram Jacob, 1942, Tirana, sin
Melamed Jacob Avram, 1912, Beograd, prodavac, 236/9
Melamed Leon Samuel, 1915, Skoplje, inženjer, 336/5
Menahem Mišel Paula, 1919, Skoplje, snaha
Menahem Ruben Ester, 1899, Solun, domaćica, 87/18
Menahem Salomon Bela, 1919, Skoplje, kćerka
Menahem Salomon Elvira, 1890, Skoplje, domaćica, 336/5
Menahem Salomon Mišel, 1907, Skoplje, sin
Mizrahi Rahamin Sami, 1920, Skoplje, trgovac, 370/1
Mizrahi Salamon Albert, 1911, Skoplje, službenik
Mizrahi Salamon Hajim, 1909, Skoplje, službenik, 309/3
Molho Albert Aliz, 1919, Solun, domaćica, 216/8
Molho Albert Đeni, 1942, Skoplje, kćerka
Moreno Haim Mentes, 1914, Skoplje, službenik, 291/27
Nahmijas Jermija Mentes, 1912, Skoplje, službenik 73a/11
Nahmijas Jermija, Leon. 1907. Solun, 394/119
Nahmijas Jermija, Samuel, 1908, Skoplje, mesar, 71/32
Nahmijas Ješua Vital, 1906, Solun, službenik, 236/110
Nahmijas Leon Jermija, 1931, Skoplje, sin
Nahmijas Leon Malka, 1910, Skoplje, supruga
Nahmijas Leon Perla, 1934, Skoplje, kćerka
NahmiJas Leon Sara, 1924, Skoplje, kćerka
Nahmijas Mentes Stojanska, 1922 Kumanovo, supruga
Nahmijas Samuel Buena, 1933, Skoplje, kćerka
Nahmijas Samuel Dona, 1910, Stip, supruga
Nahmijas Samuel J ermija, 1931, Skoplje, sin
Navaro Jozef Bela, 1892, Skoplje, supruga
Navaro Jozef David, 1925, Skoplje, sin
Navaro Lezer Josif, 1884, Skoplje, trgovac, 336/9
Negrin Avram Haim, 1880, Janina, trgovac, 216/8
Negrin Haim Albert, 1913, Solun, sin
Negrin Haim Rasel, 1891, Solun, supruga
Nehama Salamon Niko, 1922, Solun, trgovac, 323/1
Nisim A vram Sara, 1924, Skoplje, kćerka
Nisim Avram Matilda, 1904, Niš, supruga
Nisim Avram Natalija, 1932, Skoplje, kćerka
Nisim Avram Nisim, 1933, Skoplje, sin
Nisim N. Dr Avram, 1890, Niš, lekar, 78/53
Nisim Salamon Marsel, 1922, Viena, elektrotehničar
Noah Aron David, 1899, Skoplje, trgovac, 74/7
Noah Aron Mentes, 1901, Skoplje, trgovac, 71/36
Noah Aron Moise, 1882, Skoplje, trgovac, 172/62
Noah Aron Perla, 1864, Solun, supruga
Noah David Dudun, 1907, Skoplje, supruga
Noah David Irena, 1934, Skoplje, kćerka
Noah Haim Aron, 1859, Solun, trgovac, 71/36
Noah Haim Berta, 191, Skoplje, supruga ¬
Noah Mentes Eliezer, 1937, Skoplje, sin ¬
Noah Mentes Meri, 1910, Solun, supruga
Noah Mois Haim, 1915, Skoplje, tehničar, 172/62
Noah Moise Esterina, 1893, Skoplje, supruga
Noah Moise Rahel, 1925, Skoplje, kćerka
Papo D. Bukica, 1894, Sarajevo, domaćica, 87/18
Pardo Aron Alegra, 1919, Bitolj, snaha
Pardo B. Niko, 1916, Bitolj, sin
Pardo S Buhor, 1868, Bitolj, trgovac, 336/29
Pijade Heskija Dr Rafael, 1916, Beograd, lekar, sin
Pijade Heskija Rebeka, 1892, Beograd, supruga
Pijade Rafael Heskija, 1890, Beograd, trgovac, 73a/7
Popalić Stenfeld Miriam, lekar
Rivas Haim Josif, 1905, Priština, physician
Ruben Abram Emanuel, 1914, Skoplje, trgovac, 9/9
Saltiel Baruh Zak, 1911, Strumica, trgovac, 336/32
Saltiel Isak Moric, 1910, Skoplje, službenik, 291/27
Saltiel Moric Dona, 1941, Skoplje, kćerka
Saltiel Moric Matilda, 1940, kćerka
Samokovska Ašer Benjamin, 1918, Sarajevo
Saporta Avram Jacob, 1888, Skoplje, službenik, 82/14¬
Saporta Avram Mentes, 1898, Skoplje, predstavnik, 88/8
Saporta Isak Albert, 1916, Ajdin, sin
Saporta Isak David, 1923, Skoplje, sin
Saporta Isak Matilda, 1898, Ajdin, supruga, 85/25
Saporta Jacob Matilda, Skoplje, supruga
Saporta Jacob Vida, Skoplje, kćerka
Saporta Mentes Fortuna, 1903, Solun, supruga
Sarafić Dr Jacob, 1905, Banjaluka, lekar, 101/25
Sassin Konorte Samuel, 1907, Skoplje, trgovac, 336/7 ¬
Sassin Samuel Ester, 1909, Skoplje, supruga
Simha Salomon Haim, 1890, Skoplje, trgovac, 323/1
Sion David Rašel, 1933, Štip, učenica, 88/3
Sion Salomon David, 1922, Skoplje, kožarski trgovac, 118/21
Souri Aron Hilda, 1898, Zemun, supruga
Souri Aron Leon, 1926, Skoplje, sin
Souri Aron Nisim, 1914, Skoplje, sin
Souri Nisim Aron, 1881, Skoplje, farmaceut, 394/130
Špic Ileš, 1902, Budapest, trainer, 9a/3
Špic Ileš Giorgi, 1933, Budapest, sin
Špic Ileš Katarina, 1910, Budapest, supruga
Varon Bora Haim, 1934, Skoplje, sin
Varon Bora Matilda, 1909, Solun, supruga
Varon Haim Dr Bora, 1901, Niš, physician, 215/23
Viola Gesso, 1894, V. Kaniska, timar
Weinberger Volf Bella, 1923, Lodz, domaćica, 14/9

PROJEKAT STRANICE EL MUNDO SEFARAD - POPIS PREŽIVELIH JEVREJA U JUGOSLAVIJI POPISANIH DO JUNA 1945

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License