Sibir 52 Drzava Sad

Sibir 52. država SAD?
U Institutu primenjene matematike napravljena je geopolitička prognoza razvoja Rusije do 2030. godine. A pokazala je da je ako se stvari budu razvijale po inerciji, kao dosad verovatan raspad zemlje na zone uticaja drugih civilizacija. Ako Rusija ne želi da bude izbrisana sa političke karte sveta biće joj potrebni krajnji napori celog naroda i proboj u postindustrijsko društvo zasnovano na inovacijama. A, vrednosti Rusije su ove: duhovno iznad materijalnog, zajedničko iznad ličnog, pravičnost iznad zakona, budućnost važnija od sadašnjosti i prošlosti
Uticajni moskovski dnevni list Izvestija objavio je razgovor sa matematičarem Georgijem Malinjeckim, zamenikom direktora Instituta primenjene matematike, koji je u Rusiji izazvao poprilično uzbuđenja. Kako i ne bi, kad je tekst objavljen pod naslovom „Hoće li Sibir postati 52. država SAD"?
Evo, u sažetoj formi, nekih delova tog intervjua.
Izvestija: Početkom 21. veka postalo je jasno da se ostvaruje prognoza akademika Vernadskog da će čovek postati geološka sila. Da li je tačno da će životnih resursa na planeti ostati za samo nekoliko godina ako svet počne da živi po standardima Kalifornije?
Malinjecki: Neka niko nema iluzija: mnogi krupni istraživači su došli do zaključka da je ispred nas katastrofa. Otac modeliranja svetske dinamike Džon Forester, predvideo je kolaps svetske ekonomije, sa smanjivanjem stanovništva, naglim padom kvaliteta života i raspadom industrije. Sve to do 2050. godine. Mnogi drugi naučnici uneli su korekcije u ovaj scenario, ali ga nisu odbacili. Moj kolega, profesor Vjačeslav Jegorov, smatra da se katastrofa može izbeći stvaranjem dve nove gigantske grane industrije. Jedne, koja bi se bavila preradom smeća, a po obimu posla bila uporediva sa celokupnom svetskom proizvodnjom oružja. A druga, rekultivisanjem zemlje koja se ne obrađuje, pod uslovom da u nju bude ubačen novac za investiranje, uporediv sa kompletnim svetskim transportnim kompleksom. Bez toga, smatra Jegorov, a ja se sa njim slažem, kolaps svetske ekonomije biće neizbežan.
Izvestija: Margaret Tačer se, takođe, bavila prognozama. Predvidela je, pored ostalog, da će na teritoriji Rusije, u uslovima globalizacije, biti ekonomski opravdano da živi samo 15 miliona ljudi koji će obezbeđivati energente. Zato što Rusija, navodno, ni za šta drugo nije sposobna…
Malinjecki: To je realni scenario ukoliko privreda Rusije bude orijentisana samo na naftu i gas. Ako Rusija ne želi da bude izbrisana sa političke karte sveta biće joj potrebni krajnji napori celog naroda i proboj u postindustrijsko društvo zasnovano na inovacijama. U suprotnom, sva naša proizvodnja ostaće nekonkurentna, a i gasovode i naftovode će nam, naprosto, oteti. Ključni značaj za opstanak Rusije imaće naša vizija budućnosti. Od životne važnosti je da naučimo da radimo ono što možemo da radimo bolje od drugih. Jer, Indija na izvozu softvera zarađuje godišnje 40 milijardi dolara pet puta više nego Rusija na izvozu naoružanja a ruski programeri su mnogo bolji od indijskih! Od posebne važnosti je da oni koji vode Rusiju ne gube iz vida da je u toku borba među civilizacijama, ne samo u sferi ekonomije, nego i u domenu vrednosti i predstava o budućnosti. Kako se nekad govorilo, nema vetra u jedra za brod čiji kapetan ne zna gde mu je luka!
Izvestija: Zar je moguće da i vi, naučnici, pomišljate da smo mi koji danas živimo u Rusiji suvišni ljudi, teret?
Malinjecki: U mom Institutu napravljena je geopolitička prognoza razvoja Rusije do 2030. godine. A pokazala je da je ako se stvari budu razvijale po inerciji, kao do sada verovatan raspad zemlje na zone uticaja drugih civilizacija. I bez spoljnjeg mešanja! Po ovom scenariju, naš Daleki istok podelili bi Kina i Japan. Amerika bi uzela Kamčatku, Čukotku i Sibir. U evropskom delu Rusije pojavila bi se muslimanska enklava i severozapadna (državna) tvorevina na mestu današnje Karelije. Ova prognoza je podudarna sa predviđanjima CIA u kojima se Rusija tretira kao zona kriza i nestabilnosti, a neki američki istraživači predviđaju raspad Rusije na pet do osam država tokom narednih 10-15 godina.
Izvestija: Mnogi vaše analize smatraju suviše depresivnim. Čak tvrde da Rusija nezaustavljivo ulazi u krug svetskih lidera…
Malinjecki: Mi smo predugo trošili snagu na reči, a razvijeni svet je pravio novu tehnološku revoluciju. Ekonomski rast Rusije poslednjih godina za podlogu ima rast cena nafte, ali i taj ekonomski mehur može svakog časa da prsne, s obzirom na to da je u svetu osam puta više novca nego robe. Uostalom, naš veliki vojskovođa Suvorov je upozoravao: danas sreća, sutra sreća, ali, uvek dođe vreme kada postane potrebna umešnost. Sve može biti i drukčije, ako se dobro samoorganizujemo i shvatimo da su Gorbačovljeve „opšteljudske vrednosti" bile potpuna glupost, pošto se svaka civilizacija bori za to da se njene vrednosti shvataju kao opšteljudske. A, vrednosti Rusije su ove: duhovno iznad materijalnog, zajedničko iznad ličnog, pravičnost iznad zakona, budućnost važnija od sadašnjosti i prošlosti.
Georgij Malinjecki, moskovski Institut za primenjenu matematiku. Glas javnosti
Lamed List za radoznale

Redakcija: Ana Somlo i Ivan Ninić Adresa: Shlomo Hamelech 6/21 42268 Netanva, Israel Telefon: +972 9 882 61 14 email: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License