Monoteizam I Jezik Nasilja

Muharem Bazdulj
Semantički dinamit

Jan Asman: Monoteizam i jezik nasilja

Asman uspostavlja distinkciju između inkluzivnog monoteizma i isključivog monoteizma. Ovaj potonji se realizovao kroz judaizam, hrišćanstvo i islam, a samo takav isključivi monoteizam, po Asmanovom mišljenju, govori jezikom nasilja
Nasilje tokom ratnog raspada Jugoslavije često se kitilo religijskim simbolima, a i vinovnici postratnih erupcija nasilja, poput one u vrijeme sarajevskog Kvir festivala prije dvije godine, odnosno ovomjesečne beogradske Parade ponosa, često se pozivaju na religiju. Na pitanje kakva je tajna veza između mo-noteizma i nasilja pokušava odgovoriti knjiga Jana Asmana Monoteizam i jezik nasilja (Karpos, Loznica, 2009; s nemačkog jezika preveo Dejan Aničić).
Ova opsegom mala knjiga (jedva šezdesetak stranica malog formata) predstavlja zapravo neku vrstu transkripta predavanja koje je u vijećnici grada Beča (Wiener Rathaus) održao čuveni njemački egiptolog i kulturolog Jan Asman. U posljednjih dva-desetak godina, predavanja u Bečkoj gradskoj vijeć-nici predstavljaju projekat čiji je cilj da se pred brojnom i širokom publikom na stručan, ali i pristupačan način izlažu teme i pitanja važni za savremeno čovječan-stvo. Kako ističe Hubert Kristian Ehalt u pogovoru priloženom uz ovu knjižicu, a u kojem se pojašnjava koncept bečkih predavanja, "publika potiče iz svih segmenata gradskog stanovništva: skoro na svako predavanje dolazi mnogo studenata sa univerziteta i visokih škola; međutim ono što je važno u slučaju ovog projekta jeste da u njemu učestvuje mnogo Bečlija koji inače ne posećuju naučna predavanja." Predavanje Jana Asmana savršeno se uklopilo u koncept i značajem teme i jasnoćom te pregnant-nošću izlaganja. Na samom početku Asman ima potrebu pojasniti povod koji ga je naveo na razmiš-ljanje o ovoj temi: "Oživljavanje religije, čega smo već nekoliko decenija svedoci, alarmantno je povezano s nasiljem, svešću o pretnji, mržnjom, strahom i proiz-vodnjom neprijatelja za primer. Stoga ne možemo izbeći pitanje o mogućoj vezi između monoteizma i nasilja." U svojoj refleksiji, Asman se poziva na ono što naziva kulturnom semantikom i najprije se bavi starozavjetnim scenama "masakra, kaznene akcije, krvoprolića, proterivanja, nasilnog raskidanja mešo-vitih brakova itd." Njega u ovoj tačci, naime, toliko ne interesuje nasilje, koliko jezik nasilja. Također, Asman na samom početku uspostavlja distinkciju između inkluzivnog monoteizma i isključivog monoteizma. Ovaj potonji se realizirao kroz judaizam, hrišćanstvo i islam, a samo takav isključivi monoteizam, po Asma-novom mišljenju, "govori jezikom nasilja".
NAGOVEŠTAJ AUŠVICA: U nastavku se iznose izuzetno zanimljivi uvidi pa se tako, recimo, analizira teza stručnjaka za Stari zavjet, Otmara Kela, prema kojoj jezik nasilja potiče zapravo iz asirskih tekstova, i to ne religioznih, nego političkih. Asirsko kraljevstvo je, naime, od svojih vazala tražilo apsolutnu lojalnost, a takav koncept je zatim preseljen u religijski kontekst. Asman na nekoliko mjesta navodi i naročito okrutne fragmente iz Starog zavjeta, slične, uostalom, onima koje citira Ričard Dokins u Zabludi o Bogu, te pod-sjeća da je za neke od tih sadističkih opisa uništa-vanja i ubijanja Primo Levi kazao kako predstavljaju "nagoveštaj Aušvica". Jezik nasilja je u staroorijen-talnom svijetu sasvim odomaćen i vrši jasno defini-sanu funkciju, veli Asman i nastavlja: "On nastaje iz principa da su politika i pravo samo onda mogući kada za svoje nametanje posežu za fizičkim nasiljem i kada nasilje usmereno na njih mogu delotvorno da ostvare." Pojednostavljeno govoreći, Asman zapravo tvrdi da se između politike i religije kontinuirano vrši svojevrstan dvosmjerni povratak u smislu da (monoteistička) religija integrira politički diskurs, a da se zatim politika inspiriše religijskom dogmom. Iako u ovdašnjem mas-medijskom diskursu dominira vizija judaizma, hrišćan-stva i islama kao abrahamskih religija koje su sve za-jedno religije mira, Asman pokazuje da se kao njihov najmanji zajednički sadržilac može ukazati i nasilje. Vreme

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License