San I Java Pesnika Miklosa Radnotija

SAN I JAVA PESNIKA MIKLOŠA RADNOTIJA
Videti: Ranko Jakovljević: ЈЕВРЕЈИ НА СЕВЕРОИСТОЧНИМ ГРАНИЦАМА СРБИЈЕ na stranicama ovog sajta
Mikloš Radnoti na mađarskom: http://mek.oszk.hu/01000/01018/index.phtml

Strmom stazom / Mikloš Radnoti. Preveo s mađarskog Danilo Kiš. Ilustrovao Mića Popović. - [Dvojezično izd.] - Novi Sad: Forum, 1961. - 95 str.: ilustr
Dve pesme Radnotija Miklós Radnóti, Pismo voljenoj (Levél a hitveshez) i Sedma ekloga (Hetedik ecloga) na: http://www.zetna.org.yu/zek/konyvek/25/f41.html
U takvo sam doba živeo na zemlji,
kad čovek beše tako nisko pao
da je svojevoljno, strasno, bez naredbe klao,
i dok je u laži verovao i kipeo od besa
opsedale su ga slike napaćenog mesa.

U takvo sam doba živeo na zemlji
kad su dostavljači, kada su ubice,
izdajnici i banditi bili junaci, -
a ko je bio nem, bez zanosa i pravca,
i njega su mrzeli ko gubavca.

U takvo sam doba živeo na zemlji
kad je morao da se krije onaj koji reč svoju diže,
i mogao je da grize od stida stisnutu pest, -
država beše podivljala i samo se cerila sa slašću,
od krvi i gada pijana, nad svojom propašću.

U takvo sam doba živeo na zemlji
kad je detetu prokletstvo bila mati,
kad je žena bila srećna kad pobaci,
trulom su mrtvacu zavidele žive seni,
dok im se na stolu otrovna čaša peni.

U takvo sam doba živeo na zemlji
kada je mukom ćutao pesnik
i čekao možda da opet prozbori -
jer tu dostojnu kletvu reći mogao nije
niko do znalac užasnih reči - Isaije.

Mikloš Radnoti, odlomci

Spomenik velikom mađarskom pesniku logorašu netragom je nestao pre dve godine obnovljen
Bor, novembra
Uspomena na velikog mađarskog pesnika Mikloša Radnotija, bivšeg zatočenika radnih logora u Boru 1944. godine, ponovo će vaskrsnuti izgradnjom novog spomen-obeležja iduće godine, na 60. godišnjicu pesnikove mučeničke pogibije.
Posle zagonetnog nestanka monumentalnog belega koji je na Borskom jezeru postavljen 5. maja 1979. godine, a vandali ga netragom odavde odneli u noći između 30. septembra i 1. oktobra 2001. godine, svi pokušaji da mu se uđe u trag nisu uspeli.
U bronzi
Posle napisa u "Politici" pokrenuta je akcija da se spomenik obnovi i bude otkriven 9. novembra, na dan pogobije ovog velikana. Dogovoreno je da spomenik u bronzi bude istovetne veličine i izgleda kao i onaj prvi, a bio je visok dva metra i težak oko 500 kilograma.
Na mestu odakle je spomenik odnet pre dve godine na uspeh poduhvata njegove obnove zavetovali su se, između ostalih, Jožef Kasa, aktuelni potpredsednik u vladi Srbije i gradonačelnik Bora Krsta Kalčić. Praćeni većim brojem Borana oni su 9. novembra ove godine položili venac pored postamenta sa koga je spomenik odnet.
Na ovom memorijalnom skupu ponovo su se našli i Borani Stevan Molnar i Milan Mirić, pesnici kao i ovdašnji kulturni poslenici Slobodan Jovanović, Dragi Tasić i Slađana Đurđekanović, a iz Subotice je došla novinar Erika Kobok, dopisnica mađarske televizije "Dunav" Posle napisa u "Politici" ona je, zajedno sa Jožefom Kasom animirala mnoge kulturne poslenike u Mađarskoj. O tome je letos snimila i reportažu iz Bora i okoline koja je dospela do gledalaca u Mađarskoj.
Agilna novinarka i Jožef Kasa već su pronašli u Budimpešti vajara Imrea Vargu, autora spomenika koji je godinama živeo u Belgiji. Autor je spreman na poduhvat pošto je sačuvao i kalup spomenika a živ je i livac Šito Ferenc kome je ponuđeno da dođe u Bor i u ovdašnjoj livnici, od borske bronze izlije novo spomen-obeležje. Angažovanjem Jožefa Kase već su uspostavljeni i prvi zvanični kontakti sa zvaničnicima mađarske vlade o budućem zajedničkom poduhvatu Bora i Budimpešte.
Na trgu
Ukoliko sve bude teklo kako se očekuje spomenik bi ponovo mogao biti otkriven iduće godine, na dan pogibije Mikloša Radnotija. Borski gradonačelnik Krsto Kalčić dao je predlog da spomenik, veće bezbednosti radi, bude postavljen na jednom od borskih trgova. Na Borskom jezeru, van turističke sezone, kada sve opusti spomenik bi ponovo bio ugrožen.
Borska beležnica
Veliki mađarski pesnik Mikloš Radnoti (ubraja se danas među četiri najznačajnija u toj zemlji, dospeo je u borski logor 1. juna 1944. godine sa još 1.500 mađarskih Jevreja a po povratku iz logora, posle iscrpljujućeg marša ubijen je u mestu Abda u Mađarskoj, gotovo ispred kućnog praga 9. novembra 1944. godine. Imao je tada 35 godina, a već je bio veliko pesničko ime i doktor filoloških nauka.
Kada je 5. maja 1979. godine na Borskom jezeru otkriven spomenik Miklošu Radnotiju istovremeno je objavljena knjiga "Borska beležnica" u kojoj su štampane poslednje pesme logorskog sužnja Radnotija (u prevodu Danila Kiša sa predgovorom Aleksandra Tišme). Pesme su pronađene prilikom eshumacije tela ubijenog pesnika 1946. u neoštećenoj sveščici u džepu njegovih logoraških pantalona.
Stojan Todorović
Izvor: Politika 24.11.2003.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License