Samuel Z Lerer
dSamuellerer.jpg dVojatodoroviclerer.JPG

VOJO TODOROVIĆ - LERER
Rođen 12. III 1914. u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Student. Član KPJ od marta 1934. U NOB stupio 1941. Danas: general¬pukovnik JNA. Za narodnog heroja pro¬glašen 20. XII 1951. godine.
Rođen je u slobodarskom Mostaru, a odrastao u Sarajevu. Kao dete radničke porodice morao je da se dovija da bi se školovao i pomagao roditeljima u izdržavanju brojne porodice. Gimnaziju je završio 1933. godine u Sarajevu, a zatim je studirao prvo veterinu, a zatim agronomiju u Zagrebu. Na Zagrebačkom univerzitetu je prišao naprednom studenskom pokretu i oktobra 1933. godine postao član SKOJ-.a Pet meseci kasnije primljen je u članstvo Komunističke partije. Istovremeno je kao komunista aktivno radio među radničkom omladinom u Sarajevu. Zbog toga je februara 1936. godine uhapšen, ali je decembra iste godine na sudu oslobođen zbog nedostatka dokaza. Septembra 1937. godine otišao je kao dobrovoljac da pomogne borbu španskog naroda. U španskom ratu bio je borac - mitraljezac mitraljeske čete bataljona »Đuro Đaković«. Februara 1939. godine našao se sa ostalim španskim dobrovoljcima u koncentracionim logorima Francuske, a zatim je 1941. godine, posle okupacije Jugoslavije, uspeo da se prebaci u Nemačku, gde le bio član partijskog komiteta grupe španskih dobrovoljaca.
Neposredno posle napada Nemačke na Sovjetski Savez, uspeo je pomoću partiskih veza da se krajem jula 1941. godine prebaci u Jugcslaviju i da dođe u Bosansku Krajinu. Tu je postavljen za komandanta bataljona »Gavrilo Princip« na sektoru Bosanskog Grahova, a zatim za komandanta Glamočkog bataljona. Decembra 1941. godine bio je zamenik komandanta Prve krajiške udarne brigade, a krajem godine postao je njen komandant. U toku 1943. godine bio je na dužnosti zamenika komandanta Četvrte udarne divizije, amarta 1944. postavljen je za komandanta Trideset devete banjalučke divizije. Kraj rata zatekao ga je na dužnosti komandanta Desete krajiške udarne divizije…
U svim borbama narodnooslobodilačkog rata pokazao se kao vrlo hrabar borac i spo¬soban komandant. Istakao se naročito 1942. godine u borbama kod Bosanskog Novog i Budimlić - Japre, kao i u napadu na aerodrom Rajlovac.
Avgusta 1943. godine Prva krajiška brigada, kojom je komandovao Todorović, postigla je značajnu pobedu: napala je aerodrom Rajlovac kod Sarajeva, sa koga su u toku Četvrte i Pete ofanzive uzletali neprijateljski avioni i napadali snage Narodnooslobodilačke vojske. Borba za aerodrom u neposrednoj blizini Sarajeva trajala je čitavu noć. Nemci su pokušali da do vuku pojačanje oklopnim vozom, ali je i voz uništen. Krajišnici su se divovski bonili i na kraju odneli pobedu - uništili su 34 aviona. Za tu pobedu Vrhovni komandan NOV i POJ pohvalio je borce i rukovodioce Prve krajiške brigade. Kao zamenik komandanta i komandant Prve krajiške brigade Todorović ima velike zasluge za njeno junačko vojevanje prilikom oslobođenja Jajca, Bihaća i drugih mesta. Prva krajiška je pod njegovim rukovodstvom postala jedna od najprodornijih brigada u borbama za naseljena mesta. U završnim borbama za oslobođenje naše zemlje Todorović je kao komandant divizije sa svojim jedinicama upadao duboko u neprijateljske položaje i energičnim udarima prisiljavao na predaju mnoge neprijateljske jedinice.
U završnim operacijama upao je kod Zidanog Mosta četiri kilometra duboko u neprijateljske položaje i zahtevao od ustaša bezuslovnu predaju. Kada su ovi pokušali da ga zarobe, uspeo je da se probije i prepliva Savu, posle čega su jedinice Desete krajiške divizije likvidirale neprijatelja i primorale ga na predaju. U toku narodnooslobodilačkog rata bio je nekoliko puta pohvaljivan od viših štabova za uspešne borbe.
Iz Zbornika narodnih heroja Jugoslavije
Vojo Todorović-Lerer ie prije nekoliko godina unapreden u čin generalpukovnika JNA.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License