Sabrana Dela Natana Zaha

Sabrana dela Natana Zaha

Poezija Natana Zaha, izraelskog pesnika (1930) objavljena je u tri toma. Izdavač Hakibuc Hameuhad, imajući u vidu da je ovaj književnik bio jedana od vodećih ličnosti u stvaranju moderne izraelske poezije, nedavno prevedene i na kineski, a do sada na 23 jezika, očekuje interesovanje ovdašnje čitalačke publike. Zbirke pesama Natana Zaha nedavno su imale velikog uspeha u engleskom prevodu (Atheneum u Americi; Royal Press u Engleskoj) na francuskom (Belfond); italijanskom (Donell), španskom (Visor) i arapskom (Fradis El-Janabi).

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License