Sabirni Logor Dakovo Zoran Vasiljevlc

SABIRNI LOGOR ĐAKOVO - Zoran VASILJEVlĆ
CENTAR ZA POVIJEST SLAVONIJE I BARANJE SLAVONSKI BROD
SPOMEN-PODRUČJE JASENOVAC
RECENZENTI Dr. Anđelko Barbić Dr. Mira Kolar-Dimitrijević
Slavonski Brod, 1988.
IZDAVAČI
CENTAR ZA POVIJEST SLAVONIJE I BARANJE SLAVONSKI BROD SPOMENPODRUCJE JASENOVAC
ZA IZDAVAČE Dr. Mile Konjević
Lektor i tehnički urednik Milan Vranešević
Korektor Ranka Mojić
YU ISBN 868008302X
Naklada: 500 primjeraka Tisak GRO »Plamen« Slav. Brod
Objavljivanje knjige pomogli su:
Samoupravna interesna zajednica znanosti SR Hrvatske, Zagreb
Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd
Izvršno vijeće Skupštine općine Đakovo
Samoupravna interesna zajednica kulture općine Đakovo
Samoupravna interesna zajednica kulture općine Slav. Brod
Trajna uspomena na logorsko mjesto i vrijeme ostala je u vidu spomenploče koju su 1961.g. podigli radnici radnog kolektiva »Mašinska radionica« u Đakovu. Ona glasi:
»I ovi zidovi govore,
govore pokoljenjima i vjekovima.
Oni znaju svaku muku živu.
Sramotu i tugu. Prezir i šutnju sivu.
I ne zaboravljaju da su
dječije igre prekinute.
Ljubavi zaklane.
Sestre izmrcvarene.
Majke ubijene…
I ne zaboravljaju vrijeme od 1. XII 1941. — 5. VII 1942. kada su ovdje fašisti imali koncentracioni logor za djecu i žene većinom jevrejskog porijekla. Slile su se patnje nevinog naroda iz različitih mjesta Evrope u ovo mučilište, da bi uzavrelom podneblju XX vijeka bile predmet srednjovjekovnih prizora na kojima su se ustaše naslađivale. I govore zidovi o neuništivim srcima koja našim srcima daju glas čelika i snagu stijene.«

S A D R Ž A J

PREDGOVOR KNJIGE SABIRNI LOGOR ĐAKOVO

1. SABIRNI LOGOR DAKOVO POD »AUTONOMNOM« UPRAVOM OSJEČKE ŽIDOVSKE OPĆINE (01. XII 1941. DO 29. III 1942)

1.1. Osnutak logora i deportacija zatočenica i djece

1.2. Organizacija logorskog života i pomoć zatočenim ženama i djeci

1.3. Higijenske i sanitarno-zdravstvene prilike

1.4. Doprema zatočenica i djece iz logora Stara Gradiška

2. SABIRNI LOGOR ĐAKOVO POD NEPOSREDNOM UPRAVOM USTAŠKE OBRANE (29. III 1942. DO 15. VII 1942)

2.1. Pogoršanje higijensko-zdravstvene situacije u logoru

2.2. Teror ustaša

2.2.1. Menticidni teror

2.2.2. Fizički teror

2.2.3. Pljačka zatočenica i financijsko izrabljivanje Židovske vjeroispovjedne općine u Osijeku

2.3. Rasformiranje Sabirnog logora u Đakovu, evakuacija i fizička likvidacija zatočenica i djece

3. STAV ĐAKOVAČKE BISKUPIJE PREMA SABIRNOM LOGORU U ĐAKOVU

4. GROBLJE LOGORSKIH ŽRTAVA U ĐAKOVU

SAŽETAK KNJIGE SABIRNI LOGOR ĐAKOVO

PRILOZI

FOTOGRAFIJE

DOKUMENTI

POPISI ZATOČENICA SABIRNOG LOGORA ĐAKOVO I SPISAK ŽRTAVA FAŠISTIČKOG TERORA LOGORA ĐAKOVO SAHRANJENIH NA JEVREJSKOM GROBLJU U ĐAKOVU

SJEĆANJA

LITERATURA I IZVORI O SABIRNOM LOGORU U ĐAKOVU

I pored uloženih dugotrajnih napora nisam uspeo pronaći autora knjige. Zbog izuzetne istorijske vrednosti i važnosti dela želeo sam da knjigu ovde predstavim. Ako autor ili naslednici ne žele da ovo autorovo delo bude na ovaj način dostupno čitalačkoj i stručnoj publici, dovoljno je kontaktirati moderatora i ja ću skinuti delo sa stranice. MH

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License