Rtanj Porodica Minh Ljiljana Stanikic Secanje

SEĆANJA NA PROŠLOST RTNJA

PORODICA MINH NA RTNJU (1902-1941)

SEĆANJE NA PROSLOST RTNJA FOTOGRAF DJURA

Za rubriku"KORENI"- Ljiljana Stanikić

FOTOGRAFIJE - RTANJ, LJUDI

Priča o Greti i Juliusu Minhu (zaboravljenim dobročiniteljima)

Rudnik "RTANJ" i porodica MINH

Kapela koju je Greta Minh podigla divljački je srušena krajem osamdesetih godina time što je minirana. Razlog? Krivci? Kome je smetala? Odnos prema sopstvenoj istoriji?

Samuil Minh, osnivač rudnika kamenog uglja na Rtnju. 1896.godine, podržavan od starijeg sina Juliusa počeo baviti se rudarstvom. Ispitavši teren, otvorio je rudnike uglja Sveti Stevan kod Aleksinca i Moravac kod Ćićevca.U Paraćinu je osnovao prvu fabriku tekstila. Za rudnik na Rtnju koncesiju je dobio 1902.godine. Tokom Balkanskog i Prvog svetskog rata povukao se iz Srbije, da bi se tu vratio već 1918.godine Ugalj sa Rtnja izvozio je u Sloveniju, Bugarsku i Rumuniju. Umro je 1919.godine.
Julius S. Minh, industrijalac, vlasnik rudnika na Rtnju, filantrop.Nakon očeve smrti, zajedno sa braćom Adolfom i Aleksnadrom preuzeo je upravljanje rudnikom. U sloveniji je upoznao bolničarku Gretu, sa kojom se ubrzo oženio. Rad preduzeća je razvio do te mere da je u njemu 1923.godine radilo 550 radnika i 15 službenika. Izgradjena je privatna škola, zdravstvena ustanova. Uvedene su bioskopske predstave i osnovan duvački orkestar od 25 članova. Izmedju dva svetska rata načinio park-šumu površine oko 40 ha na Rtnju. Šuma je imala 150 vrsta drveća, uređen je plato za šetnje i zabavu.
Adolf Minh, upravitelj rudnika nakon smrti Juliusa Minha. Izvršio samoubistvo prvih dana nemačke okupacije u Beogradu 1941.
Greta Minh, u spomen na svog supruga Juliusa podigla malu kapelu na vrhu Rtnja tridesetih godina XX veka.
Gabrijel Gaon, upravitelj i profesor Minhove privatne gimnazije. Imao je jugoslovensko državljanstvo i čin rezervnog kapetana prve klase. Posle sloma Jugoslavije 1941, odveden je sa ostalim jugoslovenskim oficirima u nemačko zarobljeništvo (Oflag C), gde je tretiran kao Jugosloven, tako da je preživeo rat. Nakon rata živeo je u Boljevcu, potom u Beogradu. Jedan njegov sin, po završetku američke vazduhoplovne akademije, bio je oficir-pilot u Izraelskom ratnom vazduhoplovstvu.
Dr. Avram Manselblum, lekarski pomoćnik u Boljevcu 1895. odakle je premešten za upravnika kragujevačke vojne bolnice
Alfred Herman, streljali ga Nemci 1944.g.
Georg Stegner, preživeo je rat skrivajući se na Rtnju.

113 FOTOGRAFIJA RTNJA DANAS - Photos by Jasna Ćirić

BLOG Alexandra Müncha

Sokobanja

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License