Robert S Vistrih

Robert S. Vistrih

Robert Solomon Vistrih, profesor savremene istorije na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu i šef Medjunarodnog centra za proučavanje antisemitizma, autor je 24 knjiga, među kojima i Socijalizam i Jevreji, Jevreji u Beču u doba Franje Josifa, Najduža mržnja, Smrtonosna opsesija. Vistrih u svom monumentalnom, enciklopedijskom radu istražuje mutacije antisemitizma od najstarijih vremena do današnjih dana, gde ga povezuje sa savremenim društvenim i političkim krizama. Njegovi radovi pisani su stilom prvorazrednog istoričara i imaju trajnu naučnu vrednost.
Po Vistrihu, islamski antisemitizam je najdinamičniji i najopasnija forma antisemitizma koji postoji u današnjem svetu. To je kombinacija tero-rizma, širenje islama, mržnje prema Zapadu, negi-ranja Holokausta i genocidnog anticionizma.
Uspeh Muslimanskog bratsva u Egiptu i drama-tičan uspon salafista u arapskom svetu postaje smrtna opasnost širom sveta. Muslimansko bratstvo, koje je osnovao u Egiptu 1928. godine Hasan al Bana, imalo je radikalnu totalitarističku viziju transformacije društva, kult vođe i mržnje prema Jevrejima, ne tako različit od fašističkih i nacional-socijalističkih pogleda na svet.
Osnivač palestinskog nacionalističkog pokreta, Hadž Amin al Huseini, bio je fanatični antisemita i aktivno sarađivao sa Adolfom Hitlerom za vreme Drugog svetskog rata. Ta tradicija mržnje prema Jevrejima nastavljena je u pokretu Hamas, produžene ruke Muslimanskog batstva. Centralno mesto zaveta te organizacije takođe je mržnja prema Jevrejima, najotvorenije u vremenu nakon Holokausta.
Populizam desničarskih organizacija u mnogim evropskim zemljama hrani se tom mržnjom u pojačanoj meri pre svega zbog globalizacije, migracionih procesa, a naročito otkako je izbila svetska ekonomska kriza.
I.L.N.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License