Rijeci Sa Posebnim Znacenjem

Uzrečice i prigodice su riječi i prošireni izrazi koji su bili u svakodnevnoj upotrebi ili su upotrebljavani u odgovarajućim prigodama, sa značenjima koja nisu imala uvijek doslovni karakter, tj. značenjima koja je trebaio shvatatl zavisno od okolnosti.
asemajli! - pobogu!
ajudu! - u pomoć!
ajrola! - gle!
altretantu - na isti način
bimundu ki tenga - pokoj mu dusi
barminan - ne daj bože
di maz in maz - sve više i više
di tantu in tantu - s vremena na vrijeme
dišu ki mi dišu - rekla-kazala, trač
dizi li ki si - recimo da je tako
dala faša ala murtaža - od kolijevke dogroba
eča tinu - obrati pažnju, pazi
entrimentis - međutim
gvaj di mi! - kuku meni!
grasjas! - zahvaljujem!
fuegu! - požar!
kajadu! - ćuti!
kavus bojnus! - sretno!
kimandi? - molim?
kitai? - kako je?
lehajim! - nazdravlje!
loris al djo - slava bogu
mi bivaš - živ bio
malamata - otprilike
mjentis! - lažeš!
mira tu feču! - gledaj svoja posla!
naiđu! - evo ga!
ninguna vez - nikada
ožus negrus - urokljive oči
ora bojna tengas! - u dobar čas!
paratras - kobajage
puluke? - zašto?
paramordi - jer, zbog
perdona mi - izvinite
sanus di star - da budemo zdravi
sanu i saludozu - zdrav i čio bio
salud i vida - zdravlja i života
senšimer - zaboga
tintu del! - teško njemu!
vidas di kelavin - pasji život
Iz:
IN MEMORIAM ZA SVAKODNEVNI GOVORNI BOSANSKI ĐUDEOESPANJOL

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License