Rezolucija Generalne Skupstine Ujedinenih Nacija 60 7 Secane

РЕЗОЛУЦИЈА ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 60/7 СЕЋАЊЕ НА ХОЛОКАУСТ
На Генералној скупштини Уједињених нација, на предлог генералног секретара Кофија Анана, 21. новембра 2005. једногласно јеусвојена резолуција којом се 27.јануар проглашава за Међународни дан сећања на жртве Холокауста. Овде доносимо текст резолуције.
Генерална скупштина,
Реафирмишући универзалну декларацију о људским правима, која проглашава право свих на сва тамо изложена права и слободе, без икаквих разлика у погледу расе, религије или неког другог положаја,
Подсећајући на члан 3 Универзалне декларације о људским правима, који каже да свако има право на живот и личну безбедност,
Такође подсећајући на члан 18 Универзалне декларације о људским правима и члан 18 Међународног споразума о цивилним и политичким правима, који каже да свако има право на слободу мишљења, савести и верске опредељености,
Имајући на уму да је темељни принцип повеље УН „да се генерације које долазе сачувају од ратних зала" сведочанство о неизбрисивој повезаности УН и јединственој трагедији проузрокованој Другим светским ратом,
Подсећајући на Конвенцију о спречавању и кажњавању злочина геноцида, која је усвојена да би се избегло понављање геноцида, као нпр. оног који је починио нацистички режим,
Подсећајући на преамбулу Универзалне декларације о људским правима, која каже да је занемаривање и испољавање презира према људским правима резултирало варварским поступцима који су осрамотили савест човечанства,
Узимајући у обзир чињеницу да се 60. седница Генералне скупштине одржава у време шездесетогодишњице пораза нацистичког режима,
Подсећајући на чињеницу да је 28. специјална седница Генералне скупштине била јединствен догађај одржан у знак сећања на шездесетогодишњицу ослобођења нацистичких концентрационих логора,
Одајући почаст храбрости и посвећености војника који су ослободили концентрационе логоре,
Реафирмишући став да ће Холокауст, који је резултирао убијањем једне трећине јеврејског народа и небројених чланова других мањина, остати заувек као упозорење на опасност коју собом носе мржња, затуцаност, расизам и предрасуде,
1. Доноси одлуку да УН одреде 27. јануар као дан годишњице, тј. Међународни дан комеморације у знак сећања на жртве Холокауста.
2. Подстиче државе чланице да развијају програме образовања који ће будуће генерације научити лекцији о Холокаусту, како би спречи¬ле сваки будући геноцид, и у том смислу препоручује Оперативну групу за међународну сарадњу на образовању сећању и истраживању Холокауста.
3. Одбацује свако негирање Холокауста као историјског догађаја, било делимично или у целини.
4. Похваљује оне државе које су се активно ангажовале у очувању локација које су током Холокауста служиле као нацистички логори смрти, концентрациони логори, логори за присилни рад и затвори.
5. Безрезервно осуђује свако испољавање, ма где оно било, верске нетрпељивости, подстрекавања, шиканирања или насиља према особама или заједницама другог ентичког порекла или религијског уверења.
6. Захтева од генералног секретара да уведе програм упознавања са предметом Холокауст и УН, као и мере које ће мобилисати цивилно друштво на очување сећања и образовање о Холокаусту и које ће помоћи у спречавању будућих акта геноцида; да извести Генералну скупштину о увођењу тог програма у року од шест месеци од дана усвајања ове резолуције и да на 63. сазиву Генералне скупштине извести о примени тог програма.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License