Revitalizacija Kule Na Vracama

U Gradskoj upravi jučer je održan sastanak o sanaciji Spomen parka Vraca, a na inicijativu Jevrejske opštine Sarajevo. Dogovoreno je da se pored postavljanja sigurnosnih kamera osigura i fizičko obezbjeđenje Spomen-parka, da se što prije izvrši procjena nastale štete, te da se izradi projekat obnove sa cjenovnikom troškova za cijeli kompleks. Nakon pripreme projekta neophodno je iznaći sredstva iz inostranih fondova za kompletnu rekonstrukciju ovog spomen-obilježja. Kako nam je kazao direktor KJKP Pokop Nuko Grebović, zadatak ovog preduzeća je da osigura zaštitu objekta tokom 24 sata.

-Ne pođe li se od toga, neće se uraditi ništa. Vidjećemo na koliko lokacija je potrebno osigurati dežure i koliko bi čuvarska služba koštala. Nakon toga postepeno će se raditi na zaštiti i revitalizaciji kule, za što su zaduženi uposlenici zavoda, kazao nam je Grebović.

Sastanku sa gradonačelnikom Alijom Behmenom prisustvovali su i Boris Kožemjakin, predsjednik Jevrejske opštine Sarajevo, Lidija Mičić i Munib Buljina, direktori Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa FBiH i KS, Ljiljana Pelidija, v.d. direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, te načelnik Novog Sarajeva Nedžad Koldžo sa saradnicima.

J.M.

Oslobođenje 12.5.2010.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License