Resenje Denacionalizacije Uskoro

Rešenje denacionalizacije uskoro?
Beograd — Vlada Srbije usvojila je zaključak kojim se Ministarstvo finansija zadužuje da pripremi konačnu verziju Nacrta zakona o denacionalizaciji.
Tom ministarstvu je naloženo i da sa predstavnicima Saveta Evrope i institucijama EU o tome obavi završne konsultacije.Koordinator Mreže za restituciju Mile Antić kaže da se nada da nova verzija neće biti iskorišćena već da će se usvojiti ona koja je napravljena u Ministarsvu finansija pod rukovodstvom Milana Parivodića.
Antić je rekao je da je teško utvrditi o kojoj po redu verziji zakona se zapravo radi.
"Sigurno se radi o otprilike dvadesetom nacrtu, ukoliko to bude neki zaista novi nacrt, a mi se nadamo da neće već da će biti iskorišćena ona poslednja verzija koja je napravljena u Ministarsvu finansija pod rukovodstvom Milana Parivodića", rekao je Antić.
Antić podeseća da je još pred 5. oktobra 2000 godine jedno od glavnih predizbornih obećanja bilo i donošenje zakona o denacionalizaciji i da je Srbija je jedina bivša socijalističa zemlja u kojoj pitanje restitucije i denacionalizacije nije rešeno.
"Možemo da konstatujemo da je Berelinski zid, i po nekim drugim pitanjima, i po pitanju denacionalizacije, u svim drugim zemljama pao pre dvadeset godina. U Srbiji je samo delimično pao početkom devedesetih godina, vezano za poljoprivredno zemljište. Za zadužbine, građane, Univerzitet to se još uvek nije desilo, ali sa izuzetkom crkve i verske zajednica", objašnjava on.
Antić kaže da je glavni problem na putu usvajanja Zakona o denacionalizaciji bio interes pojedinaca koji su u sprezi sa vlastima i da je to jedan od najosnovnijih problema što se denacionalizacija kod nas ne sprovodi.
"Formalno se koristi izgovor da je sprovedena privatizacija, međutim, to se odnosi na jedan objektivno mali deo imovine a sve zvanične statistike koje poseduju državni organi pokazuju da se potražuje manje od jedne petine od svega što je oduzeto. Kada bi se hipotetički sprovela denacionalizacija u naturi za sve što je moguće, ostalo bi četri petine državne imovine Republici, da to ponudi kao kompezaciju ili da preda na slobodno raspolaganje opštinama i možda građanima", rekoa je Antić.
Denacionalizacija je jedan od najvažnijih uslova za ulazak Srbije u Evrospku uniju, ali prema Antićevom mišljenu, to je pre svega obaveza ako želim da kažemo da smo uređena država.
"Kada se pogledaju prizme borbe protiv organizovanog kriminala, protiv korupcije i smanjena korupcije, denacionalizacija je nedvosmisleno jedan od najvažnijih uslova za evrotalnatske integracije i ulazak u EU", rekao je on.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=12&dd=26&nav_id=400524

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License