Rajs Dina

Aprila 1941. godine počeo je rat u Jugoslaviji. Dina je imala 3 godine. Njen otac Miša Vajs odveden je u Nemačku u ratno zarobljeništvo. U njenom rodnom gradu Rumi, u Vojvodini. Dinina majka Lea odlučila je da se nekako prebaci do Mađarske. Tamo je osećanje sigurnosti je bilo veće.
Tri godine živele su Lea i Dina u Budimpešti sa lažnim identitetima. Dina je dobila novo imo Marija. Oko vrata nosila je uvek jedan lanac sa krstom. Sve vreme su živele u strahu da će biti otkrivene. Tokom jeseni 1944. godine počeo je proces koji je doveo do masovnog ubijanja budimpeštanskih Jevreja. Nekoliko puta su mađarski nacisti primoravali tada šestogodišnju Dinu da prizna da su Jevrejke što bi dovelo do sigurne smrti.
Posle rata Lea i Dina su se vratile u Jugoslaviju i ponovo se spojile s ocem Mišom koji je preživeo višegodišnje ratno zarobljeništvo u Nemačkoj. Dina je postala arhitekt, čime se još uvek bavi. Zajedno sa svojim suprugom i sa dve ćerke napustili su 1968. godine Jugoslaviju i doselili se u Švedsku. I Dina i suprug Jovan danas odlaze u škole i govore o svom detinjstvu tokom Holokausta. Dina je napisala jednu knjigu na švedskom o svemu što je doživela kao mala devojčica za vreme rata. Jedan veliki izdavač je prihvatio štampanje knjige koja će izaći 2009. godine.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License